Dokument & lagar (80 träffar)

utskottsdokument 2006/07:226D

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets beredningsområde Konstitutionsutskottet och utrikesutskottet har behandlat delar av regeringens skrivelse 2006/07:85

2007-10-01

Betänkande 2006/07:KUU1

Riksdagen har tagit ställning för vad som ska vara styrande för regeringens förhandlingsarbete under EU-toppmötet den 21-22 juni 2007, då frågan om EU-fördraget tas upp. Bakom ställningstagandet står riksdagens fem största partier: s, m, c, fp och kd. Deras utgångspunkt är att det framförhandlade fördraget, som undertecknades i oktober 2004, bör antas. Frågor som tas upp i ställningstagandet är det institutionella paketet, som bland annat handlar om institutionernas roll, värden och målsättningar, den sociala dimensionen och frågan om en överskådlig struktur på fördraget. Andra frågor som tas upp är symboliska inslag och terminologi i fördraget, unionsrättens företräde, de grundläggande rättigheterna och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom behandlas klimat- och energifrågornas beskrivning i fördraget, unionens utvidgning och de så kallade Köpenhamnskriterierna samt illegal invandring. Möjligheterna till nya former av exklusiva samarbeten mellan en begränsad grupp av medlemsstater på nya områden (så kallade opt-ins) eller nya undantag från befintligt samarbete (så kallade opt-outs) behandlas också.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2007-06-07 Justering: 2007-06-14 Debatt: 2007-06-19 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:KUU1 (pdf, 145 kB)

utskottsdokument 2003/04:EDE

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 2003/04 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskotte t Konstitutionsutskottet och utrikesutskottet har under 2003/04 års riksmöte berett ett ärende om Europeiska konventet om EU:s framtid gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott,

2004-09-16

Motion 2003/04:Sf360 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf360 av Ulla Hoffmann m.fl. v Rättvisa pensioner 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Det nya pensionssystemet 3 4.1 EU-samarbetets inverkan på pensionerna 4 4.2 Jämlika kvalifikationsmöjligheter 5 4.3 Förlorarna i det nya


Utskottsberedning: 2003/04:FiU6 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1 2003/04:SfU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2003/04:Sf288 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf288 av Ulla Hoffmann m.fl. v Jämställd ekonomisk barnpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om benämning av politikområdet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrad målformulering


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2003/04:Sf257 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf257 av Ulla Hoffmann m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Utvecklingen i Europeiska unionen 8 4.1 Hoten mot de mänskliga rättigheterna, i synnerhet asylrätten från kampen mot terrorismen 9


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU11 2003/04:SfU12 2003/04:SfU6 2003/04:UU13 2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:SfU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2003/04:Sf242 av Rolf Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf242 av Rolf Olsson m.fl. v Privatiserade försäkringar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda risker och konsekvenser som följer med privatiserade försäkringar samt inom ramen för denna utredning föreslå


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. mp Havsmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen skall vidta och återkomma till riksdagen med förslag till konkreta åtgärder, bl.a. utifrån Havsmiljökommissionens förslag. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:LU24 2003/04:MJU13 2004/05:MJU3 2004/05:NU8 2004/05:TU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning Mål. För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som de svenska och europeiska samhällena möter


Utskottsberedning: 2003/04:JuU20 2003/04:KU5 2003/04:KUU1 2003/04:MJU8 2003/04:NU12 2003/04:NU13 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. kd Europas framtidsfrågor Sammanfattning Den europeiska unionen har, genom att vara en garant för fred, säkerhet och dialog mellan de europeiska folken, medfört att medlemsländerna levt i fred sinsemellan i mer än ett halvt sekel. Om drygt ett halvår enas stora


Utskottsberedning: 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU20 2003/04:KU5 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:MJU8 2003/04:NU1 2003/04:NU12 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UbU17 2003/04:UU3 2004/05:JuU13 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 38 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:K381 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:K381 av Ulla Hoffmann m.fl. v EMU Efter folkomröstningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till undantag från EMU:s tredje steg i enlighet med vad som i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2003/04:KU9 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:K377 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:K377 av Ulf Holm m.fl. mp Undantag från tredje steget i EMU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen inleder förhandlingar i EU om införandet av ett svenskt juridiskt undantag från det tredje steget i den ekonomiska monetära unionen, EMU. Motivering Den 14 september 2003


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K353 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:K353 av Maud Olofsson m.fl. c Ett EU för framtiden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inriktningen av EU:s framtida uppgifter baserade på federalismens principer. 2 Inledning För Centerpartiet är EU en viktig


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K276 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K276 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein s Ett demokratiskt Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om öppenheten i den europeiska unionen. Motivering En stor öppenhet är en grundförutsättning för att skapa ett medborgarnas


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU24 2003/04:KU4 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2003/04:KUU1 2003/04:SkU25 2004/05:KU14
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:K210 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K210 av Rolf Gunnarsson m Användningen av skattemedel inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hanteringen av skattemedel inom EU. Motivering Vi känner alla till att politikerföraktet är utbrett i landet. Inte minst


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K13 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:K13 av Gustav Fridolin m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning EU-konventets förslag till en konstitution för EU innehåller det som svenskarna vände sig mot i EMU-omröstningen. Där finns ökad överstatlighet, områdena där enskilda medlemsländer


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (77 yrkanden): 72 avslag, 5 bifall,

Motion 2003/04:K12 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K12 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konventets förslag sett till helheten är en betydande framgång. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2004/05:KU29
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 16 avslag, 4 bifall,

Motion 2003/04:K11 av Sinikka Bohlin och Alf Eriksson (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K11 av Sinikka Bohlin och Alf Eriksson s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hållbar utveckling som ett grundläggande mål för EU lyfts fram och


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,

Paginering