Dokument & lagar (8 044 träffar)

Motion 2019/20:2555 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2555 av Mats Green M Återvinning av glykol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa krav på återvinning av glykol och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns idag inget krav på återvinning


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2555 av Mats Green (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2555 av Mats Green (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2554 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2554 av Mats Green m.fl. M Trappa ner statens stöd till ekologisk odling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte är politikens uppgift att ta ställning till vilka produktionsmetoder som lantbrukare ska använda och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2554 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2554 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2553 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2553 av Mats Green och Åsa Coenraads båda M Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dels maximera det lokala självbestämmandet genom att låta viltförvaltningsdelegationerna sätta nivån


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2553 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2553 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2551 av Per Åsling C Rennäringens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ersättningen för rivna renar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en toleransnivå på 10 procent


Utskottsberedning: MJU SkU TU

Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2544 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2544 av Cecilia Widegren M Explosiv ökning av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbart ta fram en genomarbetad förvaltningsplan för vildsvin med konkreta åtgärder för att minska vildsvinsstammen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2544 av Cecilia Widegren (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2544 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2543 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2543 av Cecilia Widegren M Skaraborg Sveriges kornbod Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2543 av Cecilia Widegren (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2543 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2542 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2542 av Cecilia Widegren M Jakten på privat ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver stå upp för äganderätten och privat ägande, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: CU MJU NU

Motion 2019/20:2542 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2542 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2537 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2537 av Cecilia Widegren M Den svenska hästen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över långsiktiga villkor och möjligheter för att fortsätta att stimulera svensk hästavels utveckling för att stärka den svenska hästen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2537 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2537 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2536 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2536 av Cecilia Widegren M Jakt med båge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att även i Sverige tillåta bågjakt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2536 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2536 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Cirkulära livsmedelssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av strukturella åtgärder för cirkulär livsmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2525 av Maria Malmer Stenergard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2525 av Maria Malmer Stenergard M Ändrade strandskyddsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade strandskyddsregler och tillkännager detta för regeringen. Motivering En av Sveriges största tillgångar är närheten till vatten. För


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2525 av Maria Malmer Stenergard (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2525 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2518 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2518 av Katarina Brännström M Översyn av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en större översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbristen är stor på många håll och mycket krävs


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2518 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2518 av Katarina Brännström (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2512 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2512 av Hans Rothenberg M Hästspillning och biobränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förändra lagstiftningen för att få ett större utnyttjande av hästspillning som biobränsle och tillkännager detta för


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2512 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2512 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2505 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2505 av Hans Rothenberg M Möjligheter med genmodifierade grödor GMO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att på ett seriöst sätt tillåta och stimulera  vidare forskning om GMO, såväl inhemskt som inom EU, och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2505 av Hans Rothenberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2505 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2498 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2498 av Cecilia Widegren M Utvecklat strandskydd i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att se till att landets länsstyrelser tillämpar en generösare tolkning vid dispensprövning och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2498 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2498 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2486 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2486 av Cecilia Widegren M Hästens betydelse för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, såsom arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och ungdomar, och tillkännager


Utskottsberedning: KrU MJU SkU

Motion 2019/20:2486 av Cecilia Widegren (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2486 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2465 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2465 av Mattias Karlsson i Luleå M Avskaffande av dubbelregistrering vid älgjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom delar av renskötselområdet


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2465 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2465 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2460 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2460 av Mattias Karlsson i Luleå M Rätten att bruka sin egen skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderättsprincipen i svensk skogspolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige och världen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2460 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2460 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2459 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2459 av Mattias Karlsson i Luleå M Minskat strandskydd vid bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att minska strandskyddet vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det nära


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2459 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2459 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult båda MP Strama upp myndigheters klimatarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa myndigheternas klimatarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) (pdf, 82 kB)