Dokument & lagar (8 044 träffar)

Motion 2019/20:2906 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2906 av Edward Riedl M Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra i lag och förordning så att en systematisk återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2906 av Edward Riedl (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2906 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine MP Rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta medel från viltvårdsfonden upphandlas enligt principen för offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU 2019/20:MJU1 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine MP Naturbaserade klimatlösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på forskning för naturbaserade klimatlösningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Översyn av den etiska prövningen av djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör genomföras en omfattande översyn angående hur den etiska prövningen av djurförsök fungerar och att denna översyn


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban mining och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU MJU NU SkU UU

Motion 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson KD Bekämpning av översvämningsmygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en väl fungerande bekämpning av översvämningsmygg är en förutsättning för att människor ska kunna leva i nedre Dalälven och att det krävs


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson KD Buller från vindkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att sänka gränsvärdet för buller från vindkraftverk från dagens 40 dBA till 35 dBA och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2786 av Roland Utbult KD Ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot kommersiellt torskfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan om ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: JuU MJU NU SkU 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen Politiskt ansvar för miljön och klimatet Öka möjligheterna för lokal miljöpolitik En ansvarsfull offentlig upphandling


Utskottsberedning: CU NU SkU TU 2019/20:FiU 2019/20:JuU1 2019/20:MJU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 118 kB) Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 219 kB)

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehåll Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi Lika villkor för svenska och europeiska


Utskottsberedning: CU FöU KU NU SkU UbU 2019/20:MJU2 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 125 kB) Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 255 kB)

Motion 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. L Rena hav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att havet är en stor resurs som måste nyttjas långsiktigt hållbart genom en ansvarsfull förvaltning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2717 av Åsa Coenraads M Stoppa nyckelbiotopsinventering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att nyckelbiotopsinventeringen inte införs förrän frågan om ersättning till markägaren är utredd och ersättningen är skälig och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. M Östergötlands skogsägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vad nedsatt produktion i skogen får för ekonomiska följder för samhället och enskilda skogsägare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2704 av Lars Püss M Strandskydd för ökat byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återgå till en maxgräns på 100 meter och samtidigt inleda en större översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbristen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm M Bättre vargförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre vargförvaltning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta beslutsrätten om rovdjursförvaltning


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2685 av Richard Jomshof SD Förbud mot halal- och koscherslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU 2019/20:FiU

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha


Utskottsberedning: CU FöU JuU MJU NU UbU 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 169 kB)