Dokument & lagar (7 709 träffar)

Motion 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Jordbruket är grunden Krisåtgärder behövs på grund av sommarens torka Tillfälligt stöd baserat på dieselåtgång Ägg, fågel och frilandsgrönsaker


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:FöU7 2018/19:KU35 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU5 2018/19:MJU7 2018/19:MJU8 2018/19:NU13 2018/19:NU8 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:UbU10 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (67 yrkanden): 64 avslag, 3 bifall,

Motion 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 111 kB) Motion 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 221 kB)

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:FiU34 2018/19:KU32 2018/19:MJU4 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 194 kB) Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 276 kB)

Motion 2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen Politiskt ansvar för miljön och klimatet Öka möjligheterna för lokal miljöpolitik En ansvarsfull


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:FiU34 2018/19:JuU10 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU18 2018/19:MJU3 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:MJU7 2018/19:MJU9 2018/19:NU11 2018/19:NU7 2018/19:SkU12 2018/19:TU14
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 46 avslag, 3 bifall,

Motion 2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 113 kB) Motion 2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 214 kB)

Motion 2018/19:2719 av Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2719 av Daniel Bäckström C Begränsa inte skogsbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning av artskyddsförordningen snarast bör komma igång och tydliggöra att brukandet av skog inte ytterligare får inskränkas med mindre än


Utskottsberedning: 2018/19:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2719 av Daniel Bäckström (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2719 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2717 av Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2717 av Daniel Bäckström C Utbetalning av EU-stöd till jordbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbetalning av EU-stöd till jordbrukare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under flera år har staten via Jordbruksverket


Utskottsberedning: 2018/19:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2717 av Daniel Bäckström (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2717 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2705 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2705 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström båda C Bildande av naturreservat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bildande av naturreservat och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Västra Götaland finns det över 500 naturreservat


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2705 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2705 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander båda C Viltförvaltningsdelegationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och förtydliga viltförvaltningsdelegationernas uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: 2018/19:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander båda C Rovdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa möjligheterna för länsstyrelsen att fatta väl underbyggda beslut om licens- och skyddsjakt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Cirkulära livsmedelssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av strukturella åtgärder för cirkulär livsmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2655 av Saila Quicklund M Hälsofarliga substanser i kosttillskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Livsmedelsverket kan ta ett samlande ansvar i det fortsatta arbetet kring att förhindra farliga substanser i kosttillskott


Utskottsberedning: 2018/19:KrU10 2018/19:MJU12 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2648 av Saila Quicklund M Svenskt mathantverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jämtlands län har en lång


Utskottsberedning: 2018/19:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2643 av Saila Quicklund M Pris för jaktkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än konsumentprisindex och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. C Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har bevisat att ekonomisk tillväxt kan


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. C Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Landsbygdens utmaningar


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2611 av Lars Beckman M Den svenska vargstammen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att våra myndigheter bör styra besluten mot att det ska finnas 170270 vargar i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ska vi ha en vargstam


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU29 2018/19:MJU12 2018/19:MJU2 2018/19:MJU6 2018/19:MJU9 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 20 avslag, 4 bifall,

Motion 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Hållbart fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de för fisken viktigaste lekområdena ska stängas för fiske under hela lekperioderna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:MJU3 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson båda SD Vindkraft i fjällvärlden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjliga åtgärder mot utbyggnad av vindkraft i fjällmiljöer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2018/19:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2599 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2599 av John Widegren M Öka säljakten för det östgötska fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta säljakt och handeln med dess produkter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sälstammen växer och ställer till


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2599 av John Widegren (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2599 av John Widegren (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby M Renare stränder i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en långsiktig organisering och finansiering av strandstädningen vid våra kuster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1 2018/19:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 74 kB)