Dokument & lagar (236 träffar)

utskottsdokument 2006/07:2269

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2006/0 7 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat

2007-09-21

Motion 2006/07:Ub376 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub376 av Sinikka Bohlin s Forskning om elektromagnetisk strålning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elektromagnetisk strålning. Motivering Det finns olika typer av strålning och de har olika egenskaper. Radiovågor


Utskottsberedning: 2006/07:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub376 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:U233 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U233 av Eva Flyborg fp Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer ska anta och uppfylla resolution 1325. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7 2007/08:UU9 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:U233 av Eva Flyborg (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. v IT och bredband 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Den digitala klyftan tillgänglighet till infrastruktur 3 5 Den digitala klyftan kunskaper 4 6 Den digitala klyftan e-demokrati 5 7 Barn och Internet 5 8 Öppen källkod


Utskottsberedning: 2006/07:FöU5 2006/07:JuU1 2006/07:TU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:T2 av Ewa Thalén Finné (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T2 av Ewa Thalén Finné m Hamnskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hamnskyddsmyndighet. Motivering EG-direktiv 2005/65/EG om ökat hamnskydd genomförs genom propositionen i svensk rätt. Direktivet ger möjlighet att


Utskottsberedning: 2006/07:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T2 av Ewa Thalén Finné (m) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T1 av Michael Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T1 av Michael Hagberg s med anledning av prop. 2005/06:212 Hamnskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat hamnskydd i svensk lagstiftning. Motivering Ett EG-direktiv säger att en hamnskyddsmyndighet ska utses för


Utskottsberedning: 2006/07:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T1 av Michael Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:So462 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c)

Motion till riksdagen 2006/07:So462 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius c Elöverkänslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en helhetssyn på miljö och hälsa och sambandet mellan tungmetaller, kemikalier, strålning och sjukdomstillstånd som utbrändhet,


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:FöU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:So462 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Kärnkraftssäkerhet och avveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 3.1 Säkerhetstekniska föreskrifter offentliggörs och tillämpas 3 3.2 Effekthöjningar vid reaktorerna 4 3.3 Kärnsäkerhetsutredning


Utskottsberedning: 2006/07:CU17 2006/07:FöU5 2006/07:NU3 2006/07:NU9 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 83 kB)

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp Klimatpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning: Klimat en solidaritetsfråga 7 4 Mål 8 4.1 Konstruktion av nationellt mål 8 4.2 Långsiktigt mål 8 4.3 Rättvist miljöutrymme 8 4.4 Kontinuerlig


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:FöU4 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SkU12 2006/07:TU1 2006/07:TU12 2006/07:TU4 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 299 kB)

Motion 2006/07:MJ334 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ334 av Lena Olsson m.fl. v Miljöbrott 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Behovet av en mer aktiv miljöbrottsbekämpning 3 5 Citesbrott 5 6 Miljöorganisationernas roll 5 6.1 Miljöorganisationers rätt att överklaga beslut och domar 5 6.1.1 Ändra


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:MJU9 2007/08:FöU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:MJ334 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. v Lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 6 4 Internationellt HBT-arbete 7 4.1 Asylsökande HBT-personer 8 5 Rättstrygghet


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU7 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:JuU9 2006/07:KrU4 2006/07:KU12 2006/07:SfU8 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:FöU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:KU17
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 157 kB)

Motion 2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. mp Utgiftsområde 6 Försvar och internationell beredskap 1 Sammanfattning Grundläggande för Miljöpartiet de grönas försvars- och säkerhetspolitik är insikten om att man först och främst sparar liv, men också resurser, på att utveckla och främja en konfliktförebyggande


Utskottsberedning: 2006/07:FöU1 2007/08:FöU13 2007/08:FöU3 2007/08:FöU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 107 kB)

Motion 2006/07:Fö237 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö237 av Tomas Eneroth s Mobiltelefoni vid krissituationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att säkra tillgången till mobiltelefoni vid krissituationer. Motivering Stormen Gudruns följder blev drastiska


Utskottsberedning: 2006/07:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fö237 av Tomas Eneroth (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Fö236 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö236 av Tomas Eneroth s Rekrytering till räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av åtgärder för rekrytering till räddningstjänsten. Motivering Räddningstjänsten klarar i dag av att på kort


Utskottsberedning: 2006/07:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fö236 av Tomas Eneroth (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Fö235 av Catharina Bråkenhielm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö235 av Catharina Bråkenhielm s Förbud mot smällare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen om förbud mot smällare. Motivering För några år sedan infördes ett förbjud av försäljning av smällare


Utskottsberedning: 2006/07:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fö235 av Catharina Bråkenhielm (s) (doc, 35 kB)

Motion 2006/07:Fö234 av Per Bolund och Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö234 av Per Bolund och Tina Ehn mp Alternativa metoder för lagring av radioaktivt avfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör verka för att metoden för förvaring av radioaktivt avfall i djupa borrhål


Utskottsberedning: 2006/07:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fö234 av Per Bolund och Tina Ehn (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Fö233 av Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö233 av Birgitta Ohlsson fp Klusterbomber Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett svenskt förbud mot klusterbomber. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om verka för ett


Utskottsberedning: 2006/07:UU12 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fö233 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Fö232 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö232 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Samverkan vid kris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en starkare myndighet för frågor om samhällets beredskap och säkerhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:FöU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Fö232 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Fö231 av Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö231 av Raimo Pärssinen s Skogsbrandflyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om skogsbrandflyg. Motivering Under den gångna sommaren har ett antal större skogsbränder härjat runtom i Sverige. Den största drabbade Norrbottens


Utskottsberedning: 2006/07:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fö231 av Raimo Pärssinen (s) (doc, 36 kB)