Dokument & lagar (5 410 träffar)

Motion 1997/98:Jo535 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo535 av Gudrun Lindvall mp Kosmetikatester på djur Sedan djurskyddslagen kom har det flitigt motionerats om förbud mot kosmetikatester på djur. I propositionen till djurskyddslagen 1987/88:93 slog också den dåvarande jordbruksministern Mats Hellström fast att ett totalförbud mot kosmetikatester


Utskottsberedning: --1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo534 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo534 av Gudrun Lindvall mp Djurskydd Inledning I denna motion tas en del frågor avseende djurskydd upp. Andra belyses i säskilda motioner eller flerpartimotioner. Djurskyddsorganisationers talerätt En röd tråd i djurskyddslagen är att djur ska behandlas som individer. De ska också skyddas


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo533 av Karin Wegestål m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo533 av Karin Wegestål m.fl. s Karantänsreglerna för minhundar Nuvarande karantänbestämmelser ställer till problem för verksamhet där minhundar används i samband med internationella insatser t.ex. i Bosnien och SomaliaMinhundar vistas ständigt i närheten av sin förare. De vaccineras en


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo532 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo532 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström m Salmonellakontroll Sverige har i EU-avtalet fått sina hårdare regler då det gäller kampen mot salmonella godkända, och därmed har också kontrollen av livsmedel, producerade såväl i Sverige som i andra EU-länder godkänts. Producenter


Utskottsberedning: -1997/98:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo531 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo531 av Karl-Göran Biörsmark fp Ändring av djurskyddslagen Enligt förslag i promemorian Ds 1997:11 om ändring i djurskyddslagen föreslås att ansvaret för tillsyn över djurhållningen, som i dag ligger under miljö- och hälsoskyddsnämndernas ansvar, skall flyttas från primärkommunerna


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo530 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo530 av Siw Persson fp Djurskyddsmyndighet Under flera år har djurskyddsorganisationer m fl krävt att en särskild djurskyddsmyndighet ska inrättas. Som argument för sitt förslag har de bland annat angivit att det inte är bra att ansvaret för djurskyddsfrågorna är uppdelat på flera olika


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo529 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo529 av Siw Persson fp Klagorätt till djurskyddsorganisation En röd tråd i djurskyddslagen är att djur ska behandlas som individer. De ska också skyddas mot lidande och hållas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa. Det självklara faktum att djuren inte kan föra sin egen talan,


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo528 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo528 av Siw Persson fp Kastrering av grisar Det faktum att en till en och en halv miljon grisar årligen kastreras i Sverige har upprört en stor allmänhet. Orsaken till att kastreringen utförs är att cirka 7-8 av alla grisar utvecklar ämnen som ger ett kött som luktar illa vid upphettning,


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo527 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo527 av Siw Persson fp Utvärdering av djurskyddslagen När djurskyddslagen kom 1988 så innebar den att skyddet för djuren stärktes. I propositionen till djurskyddslagen 1987/88:93 framhölls bland annat att djuren i framtiden inte bara skulle skyddas mot lidande utan även mot sjukdom.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo526 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo526 av Siw Persson fp Burhållning av minkar Regeringen meddelade i november 1995 i djurskyddsförordningen nya regler för hållning av räv. Bestämmelserna träder i kraft efter utgången av år 2000. När det gäller burhållningen av minkar pågår enligt uppgift en utredning på Jordbruksdepartementet.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo525 av Ingbritt Irhammar och Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo525 av Ingbritt Irhammar och Rigmor Ahlstedt c Livsmedel Arbetet mot kretsloppssamhället fortsätter. För att uppnå detta krävs kunniga konsumenter och en väl fungerande konsumentpolitik. Det krävs också delvis ändrade livsmönster och attityder hos både konsumenter och producenter.


Utskottsberedning: --------------1997/98:FiU7 1997/98:JoU12 1997/98:JoU14 1997/98:JoU16 1997/98:JoU26 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo524 av Peter Weibull Bernström m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo524 av Peter Weibull Bernström m.fl. m Skånska livsmedel Inledning och bakgrund Livsmedelsindustrin är en mycket betydelsefull del av svensk industri. En omsättning på 114 miljarder kronor 1995 gör denna industrigren till landets näst största av tillverkningsindustrins delbranscher.


Utskottsberedning: ------1997/98:JoU14 1997/98:JoU16 1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo523 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo523 av Eva Goës m.fl. mp Radon i dricksvatten Radon är miljö- och hälsofarligt och orsakar fler dödsfall än trafikolyckor varje år. Radon finns inte enbart i luft utan också i dricksvatten. Om radonhalten i hushållsvatten är 1 000-10 000 Bq/l eller högre finns det skäl att misstänka


Utskottsberedning: ----1997/98:BoU1 1997/98:JoU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo522 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo522 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp Kattens ställning i samhället Katten är ett av våra vanligaste och mest omtyckta sällskapsdjur. Trots detta far en allt större mängd katter illa varje år, bara i Stockholms län antar man att det finns runt 20 000 hemlösa katter Kattliv 5/97 s. 15Djurrätts-


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo521 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v, mp, c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo521 av Maggi Mikaelsson m.fl. v, c, mp Samlad information om enskilda djurförsök Det finns i dag ett mycket stort intresse från allmänheten i frågor som rör vårt förhållningssätt till djuren. Detta gäller inte minst djurförsöksfrågorna. För att allmänheten skall kunna skaffa sig en uppfattning


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo520 av Ulla Wester-Rudin (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo520 av Ulla Wester-Rudin s Påföljder vid brott mot föreskrifter om livsmedel Falsk marknadsföring av livsmedel förekommer inom EU. Om sådan påtalas blir påföljden för den skyldige vanligen endast en anmärkning. Rättslig påföljd tillämpas endast i undantagsfall. Ett medvetet fusk med


Utskottsberedning: -1997/98:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo519 av Birgitta Gidblom (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo519 av Birgitta Gidblom s Burhållning av minkar Det har tidigare i riksdagen framförts krav på förbud mot burfarmning av mink och räv. Det kravet har inte tillgodosetts. Däremot har nya regler för hållning av räv meddelats, och en utredning pågår enligt uppgift när det gäller burhållning


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo518 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo518 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström m Miljö- och växtskyddsfrågor Konsumenten skall kunna känna sig trygg vid användningen av svenska trädgårdsprodukter. Inom den svenska trädgårdsodlingen har antagits en miljöpolicy med utgångspunkt i kretsloppsprincipen. Viktiga prioriteringar


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo517 av Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo517 av Bengt Silfverstrand s Stärkt djurskydd Sverige är i många avseenden ett föregångsland när det gäller djurskydd. I många internationella sammanhang, och då inte minst inom EU, bedriver Sverige ett ambitiöst och framgångsrikt arbete med djurskyddsfrågor. Inom vårt land finns det


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo516 av Gudrun Lindvall (mp) och Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo516 av Gudrun Lindvall och Maggi Mikaelsson mp, v Förbud mot burhållning av pälsdjur Djurskyddslagen stadgar att djur som hålls för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa samt ger dem möjlighet till naturligt beteende. Sedan djurskyddslagen kom har det


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation