Dokument & lagar (239 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2B0A46

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Utskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana

2012-11-23

Motion 2011/12:U245 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U245 av Torbjörn Björlund m.fl. V Freds- och säkerhetspolitik V282 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 EU 4 4.1 Krigsmaterielsamarbetet inom EU 5 4.1.1 Europeiska försvarsbyrån Eda 5 4.2 Kärnvapen 6 5 Nato 6 5.1 Partnership for Peace, PFP 6 5.2 Natoledda


Utskottsberedning: 2011/12:UU1 2011/12:UU10 2011/12:UU11 2011/12:UU7 2012/13:FöU14 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2011/12:U245 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 98 kB)

Motion 2011/12:U236 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U236 av Peter Rådberg m.fl. MP Kvinnor i konflikter MP3104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i FN driva frågan om att uppmärksamma kvinnors särskilda situation under en konflikt och vikten av att fler kvinnor


Utskottsberedning: 2011/12:UU1 2012/13:FöU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:U236 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:N373 av Inger Fredriksson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:N373 av Inger Fredriksson C Satsning på explosivämnesteknik C473 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en satsning på explosivämnesteknik. Motivering Alfred Nobel och hans industriella gärning som uppfinnare och entreprenör


Utskottsberedning: 2012/13:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N373 av Inger Fredriksson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm MP Ett aktivt klimatarbete MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förnyelse av sådan forsknings- och kunskapsutveckling som möter behovet av att byta inriktning från tillväxt


Utskottsberedning: 2011/12:MJU25 2011/12:NU5 2012/13:UU7 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2011/12:MJ293 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ293 av Lise Nordin m.fl. MP Hinder för vindkraften MP2904 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ompröva Försvarsmaktens vindkraftsstopp.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2011/12:MJU11 2011/12:SkU14 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:MJ293 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:MJ202 av Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ202 av Anders Andersson KD Förbud mot oljeborrning KD503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett förbud mot oljeborrning i Östersjön. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:MJU9 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ202 av Anders Andersson (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr254 av Anita Brodén FP Ökad tillgänglighet och säkerhet för människor med hörselnedsättning FP1053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhället bör stödja de hörselskadades tillgång till kulturlivet med mer


Utskottsberedning: 2011/12:KrU10 2011/12:SoU13 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Fö242 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö242 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap SD256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 448 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 7 005 800 000


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö242 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet C407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:CU14 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP Vidgad syn på försvarspolitiken MP3112 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Internationella insatser 6 Afghanistan 6 NBG 14 7 FN:s resolutioner 1325 och 1820 7 Reformering av försvaret 9 Omvärlden minskar på sina militära


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:UU3 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 17 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson SD Avskaffande av särbehandling i krigsmakten SD127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett avskaffande av särbehandling inom försvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. MP Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap MP1024 1 Sammanfattning Det övergripande syftet med Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att skapa en säkrare värld. I enlighet med FN-stadgans principer har Sverige ett ansvar för att främja internationell


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 86 kB)

Motion 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn SD Krav på sprinkler i alla äldreboenden SD40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på sprinkler i alla äldreboenden. Motivering De äldre har särskilt stort behov


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Fö236 av Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö236 av Lars Isovaara SD Brandsäkerhet vid campingplatser SD70 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll av brandsäkerhet vid campingplatser. Motivering Konsekvenserna av en storskalig brand på en fullbelagd


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö236 av Lars Isovaara (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Fö235 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö235 av Krister Hammarbergh M Räddningsinsatser över gränsen mellan Sverige och Finland M0383 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta ett finskt befäl leda en räddningsinsats i Sverige.


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö235 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö234 av Anders Åkesson och Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö234 av Anders Åkesson och Per Åsling C Flygresurser för effektiv brandbekämpning C416 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att släckresursen flygande släckmaterial bör rekvireras och koordineras på motsvarande sätt


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö234 av Anders Åkesson och Per Åsling (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. M Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris M830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av frivilligorganisationer för samhällets krishantering. Motivering Den enskilde


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap V234 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. V Personalförsörjning och värnplikt V286 1 Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa antalet heltidsanställda soldater. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 68 kB)