Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 1998/99:Fö209 av Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö209 av Rigmor Ahlstedt c Samhällsplikt Det finns många frågor i dagens samhälle som kräver sin lösning, och som kräver aktiva insatser. Samhället förändras hela tiden. Det gäller för oss att följa med i utvecklingen, ligga steget före och även se att förändringar kan innebära fördelar.


Utskottsberedning: -1998/99:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö208 av Anders Ygeman (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö208 av Anders Ygeman s Försvarets internationella engagemang Den säkerhetspolitiska situationen har förändrats. Begreppet försvar har därmed ändrats. Fred bygger idag alltmer på människors säkerhet och formas allt mindre utifrån staters behov av säkerhet. Nationell säkerhet förutsätter


Utskottsberedning: --1998/99:FöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö207 av Anna Lilliehöök (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö207 av Anna Lilliehöök m Kvinnors värnpliktsersättningar, m.m. Försvaret verkar mycket aktivt för att fler kvinnor skall välja att göra värnplikt, för att få fler kvinnor i försvaret och för att få fler kvinnliga officerare. Kvinnor gör värnplikten frivilligt med de uppoffringar som


Utskottsberedning: -1998/99:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö206 av Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö206 av Maggi Mikaelsson v Samhällstjänst Sverige förändras Vårt land förändras i snabb takt. Villkoren för framför allt unga människor är helt annorlunda dem som fanns för 10 år sedan. Arbetslösheten, som är högre för unga, påverkar framtidstron och drömmarna. För många av dem är arbetsmarknadsåtgärder


Utskottsberedning: ---1998/99:FöU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö205 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö205 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal försvarspolitik för 2000-talet Riksdagen beslutade våren 1998 att senarelägga den i försvarsbeslutet 1996 aviserade kontrollstationen till våren 1999. Försvarsmakten har den 12 oktober till regeringen överlämnat förslag i enlighet med de direktiv


Utskottsberedning: -------1998/99:FöU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö204 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö204 av Åke Carnerö m.fl. kd Säkerhets- och försvarspolitiken 1 Inledning Efter det kalla krigets slut har vi en annorlunda hotbild. Vi måste därför finna de bästa lösningarna för att behålla vår fred och frihet och för att kunna möta morgondagens utmaningar utan gårdagens låsningar.


Utskottsberedning: -------------1998/99:FöU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö203 av Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö203 av Maud Ekendahl m Pliktutredningen och påföljd för totalvägrare Den person som totalt vägrar att göra militärtjänst blir dömd till fängelse i 14 dagar. Den dömde kan ansöka om elektronisk övervakning i stället för att avtjäna straffet på anstalt. I Pliktutredningens direktiv ingår


Utskottsberedning: -1998/99:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö202 av Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö202 av Maud Ekendahl m Pliktverket och person- och belastningsregistret Låt Pliktverket få direktåtkomst till person- och belastningsregistret i samband med mönstring Vid inskrivningstillfället skall den totalförsvarspliktige erhålla besked om utbildningsbefattning, utbildningsort, antal


Utskottsberedning: -1998/99:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö201 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö201 av Eva Flyborg fp Kvinnlig värnplikt Regeringen vill öka antalet kvinnor i totalförsvaret. Det är bra. Regeringen anser att för att öka antalet kvinnliga officerare i försvaret måste också basen, dvs de som genomgår pliktutbildning, breddas. Det är också bra. Men sedan blir rekommendationen


Utskottsberedning: -1998/99:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Kristdemokratisk utgångspunkt Den kristdemokratiska övertygelsen om alla människors lika värde är en grund för goda relationer mellan folk i världen. Därför vill Kristdemokraterna


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö20 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö20 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Inledning I propositionen föreslår regeringen förändringar för tjänstgöring inom Sveriges utlandsstyrka inom Försvarsmakten. Förslagen avser bl.a. att förbättra skyddet vid


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Totalförsvaret skall kunna användas för att bidraga till fred och säkerhet i omvärlden. Detta är en av försvarets fyra huvuduppgifter. Försvarsuppgörelsen mellan Centerpartiet och


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö18 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö18 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Inledning Varje månad dödas 800 och skadas 1 200 människor av minor. Minor drabbar även svenskar, antingen de tjänstgör i utlandsstyrkan eller deltar i annat liknande internationellt


Utskottsberedning: ----1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Klargöranden och förbättringar när det gäller lagstiftningen om vår utlandsstyrka inom Försvarsmakten är efterlängtade och absolut nödvändiga. Dels har många unga människor skadats


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö16 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö16 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar I proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar föreslår regeringen att antalet värnpliktiga under två års tid ska vara 15 000. Motionärerna håller med om att antalet


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö15 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö15 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Inledning Efter Sovjetunionens kollaps och Warzawapaktens upplösning har de militära hoten som motiverat Sveriges militära försvar upphört att existera. De ryska militärutgifterna har


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. (mp, v, kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. mp, m, v, kd, c, fp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Försvarsmakten måste satsa på minröjning Den svenska försvarsmakten och Räddningsverket kan bli betydande aktörer i kampen mot gömda minor i fattiga och krigshärjade stater.


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö13 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö13 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Utredning om Räddningsverkets och Försvarsmaktens sammantagna resurser vad avser resurser vid kriser och miljökatastrofer Under det kalla krigets dagar var invasionshotet


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö12 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö12 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Plikttjänstgöring är ett frihetsberövande. Samtidigt är detta frihetsberövande en grundläggande förutsättning för ett fungerande totalförsvar. Den enskildes ställning på arbetsmarknaden kan


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö11 av Mariann Ytterberg och Barbro Hietala Nordlund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö11 av Mariann Ytterberg och Barbro Hietala Nordlund s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Enligt försvarspropositionen skärs värnplikten ner från nivån 25 000 inkallade per år till 15 000. Det innebär att mindre än var tredje man i de närmast aktuella


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation