Dokument & lagar (9 187 träffar)

Motion 2019/20:2171 av Lotta Finstorp m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2171 av Lotta Finstorp m.fl. M, KD Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Sörmland till ett pilotlän för samverkansinsatser mellan myndigheter och näringsliv i syfte att minska arbetslösheten


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2171 av Lotta Finstorp m.fl. (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2171 av Lotta Finstorp m.fl. (M, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2152 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2152 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden båda M Privata arbetsförmedlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att öppna, utöka och utveckla privata arbetsförmedlingar i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2152 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2152 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2138 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2138 av Teres Lindberg S Indexering av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om indexering av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2138 av Teres Lindberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2138 av Teres Lindberg (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Korttidsanställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän visstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslivet är i Sverige den viktigaste beståndsdelen i att fullt vara accepterat


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering som strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: AU JuU SfU SoU UbU UU

Motion 2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 146 kB)

Motion 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jämställdhet ska genomsyra alla myndigheter och verk i regleringsbrev och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: AU 2019/20:AU1

Motion 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1930 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1930 av Robert Hannah L Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en vitbok om hur hbt-personer historiskt behandlats i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vitboken


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1930 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1930 av Robert Hannah (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1928 av Arman Teimouri L Hedersförtryck mot hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning som ska utreda omfattningen av det hedersrelaterade våld och förtryck som hbtq-personer i Sverige drabbas


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser båda S Strategi kring nolltolerans mot dödsolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strategi kring nolltolerans mot dödsolyckor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ingen människa,


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 90-talet har otryggheten på arbetsmarknaden ökat. Tidsbegränsade kontrakt, bemanningsföretag


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1714 av Helena Bouveng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1714 av Helena Bouveng M Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:1714 av Helena Bouveng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1714 av Helena Bouveng (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Arbetsmiljö och arbetstid 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv 3.1Företagshälsovård åt alla arbetstagare 3.2Lag mot mobbning i arbetslivet 3.3Motverka sexuella


Utskottsberedning: AU 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 93 kB) Motion 2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 153 kB)

Motion 2019/20:1620 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:1620 av Ali Esbati m.fl. V Arbetstidsförkortning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att belysa möjligheterna för en generell arbetstidsförkortning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1620 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1620 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:1478 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1478 av Lotta Olsson M Jämställdhetsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka jämställdhetsutbildningen inom samhällsintroduktionen för nyanlända och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1478 av Lotta Olsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1478 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1473 av Kristina Axén Olin (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1473 av Kristina Axén Olin M Inrättande av faddersystem för nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till faddersystem för nyanlända och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är grundläggande för


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1473 av Kristina Axén Olin (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1473 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1423 av Leif Nysmed m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1423 av Leif Nysmed m.fl. S Nollvisionen mot dödsolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omtag för nollvisionen mot dödsolyckor på arbetsplatsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering För alla som går till jobbet, anställda


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1423 av Leif Nysmed m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1423 av Leif Nysmed m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1415 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1415 av Olle Thorell m.fl. S Konsekvenser av Arbetsförmedlingens omorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konsekvenser av Arbetsförmedlingens omorganisation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsförmedlingen har


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:1415 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1415 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1411 av Hillevi Larsson S Hyvling av arbetstimmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvling av arbetstimmar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hösten 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen som gav arbetsgivare rätt att med omedelbar


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1402 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1402 av Carina Ödebrink och Peter Persson båda S En trygg arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering En frivillig och solidariskt finansierad


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:1402 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1402 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1398 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1398 av Hillevi Larsson S Urholkad anställningstrygghet via bemanningsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om urholkning av anställningstrygghet via bemanningsföretag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bemanningsföretag


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:1398 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1398 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 70 kB)