Dokument & lagar (5 410 träffar)

Motion 1997/98:Jo919 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo919 av Gudrun Lindvall mp Jakt med hagel Blyhagel orsakar problem Bly i hagel har diskuterats länge. Det används ca 3 miljoner patroner med blyhagel årligen, vilket betyder att det sprids ca 100 ton bly per år i naturen i samband med jakt. På skjutbanor sprids 400-500 ton bly. I Kemikalieinspektionens


Utskottsberedning: --1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo918 av Lennart Daléus (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo918 av Lennart Daléus c Jakträtt på allmänt vatten Jakträtten på allmänt vatten är under diskussion. Förslag har förts fram, bl a i SOU 1997:91 Jaktens villkor, om att göra jakten på allmänt vatten allmänt tillgänglig. Det kan vara befogat att jakten görs tillgänglig för flera än vad


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo917 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo917 av Gudrun Lindvall mp Jakten i Sverige Inledning Jakt ses fortfarande i Sverige som en areell näring. Vi i Miljöpartiet de gröna anser att det är fel. Jakten i dag är en hobby, som förvisso kan ge kött i frysen, men för de flesta är utgifterna för jakten större än köttvärdet. Jakten


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo916 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo916 av Gudrun Lindvall mp Ett faunaråd Jakten i Sverige diskuteras i olika sammanhang. I och med det ökande intresset för djur och natur anser alltfler att jakten inte är en angelägenhet enbart för jägarna. Vi delar ju alla det vilda och naturligtvis är det ett högst legitimt krav att


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo915 av Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo915 av Göthe Knutson m Skyddsjakt på mink Minken är en i Sverige införd djurart. Avsikten var knappast att minken skulle bli ett fritt förekommande rovdjur i den svenska faunan. Avsikten att minken skulle födas upp i slutna burar som pälsdjur för päls- industrin har sedan länge kommit


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo914 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo914 av Siw Persson fp Jakt Under året har regeringen beslutat att tillåta sommarjakt på sträckande morkullehannar i hela landet under 1997 och 1998. Samtidigt ska en särskild arbetsgrupp tillsättas för att följa och utvärdera jakten. I arbetsgruppen ska det ingå företrädare för jordbruks-


Utskottsberedning: --1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo913 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo913 av Dan Ericsson kd Älgjakten I somras presenterades en gedigen statlig utredning, Jaktens villkor SOU 1997:91Många förslag i utredningen ligger i linje med vad vi från kristdemokratisk sida fört fram angående bl a viltvårdsområden och jaktens administration. Jag förväntar mig att


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo912 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo912 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Ersättning för rovdjursrivna tamdjur De fyra stora blir fler Populationerna av de fyra stora rovdjuren i Sverige, björn, varg, järv och lo, tycks om än långsamt öka. De allra flesta är positiva till denna ökning medan andra ser rovdjuren som en konkurrent


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo911 av Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo911 av Bengt Silfverstrand s Jakt på grävling Grävlingen förekommer över nästan hela den europeiska kontinenten. I Sverige finns den i hela landet från Skåne till Norrland, dock inte på Gotland. Grävlingen har mycket lätt för att anpassa sig och kan t.o.m. påträffas inne i tätorter.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo910 av Kent Olsson och Stig Grauers (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo910 av Kent Olsson och Stig Grauers m Skyddsjakt på säl Det snabbt växande beståndet av sälar längs Sveriges kuster utgör ett allt större problem för yrkesfisket. Sälarnas härjningar i redskapen orsakar förluster i form av söndertrasade redskap, förstörd eller av sälarna uppäten fångst


Utskottsberedning: --1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo909 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo909 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Småviltsjakten Inledning Under förra riksmötet lade vi en motion Jo920 Jaktfalken och ripan. Motionen väckte uppmärksamhet och jordbruksutskottet uppvaktades med anledning av motionen av företrädare för Kungliga Vetenskapsakademiens miljökommitté. De


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo908 av Axel Andersson och Karl Hagström (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo908 av Axel Andersson och Karl Hagström s Jakt på gråsäl i Bottniska viken Beståndet av gråsäl i Östersjön och Bottniska viken har stadigt ökat sedan mitten av 1980-talet. Alltmer oskygga förekommer de numera allmänt vid kusten där man tidigare inte kunde få syn på en gråsäl. De förekommer


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo907 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo907 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Jakt på tjäder Inledning Tjädern är den svenska naturens största skogsfågel. Tuppen är stor som en gås och hans karaktäristiska spel har fascinerat många. Att en tidig vårmorgon vänta vid en spelplats och få höra tupparnas kluckanden och sisningar är


Utskottsberedning: --1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo906 av Sivert Carlsson och Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo906 av Sivert Carlsson och Agne Hansson c Allmän jakt på mellanskarv Såväl i vårt land som i övriga Europa har utbredningen av mellanskarv ökat explosionsartat. I Sverige har ökningen varit störst i Kalmar län men den geografiska expansionen är nu stor även i övriga delar av landet.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo905 av Lars Björkman och Ola Karlsson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo905 av Lars Björkman och Ola Karlsson m Allmän jakttid på korp Vid EU-inträdet i januari 1995 ändrades förutsättningarna och regelverken på en rad områden. Beträffande jaktreglerna togs den allmänna jakten på korp bort, och därmed får jakt på denna fågel ske endast som licensjakt eller


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo904 av Olle Lindström och Ulla Löfgren (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo904 av Olle Lindström och Ulla Löfgren m Säljakt Sälstammarna i Östersjön och Bottenhavet har på grund av miljöpåverkan varit näst intill utrotningshotade. Utsläpp från jordbruk och industri av gifter som PCB, DDT och klor har påverkat sälarnas fortplantningsförmåga och resulterade


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo903 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo903 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Jakttiden på enkelbeckasin Inledning Under förra riksmötet behandlades en motion av oss om jakten på enkelbeckasin. I bet. 1996/97:Jo19, där motionen behandlas, hänvisas till att detta är en fråga delegerad till regeringen, men också att översyn av jakttider


Utskottsberedning: --1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo902 av Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo902 av Carl G Nilsson m Att sälja skinnet när björnen är skjuten Att skinnet inte skall säljas förrän björnen är skjuten är allom bekant. Däremot bör det naturligtvis vara tillåtet att sälja detsamma när villebrådet i fråga väl är fällt. Så är det emellertid inte i dag. Genom regeringens


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo901 av Gudrun Lindvall och Thomas Julin (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo901 av Gudrun Lindvall och Thomas Julin mp Jakten på säl Forskningsjakten.Efter mycket påtryckningar tillät Naturvårdsverket i våras så kallad forskningsjakt på säl i Östersjön. Tanken var att försöka skjuta bort de sälar, som specialiserat sig på att vittja fiskarnas nät. Under sommaren


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo785 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo785 av Lars Leijonborg m.fl. fp Miljöpolitiken 1 Inledning Människan är beroende av jordens resurser. När vi nyttjar naturresurserna måste därför detta alltid ske med hänsyn till naturens egna gränser. Det är varje generations skyldighet att förvalta jordens resurser till kommande


Utskottsberedning: ---------1997/98:BoU3 1997/98:JoU2 1997/98:JoU26 1997/98:JoU9 1997/98:NU10 1997/98:NU2 1997/98:SkU18 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation