Dokument & lagar (790 träffar)

utskottsdokument 2008/09:234999

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2008/09 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5.

2009-09-24

Motion 2008/09:Ub487 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub487 av Rossana Dinamarca m.fl. v Tillgänglighet i skolan v530 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om tillgänglighet till alla skolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17 2009/10:AU8 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ub487 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, v, fp, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. m, c, v, fp, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. m927 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2009/10:AU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, v, fp, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett snart införande av en könsneutral äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell


Utskottsberedning: 2008/09:CU12 2008/09:CU19 2008/09:JuU1 2008/09:JuU21 2008/09:KrU8 2008/09:KU18 2008/09:KU9 2008/09:SfU8 2008/09:SoU1 2008/09:SoU13 2008/09:SoU17 2008/09:SoU8 2008/09:UbU17 2008/09:UU10 2008/09:UU15 2008/09:UU2 2009/10:AU8 2009/10:JuU7 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 95 kB)

Motion 2008/09:So500 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So500 av Björn von Sydow m.fl. s Investeringar för seniorer s19026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar i våra seniorer.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:AU2 2008/09:SoU1 2008/09:SoU8 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:So500 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:So484 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So484 av Elina Linna m.fl. v Handikappfrågor v504 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genomförandet av ett välfärdslyft.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en


Utskottsberedning: 2008/09:FiU1 2008/09:SoU1 2008/09:SoU15 2009/10:AU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:So484 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:Sk371 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk371 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson s Svartarbete och oseriös verksamhet inom byggbranschen s30019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:SkU22 2008/09:SkU24
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Sk371 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson (s) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Sf376 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf376 av Veronica Palm m.fl. s Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp s68058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 80 hela sjukperioden och utan en bortre tidsgräns. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:AU2 2008/09:AU9 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2008/09:Sf376 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 99 kB)

Motion 2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. s Utgiftsområde 8 Migrationspolitik, en möjligheternas politik s68059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk hållning i en tid av ökande migration. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:JuU22 2008/09:SfU2 2008/09:SfU8
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 86 kB)

Motion 2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. mp Migration i EU mp904 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fri rörlighet för alla arbetstagare med hemvist i EU, inklusive deras familjemedlemmar. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:JuU22 2008/09:JuU4 2008/09:SfU2 2008/09:SfU8 2008/09:UbU19
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. s Flyktingmottagandet allas ansvar s38039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att i lag reglera alla kommuners skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Sf354 av Nikos Papadopoulos och Leif Pettersson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf354 av Nikos Papadopoulos och Leif Pettersson s Sveriges asylpolitik s49026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en harmonisering av asylrätten inom EU, i syfte att garantera en rättssäker


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:SfU2 2008/09:SfU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sf354 av Nikos Papadopoulos och Leif Pettersson (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. v Förbättrat flyktingmottagande v252 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Asyltiden 4 4.1 Korta handläggningstiderna 5 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:SfU2 2008/09:SfU8 2008/09:SoU13 2008/09:UbU10
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 125 kB)

Motion 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. v En sjukförsäkring för alla v228 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Regeringens åtstramningspolitik 5 5 Pågående systemskifte 6 6 Hetsjakten mot sjukskrivna 7 7 Generell välfärd ett samhällskontrakt 8 7.1 Inkomstbortfallsprincipen


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:SfU1 2008/09:SfU6
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 122 kB)

Motion 2008/09:Sf274 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf274 av Hans Stenberg m.fl. s Utbetalning av aktivitetsstöd s49030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbetalning av aktivitetsstöd. Motivering Från och med den första oktober räknas dagar med aktivitetsstöd in


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf274 av Hans Stenberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s Jobb och utbildning en investering för framtiden s61013 Sammanfattning Investera i stärkt konkurrenskraft Jobbpolitiken är central för socialdemokratin, men inga insatser för jobb blir framgångsrika om inte den övergripande ekonomiska politiken syftar till


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:AU7 2008/09:FiU1 2008/09:FiU33 2008/09:NU1 2008/09:NU16 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:UbU4 2008/09:UbU6 2008/09:UbU7 2009/10:NU5 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 361 kB)

Motion 2008/09:N388 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N388 av Lars Johansson m.fl. s Västsverige s80049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av forskning och utveckling genom Produktion i Väst. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:AU2 2008/09:NU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:N388 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:N344 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N344 av Christer Adelsbo m.fl. s Främjande av sociala företag på arbetsmarknaden s27055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska


Utskottsberedning: 2008/09:AU2 2008/09:FiU29 2008/09:NU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:N344 av Christer Adelsbo m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:N343 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:N343 av Désirée Pethrus Engström kd Invandrares företagande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om direktupphandlingars konsekvenser för invandrarägda företag.1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:FiU29 2008/09:NU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:N343 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:N235 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:N235 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter fp Södertälje fp1015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södertäljes förutsättningar att fortsatt vara ett centrum dels för svensk vetenskaplig medicinteknisk forskning på


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:NU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:N235 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter (fp) (doc, 59 kB)