Dokument & lagar (5 410 träffar)

Motion 1997/98:Jo723 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo723 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Våtmarker Inledning Sverige är ett land rikt på våtmarker. 9,3 miljoner hektar, eller en fjärdedel av vår landyta är täckt av våtmarker. Det gör oss till ett av världens mest våtmarksrika länder. Detta förpliktar, inte minst som vi tillhör de länder som


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU20 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo722 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo722 av Maggi Mikaelsson m.fl. v En nationell Agenda 21 I Sverige krävs en långtgående miljöomställningsprocess förenad med fördjupad demokrati om de löften om ett uthålligt samhälle som givits skall infrias. Agenda 21 har varit och är ett strategiskt instrument för denna process, och


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU26 1997/98:LU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo721 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo721 av Maggi Mikaelsson m.fl. v Utrotningshotade djur Tullbeslag av utrotningshotade djur har under flera decennier varit oklara. Det finns ett glapp mellan tullens beslagstatistik och representanten för djurparksföreningens redovisning, djur tycks försvinna i statligt förvar. Bristen


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo720 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo720 av Dan Ericsson kd Kretsloppsarbetet Sverige har under lång tid varit föregångsland när det gäller avloppsvattenrening. Många av medlemsländerna inom EU ligger långt efter Sverige på detta område. Om Sverige skulle ha väntat på internationella överenskommelser innan man beslutat


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo719 av Ingvar Eriksson och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo719 av Ingvar Eriksson och Elizabeth Nyström m Båtbottenfärger och dess problem Från och med januari 1993 har ett partiellt förbud mot användning av giftiga båtbottenfärger varit gällande inom områdena från Haparanda till Örskär samt i samtliga insjöar. Restriktionerna har inte vunnit


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo718 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo718 av Inger René m.fl. m Kalkning Den socialdemokratiska regeringen har med hjälp av Vänsterpartiet drivit igenom en kraftig besparing på anslaget för kalkning av sjöar och vattendrag. Anslaget i år ligger på 130 mkr och för 1998 på 140 mkr. Det kan jämföras med omkring 200 mkr per


Utskottsberedning: -1997/98:JoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo717 av Ingvar Eriksson och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo717 av Ingvar Eriksson och Elizabeth Nyström m Miljöstationer för fritidsbåtar Utplacering av s.k. miljöstationer för fritidsbåtar förväntas öka i samband med att nya lösningar för båttvätt och omhändertagande av avfall kommer fram. Uppenbart saknas övergripande regler för hur sådana


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo716 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo716 av Eva Goës m.fl. mp Brott mot miljölagstiftning Vattenfall ska vara med och bygga ett kraftverk i Chile, ABB vill bygga dammar i Malaysia och Kina.Mängder av exempel finns där svenska företag tjänar pengar på andra länders svaga miljölagstiftning och genomför projekt som inte


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo715 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo715 av Per Lager m.fl. mp Svensk miljöforskning Miljöforskningen regeringens ansvar Vem kommer att ha det nationella ansvaret för miljöforskningen i Sverige Från och med 1998 upphör Statens naturvårdsverks forskningsbudget. Ändå är det Naturvårdsverket som har huvudansvaret för att


Utskottsberedning: --1997/98:JoU16 1997/98:JoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo714 av Tuve Skånberg och Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo714 av Tuve Skånberg och Rose-Marie Frebran kd Krav på katalysatorrening för alla bilar i trafik Monteringen av katalysatorer på bilar har inneburit en väsentlig miljövinst sedan de första katalysatorerna kom 1987. Sedan dess har luften blivit 37 renare i Sverige, enligt Institutet för


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo713 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo713 av Sivert Carlsson c Restaurering av Emån Emån, som är det största vattendraget i sydöstra Sverige, rinner upp på Småländska höglandet och mynnar i Östersjön vid Em på gränsen mellan Oskarshamn och Mönsterås kommun. Emån är 22 mil lång. Avrinningsområdet är ca 4 500 km2 stort och


Utskottsberedning: --1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo712 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo712 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Nationalpark vid Kullaberg Kullaberg är en långsmal, relativt hög urbergstyp, som bildar spetsen av en halvö mellan Skälderviken och Öresund i nordvästra Skåne. Området omfattar två naturreservat västra och östra Kullaberg. De båda reservaten ger möjligheter


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo711 av Bengt Silfverstrand och Ingvar Johnsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo711 av Bengt Silfverstrand och Ingvar Johnsson s Miljöskadeförsäkring En kollektiv miljöskadeförsäkring infördes den 1 juli 1989. Försäkringen regleras i miljöskyddslagen 1969:387 och förordning 1989:365 om miljöskadeförsäkring. Försäkringen är obligatorisk och omfattar, med vissa undantag


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo710 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo710 av Birgitta Hambraeus c Rätt till vedbrand På senare tid har skogsbruksmetoderna ändrats radikalt i Sverige. Miljörörelsen förhånades på 70-talet när vi kämpade mot hormoslyr och stora kalhyggen. Allt skulle bort och plantering av contorta ansågs framsynt. Lövträd bekämpades, t o


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo709 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo709 av Kenth Skårvik fp Försurning av mark och vatten Försurningen är ett internationellt problem som innebär en negativ miljöpåverkan på Sverige i allmänhet och Västsverige i synnerhet. Ungefär två tredjedelar av mark- och vattenförsurningen kommer från svavelutsläpp, som förs in


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU2 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo708 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo708 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Impedimenten och skyddet av produktiv skogsmark Att skydda produktiv skogsmark Impedimentens betydelse i de svenska skogarna diskuteras alltmer. En del vill räkna in impedimenten i arealen skyddad skogsmark. Detta skulle naturligtvis öka de annars så


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo707 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo707 av Carl Bildt m.fl. m Inriktning och principer för miljöpolitiken Innehåll 1 Sammanfattning Denna motion beskriver den grundläggande inriktning som Moderata samlingspartiet vill ge miljöpolitiken. Trots att många allvarliga miljöproblem återstår har framgångarna på miljöområdet


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo706 av Ulla Löfgren (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo706 av Ulla Löfgren m Snöskoterlagstiftningen Under 1996 fattade riksdagen beslut om en skärpt lagstiftning för terrängskoterkörning. Lagändringarna var i vissa fall förhastade och oövertänkta, utan känsla för vilka praktiska konsekvenser som de skulle medföra. Som exempel kan nämnas


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo705 av Sivert Carlsson och Kerstin Warnerbring (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo705 av Sivert Carlsson och Kerstin Warnerbring c Förhindrande av oljeutsläpp i Östersjön Oljeutsläppen fortsätter att öka i Östersjön. Från att tidigare ha legat på en relativt konstant nivå har antalet utsläpp under 1990-talet ökat dramatiskt. Under 1995 rapporterades exempelvis 482


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo704 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo704 av Barbro Johansson m.fl. mp Producenternas ansvar för återtagande av aluminiumburkar Aluminiumburkar ingår i ett retursystem, där producenten av aluminiumburkar har fått tillbaka pantpengar för att återtaga burken. Åtagandet gäller i dagens läge inte om burken har blivit deformerad


Utskottsberedning: --1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation