Dokument & lagar (797 träffar)

utskottsdokument 2012/13:verk

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13 Beredningsområde Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet

2012-12-31

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. V Stärk yrkesutbildningarna V513 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att yrkesprogrammen ska ge grundläggande högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU32 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. S Bättre information om idéburet företagande genom bl.a. forskning S3091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över offentliga medel för kapitalförsörjning till idéburet företagande.1


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:NU11 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Ub286 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub286 av Börje Vestlund m.fl. S Ung, utan rätt till kompetens S35016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all skattefinansierad upphandling av bl.a. byggnader och anläggningar ska innehålla en ungdoms- och lärlingsklausul.1


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU32 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub286 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub261 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub261 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Det livslånga lärandet S3003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska spela en aktiv roll när det gäller att stödja kortutbildade i arbetslivets strukturomvandling, t.ex.


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub261 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP All kärlek är bra kärlek MP2404 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU5 2012/13:KU1 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2012/13:UU10 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Skam- eller hedersrelaterat våld och förtryck MP1809 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra uppdraget till länsstyrelserna eller annan lämplig myndighet när det gäller


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:JuU1 2012/13:JuU10 2012/13:SoU11 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:So303 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So303 av Maria Lundqvist-Brömster FP Fokus på hbt-frågor FP1207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av bemötandet av unga homosexuella, bisexuella och transpersoner. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:So303 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. V Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer V208 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mäns våld mot kvinnor 5 4 Politik mot mäns våld mot kvinnor 6 5 Livsvillkoren för kvinnor med skyddad identitet 7 6 Kommunernas


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:CU11 2012/13:JuU20 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU18 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 21 avslag, 2 bifall,

Motion 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 135 kB)

Motion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. V Folkhälsa V218 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Folkhälsokommission 5 5 Socioekonomiska skillnader 5 6 Frihet från våld som folkhälsomål 6 7 Jämställdhet som bedömningsfaktor för folkhälsa 6 8 Hälsokonsekvensbedömningar 7


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:SkU19 2012/13:SoU1 2012/13:SoU16 2012/13:SoU6 2012/13:TU7 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 115 kB)

Motion 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning S21001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 100 kB)

Motion 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom S21002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett stabilt pensionssystem som ger pensionärerna en trygg inkomst. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Sf370 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf370 av Anders Karlsson m.fl. S Förbättrat flyktingmottagande S9144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett solidariskt flyktingmottagande i alla kommuner.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:AU7 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sf370 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. V Flyktingmottagande V280 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Asyltiden 5 4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:AU7 2012/13:SfU2 2012/13:SoU1 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 128 kB)

Motion 2012/13:Sf304 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf304 av Jacob Johnson m.fl. V Bättre villkor för småföretag V242 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bättre villkor för småföretag 3 4 Satsning på forskning och utveckling FoU 3 5 Slopad sjuklön för småföretag 3 6 Företagsvikariat för att fler ska våga starta


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:NU1 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Sf304 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Sf288 av Roger Haddad (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf288 av Roger Haddad FP Flexiblare vägar till arbete och studier FP407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enklare regler för att studera under asyltiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2012/13:AU7 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sf288 av Roger Haddad (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Sf232 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf232 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Rehabilitering V210 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en individuell bedömning av arbetsförmågan senast sex veckor efter den första sjukskrivningsdagen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sf232 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 73 kB)

Motion 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kollektivavtal, likabehandling och rent spel V505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Stärkt skydd för fackliga rättigheter 4 3.1 Riv upp Lex Laval och tillsätt en parlamentarisk utredning 6 3.2 Juridiskt bindande socialt protokoll 7


Utskottsberedning: 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:SfU7 2012/13:SkU16 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 108 kB)

Motion 2012/13:Sf201 av Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf201 av Anders Andersson KD Tid för familjen KD562 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att utöka antalet föräldradagar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:AU8 2012/13:SfU1 2012/13:UbU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2012/13:Sf201 av Anders Andersson (KD) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:N371 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N371 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Kunskap och arbete bygger Stockholmsregionen S5128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:AU7 2012/13:CU1 2012/13:NU2 2012/13:TU2 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:N371 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (doc, 88 kB)