Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 1998/99:Fö802 av Eva Flyborg (fp) och Tom Heyman (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö802 av Eva Flyborg och Tom Heyman fp och m Förvärv av mässbyggnader Omorganisation av Försvarsmakten pågår och förestår i en tidigare sällan skådad omfattning. Besparingskrav föranleder nedläggningar, flyttningar och sammanslagningar av förband. Vidare har på grund av avkastningskrav


Utskottsberedning: -1998/99:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. (mp, v, kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. mp, m, v, kd, c, fp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Försvarsmakten måste satsa på minröjning Den svenska försvarsmakten och Räddningsverket kan bli betydande aktörer i kampen mot gömda minor i fattiga och krigshärjade stater.


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U416 av Lennart Brunander (c) och Alwa Wennerlund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:U416 av Lennart Brunander och Alwa Wennerlund c, kds FN:s fredsbevarande verksamhet FN har spelat en viktig roll i arbetet med att undanröja konfliktorsaker ett arbete som är komplicerat. Denna roll i de mellanfolkliga relationerna har med åren blivit allt viktigare. Det måste ses som


Utskottsberedning: ---1993/94:FöU9 1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds, nyd Ett internationellt riskcentrum i Karlstad Förslag föreligger om inrättandet av ett internationellt riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets betänkande 1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan om inrättandet av ett risk- och beredskapscentrumi


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö603 av Krister Örnfjäder m.fl. (s, c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö603 av Krister Örnfjäder m.fl. s, c, fp Miljöskyddsfartyg till norra Kalmar län Kustbevakningen anger i sin plan för miljöräddningstjänsten vissa tidsramar som målsättning för insatser till sjöss för att dels begränsa oljeutflöden, dels omhänderta olja genom upptagning. För insatser


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö315 av Karl-Gösta Svenson (m) och Sven-Olof Petersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö315 av Karl-Gösta Svenson och Sven-Olof Petersson m, c Privatisering av Muskövarvet Riksdagen har beslutat att Muskövarvet skall privatiseras. Årets budgetproposition saknar tyvärr besked om hur regeringen avser fullfölja ifrågavarande beslut. Gällande försvarsbeslut innebär bland annat


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation