Dokument & lagar (8 044 träffar)

Motion 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt MP Bana väg för hållbart protein Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ta en aktiv roll i att driva på för legalisering av insekter som föda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå M Införande av licensjakt på vikaresäl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa licensjakt på vikaresäl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt mer säl längs våra kuster håller


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2426 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2426 av Jan Ericson M Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2426 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2426 av Jan Ericson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2421 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2421 av Jan Ericson M Pant på batterier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett nationellt pantsystem för batterier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mängden batterier som används i vårt samhälle ökar ständigt.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2421 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2421 av Jan Ericson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2415 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2415 av Sofia Westergren M Hästnäring och strandskyddsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddsreglerna behöver lättas upp så att vattennära områden får betas av hästar och andra djur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2415 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2415 av Sofia Westergren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2405 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2405 av Sofia Westergren M Kännbara straff för nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning för kännbara straff för nedskräpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Biologisk mångfald är grunden för att ekosystem


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2405 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2405 av Sofia Westergren (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2380 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2380 av David Josefsson M Skärp arbetet mot skräp i Nordsjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att tillsammans med länderna kring Nordsjön arbeta för minskat skräp i Nordsjön, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2380 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2380 av David Josefsson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin M Kommunalt vindkraftsveto Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kommunala vindkraftsvetot och tillkännager detta för regeringen. Motivering Oaktat vad man har för åsikt i sak om vindkraftsetableringar framstår


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2366 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2366 av Ida Drougge M Toatömning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att aktivt arbeta för att underlätta för båtägare att följa den nya toatömningslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 april 2015 trädde


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2366 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2366 av Ida Drougge (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2365 av Erik Ottoson M Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att märka viltkameror med endast Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett och tillkännager


Utskottsberedning: JuU MJU

Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2362 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2362 av Lars Beckman M Säl och skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att minska skarvens och sälens utbredning i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skarven har rört upp känslorna


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2362 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2362 av Lars Beckman (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2361 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2361 av Lars Beckman M Gifttunnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast vidta åtgärder för att åtgärda situationen med de 23 000 gifttunnor som är utspridda mellan Sundsvall och Gotland och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2361 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2361 av Lars Beckman (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2340 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2340 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli båda S Rovdjursersättning för rennäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av ersättningssystemet för renskötselns rovdjursskador och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2340 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2340 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2317 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2317 av Johan Löfstrand m.fl. S Obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många konsumenter


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2317 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2317 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2275 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2275 av Patrik Engström m.fl. S Myndighetssamverkan kring omställningen till ett fossilfritt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att myndigheterna prioriterar en effektiv omställning till det fossilfria samhället och


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2275 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2275 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby båda M Svensk biodling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagar och regelverk i syfte att öka konkurrenskraften och produktionen av svensk honung och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU SkU

Motion 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2244 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2244 av John Widegren M Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida prövningstillstånd vid överklagande av avverkningar i förvaltningsdomstolen är en god ordning och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2244 av John Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2244 av John Widegren (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2230 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2230 av Sten Bergheden M Bekämpa granbarkborren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta en ökad kemisk bekämpning av granbarkborren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utöver den traditionella sök- och plockmetoden


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2230 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2230 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2229 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2229 av Sten Bergheden M Stoppa antibiotikamaten i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över möjligheterna att ta fram en tydlig strategi för hur vi ska se till att offentliga upphandlingar inte leder till att mat köps


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2229 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2229 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2227 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2227 av Sten Bergheden M Byggnation av djurstallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att handläggning och tillståndsprövning för nya djurstallar ska prioriteras och att en rimlig handläggnings- och tillståndsprövningstid för nya djurstallar


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2227 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2227 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)