Dokument & lagar (3 968 träffar)

utskottsdokument 2005/06:81A

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2005/06 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Bostadsutskot t ets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitik hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning

2006-09-13

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Ub501 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsningar på Södertörns högskola. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsbidragsreglerna skall vara bättre anpassade till studenternas ekonomiska villkor.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SkU16 2005/06:UbU1 2005/06:UbU10 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub501 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 69 kB)

Motion 2005/06:Ub382 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda reglerna för bostadsbidrag med avseende på studerande.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur studiemedlen bör värdesäkras i framtiden. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub382 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Ub311 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grundforskning för att nå det nationella naturgrusmålet. Motivering I regeringens budgetproposition föreslås en höjning av naturgrusskatten med 30 Naturgrusskatten höjdes i januari 2003 från 5 till 10 kr per ton.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub311 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverkets cykelstrategi skyndsamt bör genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverket bör ges i uppdrag att garantera cyklisternas framkomlighet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SkU16 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:T379 av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att all samhällsplanering skall utgå från vad människor och natur tål och inte tära på resurser till förfång för kommande generationers välfärd.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:KU15 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:T379 av Jörgen Johansson (c) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd)

Sammanfattning Allianspartierna i trafikutskottet anser att Sverige både kan och bör bli världens främsta IT-nation. Om detta ska ske räcker det inte med de vackra ord som regeringen ger uttryck för i proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället. Det krävs också handling. Det är dags


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:NU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU17 2005/06:TU4 2005/06:UbU1 2005/06:UbU16 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 137 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Äldre är en resurs och tillgång 3 4 Ekonomisk trygghet på äldre dar 5 4.1 En politik för högre pensioner 5 4.2 Ökad trygghet med ett förändrat regelverk 6 4.3 Särskild satsning på pensionärerna 7 5 Lättare att arbeta för medelålders


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 152 kB)

Motion 2005/06:So552 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Målet för handikappolitiken bör enligt Centerpartiet vara principen om alla människors lika värde och rätt till likabehandling, ett tillgängligt samhälle och en tillgänglig arbetsmarknad. Med denna motion vill Centerpartiet särskilt sätta fokus på åtgärder för att ta till vara funktionshindrade människors


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:FöU7 2005/06:KU17 2005/06:KU7 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SoU1 2005/06:SoU22 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So552 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 110 kB)

Motion 2005/06:So425 av Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett tobaksfritt samhälle är ett prioriterat mål inom folkhälsoarbetet. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till åtgärder som säkerställer rätten för en boende att bo utan ofrivilligt rökintrång i


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So425 av Jan Lindholm (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:So422 av Kerstin Lundgren och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en helhetssyn på miljö och hälsa och sambandet mellan tungmetaller, kemikalier, strålning och sjukdomstillstånd som utbrändhet, elöverkänslighet och kronisk trötthet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:So422 av Kerstin Lundgren och Birgitta Carlsson (c) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Barn och utbildning 4 LSS 5 Hjälpmedel 7 Tillgänglighet 7 Arbete och daglig verksamhet 9 Handikappersättning 10 Kunskap och forskning 10 Inflytande, kultur och fritid 11 Personal 11 Domstolstrots 11 Internationell solidaritet 12


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU22 2005/06:TU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 104 kB)

Motion 2005/06:So318 av Solveig Hellquist (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kunskaper om vräkningar inom socialtjänsten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämförbar problematik vid elskulder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So318 av Solveig Hellquist (fp) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:So315 av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldres valfrihet i familjeliv, boende och arbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av arbetsrätt och skatteregler så att äldre kan välja om de önskar förkorta


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So315 av Rigmor Stenmark (c) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Sk460 av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skattebefrielse för uthyrning till studenter i privatvilla eller lägenhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna skall ta sitt ansvar för att tillhandahålla


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SkU19 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Sk460 av Annelie Enochson (kd) (doc, 69 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sverige vårt land i mångfald 7 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 9 5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 9 5.2 Satsa


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU1 2005/06:KU15 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 233 kB)