Dokument & lagar (9 187 träffar)

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. L Liberal integrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att integration kräver ett tydligt fokus på jämställdhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU CU JuU SoU UbU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:3325 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3325 av Mats Green m.fl. M Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:AU1

Motion 2019/20:3325 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3325 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk båda MP Sverige bör införa jämlikhetsdata Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om och hur jämlikhetsdata skulle kunna införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. MP Kortare arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3298 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3298 av Mats Green m.fl. M Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2019/20:AU2

Motion 2019/20:3298 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3298 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. C Integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vända utvecklingen i utanförskapsområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna


Utskottsberedning: AU CU UbU

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. C Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna kring utstationering och återinföra regelverket såsom det var utformat i den s.k. lex Laval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: AU SoU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på arbetslivet Läget på svensk arbetsmarknad Regeringen misslyckas med arbetslösheten En arbetsmarknad där alla får plats Skattelättnader


Utskottsberedning: SfU SkU UbU 2019/20:AU2 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 113 kB) Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 249 kB)

Motion 2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3190 av Mats Green m.fl. M Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka drivkrafterna att arbeta genom att sänka skatten på arbete för alla som jobbar och särskilt för dem med låga inkomster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU SoU UbU 2019/20:AU2 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 154 kB)

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3175 av Markus Wiechel SD Rättvist förfarande vid arbetstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av fackliga sympatiåtgärder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns flera faktorer som påverkar företagens


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3163 av Roger Hedlund SD Heltidsarbete som rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många inom offentlig


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3127 av Sultan Kayhan S Trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras och tillkännager detta för regeringen. Motivering I enlighet med det avtal som regeringen slutit


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden Eget


Utskottsberedning: JuU KU SfU SoU UbU 2019/20:AU1 2019/20:AU2

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2019/20:3114 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3114 av Lars Beckman M Mini-jobs på svensk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en försöksverksamhet i Gävleborgs län för en ny arbetsmarknadsreform, mini-jobs, och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3114 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3114 av Lars Beckman (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. C Möjligheternas land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställning och kompetensutveckling ska underlättas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: FiU NU SfU SkU UbU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till tjänstledighet för att starta företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU CU

Motion 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. L Liberalisera den svenska modellen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en proportionalitetsprincip avseende strejkrätten i enlighet med vad som framförs i motionen och tillkännager detta


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning


Utskottsberedning: 2019/20:AU1

Motion 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2960 av Edward Riedl M Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2872 av Boriana Åberg M Reformering av LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att reformera lagen om anställningsskydd LAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tiderna förändras och situationen på


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)