Dokument & lagar (864 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCF

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 UU Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands

1999-11-14

utskottsdokument 1998/99:CC3

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör ärenden

1999-09-23

Motion 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. fp Den högre utbildningen Sammanfattning Kvaliteten ska stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Ackrediteringsinstitut Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier Avskaffa


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU6 1998/99:BoU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub716 av Maria Larsson och Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub716 av Maria Larsson och Gunilla Tjernberg kd Studenternas försörjning Sommaren 1998 blev besvärlig för många studenter på högskola och universitet. Det rådande arbetsmarknadsläget gjorde det svårt för studenterna att er- hålla sommarjobb för sin försörjning. Ett alternativ till sommarjobb,


Utskottsberedning: --1998/99:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub454 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub454 av Britt-Marie Danestig m.fl. v Högre utbildning Sammanfattning Budgetpropositionen för 1999 har föregåtts av överläggningar mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Överläggningarna har resulterat i en uppgörelse som bl.a. innefattar budgetpropositionen


Utskottsberedning: ----------------1998/99:AU6 1998/99:UbU1 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. c Högre utbildning det kvalitativa språnget 1 Inledning Högskolepolitiken måste ta sin grund i studenternas rätt till en god utbildning och deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenten måste stå i centrum för utbildningspolitiken. Det moderna


Utskottsberedning: ------------------------------1998/99:AU7 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU9 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 2000/01:SfU1
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub276 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub276 av Inger Davidson m.fl. kd, s, m, v, c, fp, mp Barnomsorgen och arbetsmiljölagen Barnolycksfall inom barnomsorgen Antalet olyckor inom barnomsorgen har fördubblats på relativt kort tid. Det framgår av en studie från Uppsala där man driver ett pilotprojekt för att förebygga skador


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU10 1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub2 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub2 av Britt-Marie Danestig m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Gymnasiereformen som innebar mycket genomgripande förändringar genomfördes i ett forcerat tempo och under stark press som satte både lärares och skolledares


Utskottsberedning: -----------1998/99:UbU3 1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U903 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U903 av Eva Flyborg fp Havsrättskonventionen I samband med sitt godkännande av FN:s havsrättskonvention beslutade riksdagen om vissa ändringar i svensk lag utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU17Bl.a. försvagades stödet för ingripanden till skydd för havs- miljön. Mest uppmärksammat


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU9 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U902 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U902 av Holger Gustafsson kd Djurskyddsorganisationernas internationella verksamhet Djurskyddsfrågorna har blivit allt mer internationaliserade. I många fall krävs engagemang i internationella fora för att man ska kunna åstadkomma förbättringar inom landet. Ett ökat internationellt engagemang


Utskottsberedning: --1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U901 av Sten Andersson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U901 av Sten Andersson m Köpenhamns kolkraftverk Regeringen bör snarast uppta förhandlingar med Danmarks regering och begära att danska kol- och oljekraftverk, främst de belägna i Köpenhamnsområdet, bör stängas. De nämnda kraftverkens utsläpp orsakar skador på människor och miljö, i Skåne


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Östersjön Inledning Problemen i Östersjön är långt ifrån lösta. Algblomning, miljögifter och övergödning visar att balansen är rubbad i detta innanhav. Stora delar av Östersjöns botten är döda eller döende. Algblomningen Varje vår och höst inträffar perioder


Utskottsberedning: --------1998/99:MJU6 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U809 av Lennart Klockare m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U809 av Lennart Klockare m.fl. s Ett Barentsinstitut Barentsregionen omfattar Nordkalotten och nordvästra Ryssland och är Europas nordligaste region. Regionen har 4,6 miljoner invånare, varav 1 miljon i de nordiska länderna och drygt en miljon i storstaden Murmansk på Kolahalvön. Regionen,


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U808 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U808 av Anne Ludvigsson m.fl. s Samarbete med Central- och Östeuropa inom jämställdhetsområdet Det svenska utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa skall leda till att genomföra handlingsplanen från FN:s kvinnnokonferens i Peking som innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter


Utskottsberedning: -1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U807 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U807 av Tommy Waidelich m.fl. s Östersjöregionen Östersjöregionen är den region som nu och för lång tid har den globalt sett snabbaste tillväxten i världen. Den ekonomiska aktiviteten, mätt i godsmängder i Östersjöregionen ökar i volym med 15-18 årligen medan värdeökningen årligen sägs


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. m Integrationen av Central- och Östeuropa Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa Att ena hela Europa är en historisk uppgift för vår generation européer. De nya demokratierna i Central- och Östeuropa strävar efter att integreras i Europa, d.v.s.


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU1 1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. v Det arktiska samarbetet Med de arktiska staterna avses de stater som har någon del av sitt territorium ovanför polcirkeln. I det arktiska rådssamarbetet deltar de fem nordiska länderna, Ryssland, USA och Kanada. Grönland räknas givetvis till det danska territoriet.


Utskottsberedning: ----1998/99:UU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U804 av Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U804 av Roy Hansson m Informationsteknikens infrastruktur i Östersjöområdet Informationstekniken är den sektor som har den snabbaste utvecklingen i världen. IT-sektorn erbjuder allmänhet och företagandet nya möjligheter att dra fördel av en mer och närmare sammanbunden marknad. Regeringen


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U803 av Per-Samuel Nisser (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U803 av Per-Samuel Nisser m Miljöproblemen Miljöfrågor berör alla människor, allt från de små nära problemen till de stora globala. Alltför ofta anser jag att man tappar helheten och gräver för djupt i de små lokala frågorna. Inte för att det kan vara viktiga och ibland mycket engagerande


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U802 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U802 av Sten Tolgfors m Östersjöpolitiken Perspektiv Historiens ljus är ibland obarmhärtigt. För den som intresserar sig för den svenska politikens utveckling är den debatt som pågick om våra grannländer kring Östersjön för bara 8-9 år sedan svårbegriplig. Vissa kanske tycker att diskussionen


Utskottsberedning: --1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation