Dokument & lagar (755 träffar)

utskottsdokument 2006/07:20E0

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering

2007-09-07

Motion 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Studenternas högskola och arbetsmarknad 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Studenters ekonomi 4 4.1 Studiemedel 5 4.2 Ersättning vid sjukdom 6 4.3 Ersättning vid arbetslöshet 7 4.4 Försörjningsstöd 7 4.5 Kunskap


Utskottsberedning: 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:SfU1 2006/07:SoU7 2006/07:UbU2 2006/07:UbU4 2006/07:UbU5 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 102 kB)

Motion 2006/07:Ub225 av Elisabeth Svantesson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub225 av Elisabeth Svantesson m Högskoleutbildade utrikes födda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att högskoleutbildade utrikes födda inte bör läsa grundläggande vuxenutbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:AU6 2006/07:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub225 av Elisabeth Svantesson (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. mp HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering och hatbrott 10 6 Våld


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. v Handikappolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Funktionshindrades levnadsvillkor 4 5 Funktionshindrade är kvinnor och män 5 6 Rätt till hjälpmedel 6 7 LSS och personlig assistans 7 8 Diskrimineringslag 8 9 Tillgänglighetssatsning


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:SfU1 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU4 2006/07:SoU8 2006/07:TU4 2007/08:KU18
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 103 kB)

Motion 2006/07:So201 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:So201 av Barbro Westerholm fp Åtgärder mot negativ särbehandling av äldre Sammanfattning Under 1900-talet ökade medellivslängden med ett kvarts sekel. Det är i huvudsak friska år som lagts till livet. Samtidigt upplever många äldre en negativ särbehandling. Man ses inte som en resurs i


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU7 2006/07:FiU2 2006/07:SoU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:So201 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 70 kB)

Motion 2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. v Flyktingmottagandet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Migrationsverket 4 Ökad kunskap i handläggningsprocessen 5 Migrationsverkets organiserade verksamhet 6 Extern tillsyn av mottagningsverksamheten 6 Kommunernas flyktingmottagande 7


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 112 kB)

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett öppnare Sverige 1 Sammanfattning Ingen människa är illegal. Ändå bygger Sverige och länder i vår närhet upp högre och högre murar som förhindrar människors resande, flyktingmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. Gränserna och övervakningen av dessa,


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:JuU1 2006/07:JuU3 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 95 kB)

Motion 2006/07:N298 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N298 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Tillväxtkorridoren OsloKarlstadStockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka tillväxtkorridoren. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N298 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:N215 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N215 av Carina Hägg s Jämställdhet vid ändrade ägarformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsaspekten vid ändrade drifts- och ägarformer i offentlig verksamhet. Motivering Målet för jämställdhetspolitiken


Utskottsberedning: 2006/07:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N215 av Carina Hägg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. v Lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 6 4 Internationellt HBT-arbete 7 4.1 Asylsökande HBT-personer 8 5 Rättstrygghet


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU7 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:JuU9 2006/07:KrU4 2006/07:KU12 2006/07:SfU8 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:FöU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:KU17
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 157 kB)

Motion 2006/07:K228 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K228 av Josefin Brink m.fl. v Stärkt yttrande- och meddelarfrihet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk information om meddelarfriheten och efterforskningsförbudet till alla offentligt anställda. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:AU9 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:K228 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2006/07:K226 av Peter Danielsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:K226 av Peter Danielsson m Negativ föreningsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den negativa föreningsfriheten bör grundlagsfästas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:AU9 2007/08:KU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:K226 av Peter Danielsson (m) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ju372 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju372 av Mehmet Kaplan m.fl. mp Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 5 Ett effektivare och mer rättvist polisväsende 5 Effektivisering frigör viktiga resurser 5 Ett polisväsende


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:JuU7 2007/08:JuU3 2007/08:KU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2006/07:Ju372 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 108 kB)

Motion 2006/07:Ju312 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju312 av Lars Ohly m.fl. v Brottsoffer 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Brottsskadeersättning och budgetfrågor 3 5 Brottsförebyggande arbete 4 6 Socialtjänsten 5 7 Polisen 6 8 Åklagarna, domstolarna och målsägandebiträden 6 9 Vittnen och vittnesstöd 7


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU17 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU6 2006/07:JuU8 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:Ju312 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:Fi267 av Anders Ygeman och Carin Jämtin (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi267 av Anders Ygeman och Carin Jämtin s Anbudsförfarande vid offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kollektivavtalsbärande fackförening ska ha rätt att yttra sig över underlaget vid en offentlig


Utskottsberedning: 2006/07:AU9 2006/07:FiU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Fi267 av Anders Ygeman och Carin Jämtin (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. s Jämlikhet och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hyresvärdarna måste överlåta delar av sitt bestånd till de kommunala bostadsförmedlingarna. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU6 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:UbU10 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:A349 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:A349 av Ulf Holm mp Socialt företagande som resurs inom arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur socialt företagande kan vara en resurs inom arbetsmarknadspolitiken och hur kompetensen hos lokala


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A349 av Ulf Holm (mp) (doc, 39 kB)