Dokument & lagar (795 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC152

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2007/08 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5.

2008-09-30

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. s Ungdomars villkor s68001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Framtidstro 4 4 Steget ut i vuxenlivet 5 4.1 Att jobba och försörja sig själv är nyckeln till vuxenlivets möjligheter 5 4.2 Färdigutbildning i arbetslivet


Utskottsberedning: 2007/08:AU2 2007/08:CU10 2007/08:CU18 2007/08:CU19 2007/08:JuU12 2007/08:JuU16 2007/08:KrU4 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:SoU4 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 152 kB)

Motion 2007/08:Ub408 av Åsa Lindestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub408 av Åsa Lindestam s Vuxnas lärande s80104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samverkan mellan myndigheter vad gäller vuxnas lärande. Motivering Under en följd av år fick många människor en andra och för dem


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub408 av Åsa Lindestam (s) (doc, 37 kB)

EU

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. s EU s64013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU-samarbetets innehåll och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka


Utskottsberedning: 2007/08:CU18 2007/08:JuU10 2007/08:MJU15 2007/08:MJU7 2007/08:NU9 2007/08:SfU6 2007/08:SkU21 2007/08:SkU25 2007/08:SoU17 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1253 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Könsneutral äktenskapsbalk 5 Lika villkor i samhället 6 Offentlig sektor 6 Skolan och högskolan 6 Stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU6 2007/08:UU9 2008/09:JuU20 2008/09:KU13 2008/09:SoU13 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Politik för jämlik hälsa mp803 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föra en politik där både samhällets ansvar och människors förutsättningar att göra goda val som främjar


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1 2007/08:SoU11 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 82 kB)

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. v HBT-personers rättigheter och livsvillkor Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet 6 3.2 Lesbisk feminism 6 4 Internationellt arbete 7 5 Asylsökande HBT-personer 7 6 Rättstrygghet för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:FöU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2007/08:JuU12 2007/08:KrU5 2007/08:KU11 2007/08:KU17 2007/08:SfU6 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:AU9 2008/09:KU13 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. v Transpersoners rättigheter Inledning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hälso- och sjukvård 4 5 Könstillhörighetslagen 5 6 Åldersgränsen för rätt till behandling 5 7 Kravet på sterilisering 6 8 Kravet på att sökanden


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU6 2007/08:JuU12 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)

Motion 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp All kärlek är bra kärlek mp821 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Äktenskap 6 5 Attityder och bemötanden 6 5.1 Vården 6 5.2 Smittskyddslagen 7 5.3 Blodgivning 8 5.4 Skolan 8 5.5 Andra


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2007/08:UU9 2008/09:SoU13 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 113 kB)

Motion 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. s En modern politik för nutidens familjer s68010 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En modern politik för nutidens familjer 3 4 Arbetslinjen och den svenska tvåförsörjarmodellen grundpelare för trygghet och välfärd 5


Utskottsberedning: 2007/08:CU15 2007/08:SfU1 2007/08:UbU7 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 127 kB)

Motion 2007/08:Sf249 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf249 av Kalle Larsson m.fl. v Mottagande av asylsökande och flyktingar v457 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Migrationsverket och asyltiden 4 4.1 Ökad kunskap i handläggningsprocessen 4 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion


Utskottsberedning: 2007/08:SfU2 2007/08:SfU6 2008/09:AU1 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2007/08:Sf249 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 97 kB)

Motion 2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 19 Regional utveckling s81006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nytt mål för politikområdet Regional tillväxtpolitik och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:MJU7 2007/08:NU2 2007/08:NU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:N341 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N341 av Kent Persson m.fl. v Regional framtid v980 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om målformuleringar om sysselsättning som kan vidareutvecklas i syfte att minska regionala obalanser.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:NU2 2007/08:TU7 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:N341 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:N249 av Jan Björkman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N249 av Jan Björkman m.fl. s Företagens ansvar vid nedläggningar och utflyttningar s27062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagens ansvar vid nedläggningar eller utflyttningar. Motivering Ekonomin blir alltmer


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:N249 av Jan Björkman m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:N248 av Annika Qarlsson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:N248 av Annika Qarlsson c Fler sociala företag c520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Nutek uppdrag att som central myndighet för företagande ansvara för ett nationellt program för att stimulera utvecklingen


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:N248 av Annika Qarlsson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:K347 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:K347 av Josefin Brink m.fl. v Stärkt yttrande- och meddelarfrihet v707 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk information om meddelarfriheten och efterforskningsförbudet för alla offentligt anställda.


Utskottsberedning: 2007/08:KU15 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:K347 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Motion 2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju246 av Carina Hägg s Våld i nära relationer s97028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen till riksdagen redovisar sitt program för ordförandeskapet i Europarådet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:CU15 2007/08:JuSoU1 2007/08:KrU10 2007/08:KU11 2007/08:SfU6 2007/08:SkU26 2007/08:UU6 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:C381 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:C381 av Kalle Larsson m.fl. v Boendesegregation v808 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Skrota integrationspolitiken 3 5 En ny problemformulering 4 6 Ökat byggande av hyresrätter 5 7 Upprustning och ombyggnad 6 8 Utförsäljningarna


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU18 2007/08:CU19
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:C381 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 80 kB)