Dokument & lagar (796 träffar)

utskottsdokument 2010/11:29E89D

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1 arbetsmarknadspolitik, 2 arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3 integration, 4 åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5 jämställdhet

2011-11-07

Motion 2010/11:Ub396 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub396 av Jennie Nilsson m.fl. S Utbildning för arbete i Västsverige s42048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en kompetensförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:UbU11 2010/11:UbU8 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Ub396 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Ub311 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub311 av Maria Lundqvist-Brömster FP Hbt-frågor i utbildningsväsendet fp1282 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans undervisning i frågor om sexuell läggning och könsidentitetsuttryck. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SoU16 2010/11:UbU7 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ub311 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:So287 av Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:So287 av Christer Winbäck FP Funktionsnedsättning och arbetsmarknad fp1224 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att personer med funktionsnedsättning får en personlig coach, ett stöd som i dag saknas.1


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:SoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:So287 av Christer Winbäck (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. S Flyktingmottagandet s97014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagreglera alla kommuners skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:AU1 2010/11:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:Sf310 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf310 av Otto von Arnold KD Arbetsmarknadsintegration över Sundet kd666 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om socialförsäkring för dem som arbetar i både Danmark och Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf310 av Otto von Arnold (KD) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Sf257 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf257 av Annika Eclund KD Rätt till föräldraledighet till dess att barnet fyllt 18 år kd522 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt att ta ut föräldrapenning ända tills barnet fyllt 18 år. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1 2011/12:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf257 av Annika Eclund (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. S Socialt företagande s14046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska insatser.1


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:N278 av Sven-Erik Österberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N278 av Sven-Erik Österberg S Tillväxt i Västmanland s27118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbete åt alla i Västmanland.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hållbar


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:NU2 2010/11:TU1 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:N278 av Sven-Erik Österberg (S) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. MP Stärkt arbete mot hatbrott MP2208 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Miljöpartiets maktanalys 3 Stärkt diskrimineringsarbete mot hatbrott 3 Rådgivning och lokalt antidiskrimineringsarbete 4 Granska den generella politiken 4 Operation HBTQ-frid 5


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:JuU8 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2010/11:A424 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A424 av Annika Lillemets m.fl. MP Återinförande av friåret MP2507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av möjligheter till en paus i arbetslivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:A424 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:A423 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A423 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas MP2302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snabbt måste vidta åtgärder för att säkerställa att kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantins


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A423 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp MP Stärkta rättigheter för personer med funktionsnedsättning MP2301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A421 av Carina Hägg S Marscher för tillgänglighet s68007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om marscher för tillgänglighet. Motivering Att vårt samhälle har en hög tillgänglighetsgrad är oerhört viktigt från både


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A420 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:A420 av Barbro Westerholm FP Åtgärder mot mobbning i arbetslivet fp1299 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell handlingsplan mot mobbning i arbetslivet. Motivering Medan mobbning i skolan tilldragit


Utskottsberedning: 2010/11:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A420 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A419 av Shadiye Heydari (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A419 av Shadiye Heydari S Mentorer för nyanlända s6050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mentorer för invandrare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklad boendeinformation


Utskottsberedning: 2010/11:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:A419 av Shadiye Heydari (S) (doc, 47 kB)