Dokument & lagar (5 410 träffar)

Motion 1997/98:Jo703 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo703 av Olle Lindström m Skoterlagstiftningen Den nya skoterlagen som genomfördes under vintern 1996/97 innehåller tre ogenomtänkta regleringar: 1. Centralt beslutad förbudszon där skoteråkning inte är tillåten. 2. Generell hastighetsbegränsning. 3. Kravet på traktorkörkort för framförande


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo702 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo702 av Sivert Carlsson c Miljöprogram för Östersjön Många tecken tyder på att den hårt nedsmutsade Östersjön nu närmar sig ett mycket kritiskt hälsotillstånd. Sommarens enorma mattor av blågröna alger är bara ett exempel på att gemensamma krafter nu måste sättas in för att få bukt med


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo701 av Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo701 av Carl G Nilsson m Återvinning av aluminiumburkar Ett fungerande system för återvinning av emballage är en viktig del i ett resursbevarande samhälle. Icke minst gäller detta dryckesemballage i allmänhet och aluminiumburkar i synnerhet. Beträffande aluminiumburkar har vi i Sverige


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo608 av Björn Ericson och Dag Ericson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo608 av Björn Ericson och Dag Ericson s Forskning för fritidsodling m.m. Omställningen till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver bland annat att den allmänna livsstilen blir mer ekologiskt genomtänkt, att våra städer anpassas till de olika viktiga kretsloppen och att livsmedel


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo607 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo607 av Dan Ericsson kd Högskoleutbildning inom SLU till Östergötland Vid Vretaskolan utanför Linköping bedrivs idag gymnasial utbildning inom jordbruksområdet. Verksamheten är synnerligen framåtsyftande och implementering av ny kunskap och nya metoder för såväl spannmåls- som animalieproduktion


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo606 av Lars Björkman och Birgitta Wichne (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo606 av Lars Björkman och Birgitta Wichne m Sjukdomar på älgstammen Härjningarna inom älgstammen av den s.k. Älvsborgssjukan fortsätter med oförminskad styrka. Sedan 1985 har inrapporterats och registrerats mer än 1 500 djur, som dött i denna sjukdom. Under 1997 åtta månader har hitintills


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo605 av Lars Hedfors och Monica Widnemark (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo605 av Lars Hedfors och Monica Widnemark s Skoglig forskning, utveckling och utbildning i Kronobergs län Skogsnäringen har stor betydelse för södra Sverige. I Götaland står skogen för 40 procent av Sveriges skogsbruksvärde. De statliga forskningsresurser som satsas inom området uppgår


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo604 av Sivert Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo604 av Sivert Carlsson m.fl. c Forskning och utveckling inom skog och trä i södra Sverige I ett kretsloppssamhälle står skogen i centrum. I skogen utgör det naturliga kretsloppet grunden för en uthållig produktion av vedråvara som kan nyttjas för många olika ändamål. I vårt land är


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo603 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo603 av Bertil Persson m Lantmästarutbildningen Svenskt jordbruk är i och med EU-anslutningen i en hårdare konkurrenssituation. Därför behöver kompetensen på de större jordbruken höjas. Ett första steg i denna utveckling bör vara att förlänga lantmästarutbildningarna till tre år. Hemställan


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo602 av Peter Weibull Bernström och Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo602 av Peter Weibull Bernström och Bertil Persson m Gentekniskt resurscentrum i Alnarp Vid undertecknandet av konventionen om biologisk mångfald i Rio de Janeiro i juni 1992 förband sig Sverige att bevara och använda sin biologiska mångfald på ett hållbart sätt. Vidare förband sig Sverige


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo601 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo601 av Bertil Persson m Lantbruksuniversitetet Det faktum att SLU administreras under Jordbruksdepartementet, medan alla andra universitet hör till Utbildningsdepartementet har vållat allvarliga problem när det gällt att finna goda tvärvetenskapliga samarbetsformer över fakultetsgränser,


Utskottsberedning: -1997/98:JoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo544 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo544 av Inger Davidson kd Djurförsök i utbildningssammanhang 1978 beslutade regeringen om en begränsning av djurförsöken. Målet skulle nås bland annat genom att främja utvecklingen av alternativa metoder. Trots att snart tjugo år passerat sedan omläggningen av djurförsökspolitiken beslutades,


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU12 1997/98:UbU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo543 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo543 av Johan Lönnroth m.fl. v Genteknik Bioteknik/genteknik hot eller möjlighet Möjligheten att påverka eller manipulera gener i växter och djur har utnyttjats av människan i årtusenden. Genom systematisk avel har genmaterialet i vår boskap förändrats till att ge djur ökad mjölk-


Utskottsberedning: -----------1997/98:JoU14 1997/98:JoU20 1997/98:JuU1 1997/98:LU16 1997/98:SoU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo542 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo542 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Gentekniken och maten Inledning Den nya tekniken tar rejäla kliv framåt hela tiden. Man flyttar gener mellan olika organismer och skapar nya kombinationer i en takt som tidigare aldrig varit möjlig. Evolutionen ter sig långsam. Nu har människan tagit


Utskottsberedning: ----------1997/98:JoU14 1997/98:JoU20 1997/98:LU16
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo541 av Ingbritt Irhammar och Kerstin Warnerbring (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo541 av Ingbritt Irhammar och Kerstin Warnerbring c Cider som varumärke I Sverige produceras ca 22 000 ton äpplen årligen, 15 000 ton av dessa produceras i Kiviksregionen och ca 25 procent av dessa äpplen går till cidertillverkning. I den svenska livsmedelslagstiftningen finns ingen definition


Utskottsberedning: -1997/98:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo540 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo540 av Siw Persson fp Statens konsumentansvar i djurskyddsfrågor Staten, liksom t ex landstingen och kommunerna, har vid sina upphandlingar ett stort konsumentansvar i djurskyddsfrågor. Flera kommuner har genom beslut att så långt som det är möjligt i första hand välja icke-djurtestade


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo539 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo539 av Siw Persson fp Hållning av apor I budgetpropositionen, 1996/97:1, aviserade regeringen att Smittskyddsinstitutet, SMI, har för avsikt att bygga ett nytt hus för försöksdjursverksamheten. Djurhuset ska stå klart 1999. Regeringen meddelade även att man delar uppfattningen att


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo538 av Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo538 av Ronny Olander s Auktorisation vid användandet av vakthundar En ny näring håller på att växa fram där vaktbolag endast hyr ut s.k. vakthundar som ensamma utan hundförare uppträder på bevakningsföremål. Särskilda vaktbolag startar verksamheten där man i dag inte från samhällets


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo537 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo537 av Per Lager m.fl. mp Margariner Redlighetsprincipen I 5 livsmedelslagen beskrivs redlighetsprincipen som ett krav på att livsmedel skall presenteras på ett sådant sätt att konsumenten ges en riktig uppfattning om alla egenskaper som denne anser väsentliga. Det kan t ex handla


Utskottsberedning: -1997/98:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo536 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo536 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Mat inte bara livsmedel Livsmedel är medel till liv. Livsmedelsproduktion får därför inte vara sådan att den skadar människor och de sammanhang där vi, andra djur och växter lever. Moderna metoder hot mot hälsa, biologisk mångfald och miljö Modern livsmedelsindustri


Utskottsberedning: -------1997/98:JoU12 1997/98:JoU14 1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation