Dokument & lagar (808 träffar)

utskottsdokument 2013/14:verk

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14 Beredningsområde Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet

2014-10-01

Motion 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för forskning S37006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning, forskning och innovation i samhällets och människors tjänst. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:AU5 2013/14:NU1 2013/14:NU15 2013/14:UbU1 2013/14:UbU13 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 143 kB)

Motion 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden M Unga på arbetsmarknaden M1432 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:SfU5 2013/14:SkU16 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Ett livslångt lärande S2103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar grundade på elevers behov. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:UbU1 2013/14:UbU10 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP En grön politik för global utveckling MP1005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 En grön politik för global utveckling 10 Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter 12 Alla människors lika rättigheter 13 Ekonomiska, sociala


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:FiU6 2013/14:JuU14 2013/14:KU1 2013/14:KU12 2013/14:KU18 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:NU3 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (91 yrkanden): 91 avslag

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 237 kB)

Motion 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. C, FP, KD, MP Stärk det nordiska samarbetet C405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:SoU10 2013/14:UbU15 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hbt och världen S4083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. S Statens ansvar för det ökade trycket på socialtjänsten S19070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återupprätta arbetslöshets- och sjukförsäkringen.1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU7 2013/14:SfU1 2013/14:SoU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. MP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg MP1029 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna anser att den politiska inriktningen under utgiftsområdet 9 behöver bygga mer på förebyggande och hälsofrämjande principer än vad den gör idag. Genom att


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 164 kB)

Motion 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin S Ledarhundar ett levande hjälpmedel S19143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet för synskadades ledarhundar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. V Delaktighet för personer med funktionsnedsättning V209 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Delaktighet för människor med funktionsnedsättning 5 4 Tillgänglighet 6 4.1 Investeringar i ökad tillgänglighet 7 4.2 Krav på tillgänglighet


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:FiU3 2013/14:SoU1 2013/14:SoU12 2013/14:SoU19 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 154 kB)

Motion 2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. MP Personalförsörjning och nytänkande i vården MP2701 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Det behövs fler läkare 4 Utländska vårdutbildade som resurs 6 Hyrläkare 7 Otillräckliga verktyg för dimensionering 8 Schemaläggningen


Utskottsberedning: 2013/14:AU5 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU2 2013/14:UbU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 105 kB)

Motion 2013/14:So252 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:So252 av Roland Utbult KD LSS, en lag att vårda KD578 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna LSS som en rättighetslag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bristande


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU8 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:So252 av Roland Utbult (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. V Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer V204 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mäns våld mot kvinnor 5 4 Politik mot mäns våld mot kvinnor 6 5 Kommunernas ansvar för mäns våld mot kvinnor 7 6 Poliseskort


Utskottsberedning: 2013/14:AU4 2013/14:JuU15 2013/14:JuU18 2013/14:JuU37 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6 2013/14:SoU10 2013/14:SoU12
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 25 avslag, 3 bifall,

Motion 2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 144 kB)

Motion 2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. MP Hemlöshet MP2107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en politik mot hemlöshet baserat på metodiken Bostad först. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:CU1 2013/14:SkU20 2013/14:SoU1 2013/14:SoU12 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2013/14:So221 av Björn von Sydow (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So221 av Björn von Sydow S Ett tryggt och meningsfullt liv för alla äldre S19053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kompetens i äldreomsorgen samt bättre villkor för vård- och omsorgsanställda. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:So221 av Björn von Sydow (S) (doc, 77 kB)

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S Ett rättfärdigt Sverige S23001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6 Se över regelverket kring F-skatten 6 Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7 Tillämpa


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU27 2013/14:SfU6 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:TU18
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 110 kB)

Motion 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Skattefusk, svartjobb och social dumpning V507 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och socialdumpning 6 5 Åtgärder mot skattefusk 7 5.1 Mer resurser till Skatteverket 7


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU27 2013/14:NU12 2013/14:SfU1 2013/14:SfU6 2013/14:SkU16 2013/14:SkU17 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 162 kB)

Motion 2013/14:Sk346 av Peter Persson och Anders Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk346 av Peter Persson och Anders Karlsson S Möjligheterna till ett entreprenadavdrag S25140 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett entreprenadavdrag. Motivering Det blir allt vanligare


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk346 av Peter Persson och Anders Karlsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. MP Sveriges ansvar för flyktingmottagandet MP2108 Sammanfattning Sveriges flyktingmottagande är ett nationellt åtagande. För att mottagandet ska bli så bra som möjligt för dem som tvingats fly från sina hemländer krävs att alla Sveriges kommuner tar sitt ansvar


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:SfU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 89 kB)