Dokument & lagar (8 044 träffar)

Motion 2019/20:2001 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2001 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson båda SD Vindkraft i fjällmiljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjliga åtgärder mot utbyggnad av vindkraft i fjällmiljöer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vindkraftparker


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2001 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2001 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Skogsbruket i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:1996 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1996 av Lars Hjälmered M Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg och andra rovdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skydds- och licensjakt på varg, lo och andra rovdjur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1996 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1996 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1995 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1995 av Lars Hjälmered M Kapade handläggningstider för miljötillstånd samt grön gräddfil för näringslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga initiativ för att generellt förkorta hanteringstiderna för miljötillstånd och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1995 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1995 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1981 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1981 av Lars Hjälmered M Reformera strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns otroligt stora möjligheter i Sverige att använda lägen nära


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1981 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1981 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1980 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1980 av Lars Hjälmered M Utveckla kustnära fiske och vattenbruk samt stärk Fiskebäcks hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett särskilt myndighetsuppdrag för regelförenkling och minskad administrativ börda på fiskeområdet och tillkännager


Utskottsberedning: MJU TU

Motion 2019/20:1980 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1980 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom båda M Förstärka livsmedelsstrategin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör förstärka Livsmedelsstrategin på så sätt att den ska inkludera hur Sverige kan bli världsledande på forskning,


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:1925 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1925 av Maria Nilsson L Avveckla djurparker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett stopp för expansion och nyetablering av djurparker och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1925 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1925 av Maria Nilsson (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman båda L Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Kemikalieinspektionen från Stockholm till Göteborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. L Rovdjursförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyddsjakt på varg när rovdjur orsakar skador för lantbrukare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1894 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1894 av David Josefsson M Skärp lagstiftningen kring fimpar och nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen så att böter kan utdömas för att skräpa ned med tobaksfimpar på marken och tillkännager detta för


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1894 av David Josefsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1894 av David Josefsson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1891 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1891 av Lars Beckman M Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att närboende som ska få vindkraftsanläggningar bredvid sig ska ha ett avgörande inflytande om en anläggning ska byggas eller inte, och detta tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1891 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1891 av Lars Beckman (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1886 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1886 av Saila Quicklund M Svensk friluftsnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad strategi för svensk friluftsnäring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna


Utskottsberedning: KrU MJU

Motion 2019/20:1886 av Saila Quicklund (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1886 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Sörmland, det stolta matlänet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intresset för lokala matupplevelser bör tillvaratas, främjas och vårdas i syfte att stärka besöksnäringen och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1865 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1865 av Johan Büser och Mattias Jonsson båda S Antibiotikamärkning på livsmedelsprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare och bättre märkning av livsmedel för att minska antibiotikaanvändandet i produktionen och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1865 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1865 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1857 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1857 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg båda SD Översyn av tillsatser i mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på ett övergripande och seriöst plan, via oberoende och statligt finansierade forskare, utreda tillsatsers effekter i


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1857 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1857 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1838 av Rickard Nordin C Förenklad process för att skrota bilar där ägaren inte är kontaktbar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla processen för skrotning av bilar utan kontaktbar ägare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin båda C Marint skräp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på en översyn av ansvaret och kostnaderna för städning av stränder på grund av marint skräp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström båda C Biobaserad samhällsekonomi utan råvara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör styra sin förvaltning mot insatser inom den nuvarande skogspolitiken som stimulerar en


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling båda C Värna ett levande fäbodbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad handlingsplan för att värna ett levande fäbodbruk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C) (pdf, 71 kB)