Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 1993/94:Fö306 av Kjell Eldensjö (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö306 av Kjell Eldensjö kds Utredning av värnpliktigas situation I takt med att antalet män som genomför sin grundutbildning i försvaret sjunker så upplever de som fullgör sin utbildning en orättvisa i vissa ekonomiska och sociala hänseenden gentemot dem som inte fullgör utbildningen.


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö305 av Kjell Eldensjö (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö305 av Kjell Eldensjö kds Rekryteringen till hemvärnet Diskussionerna om det svenska reguljära försvarets nivå i framtiden pågår för fullt bland debattörer och andra. En del hävdar att efter kalla krigets dagar och Sovjetunionens upplösning kan försvaret bantas rejält. Andra menar att


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö304 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö304 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s Värnpliktslagen Försvaret har ett minskat behov av att alla ungdomar genomgår värnpliktsutbildning, och därför placeras en stor andel i en utbildningsreserv, vilket innebär att denna grupp inte deltar i någon utbildning utan finns att


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö303 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö303 av Bengt Harding Olson fp Värnpliktssystemet Sveriges försvar bygger i hög grad på ett fungerande värnpliktssystem. Ursprungligen var värnplikten att karaktärisera som allmän men så kan inte längre anses vara fallet. För närvarande torde endast hälften av de mönstrande ungdomarna


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö302 av Lars Hedfors (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö302 av Lars Hedfors s Stölder ur militära vapenförråd Antalet rån mot banker, postkontor, värdetransporter och butiker ökar snabbt i Sverige. Vid många av dessa används vapen som uppenbarligen kommer från militära vapenförråd. Det rör sig om automatvapen med stor eldkraft, handgranater


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö301 av Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö301 av Maud Ekendahl m Anstånd i samband med värnpliktstjänstgöring Inte alltför sällan gör värnpliktiga ansökan om anstånd för studier på universitet och högskola. Enligt de föreskrifter som finns har vederbörande rätt till anstånd. I många fall inkommer dessa ansökningar sent. Detta


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö204 av Britt Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö204 av Britt Bohlin m.fl. s Frivilliga försvarsorganisationer I propositionen föreslås ett förändrat anslagssystem för fördelning av statsbidrag till de frivilliga försvarsorganisationerna. Anslaget var tidigare del av förutvarande anslagen F 7 inom den militära delen av totalförsvaret


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö203 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö203 av Gudrun Schyman m.fl. v Totalförsvaret Inledning och säkerhetspolitisk bakgrund Regeringen ger i budgetpropositionen en redovisning av det säkerhetspolitiska läget som i sak riktigt beskriver den historiska utvecklingen och de faktiska förhållandena. Enligt vår mening gäller det


Utskottsberedning: ----------1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö202 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö202 av Bengt Harding Olson fp Försvarsfunktioner lämpliga för FN-tjänst Sverige har sedan inträdet i FN deltagit i en lång rad FN- operationer. Omfattningen av de svenska insatserna har varierat, från hela bataljoner till enstaka observatörer. En del engagemang har varit ganska korta,


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö201 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö201 av Ingvar Carlsson m.fl. s Gemensam säkerhet som utgångspunkt för framtidens försvar Sveriges säkerhetspolitiska läge har dramatiskt förbättrats under de senaste fem åren. Riskerna för en militär konflikt, som kan beröra vårt land, har starkt minskat. Den årliga ökning av anslagen


Utskottsberedning: -------1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö4 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö4 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av skr. 1993/94:179 JAS-projektet Inledning I Europa pågår en långvarig trend av nedrustning eller åtminstone minskad upprustning. Även i världen i sin helhet kan ett sådant mönster skönjas. De samlade militärutgifterna i världen har minskat


Utskottsberedning: -1993/94:FöU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö3 av Jan Jennehag (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö3 av Jan Jennehag v med anledning av prop. 1993/94:31 Rätt för enskild utbildningsanordnare att besluta i fråga om förmåner och ledighet för vapenfria tjänstepliktiga Regeringens privatisering av statliga bolag och bolagisering av affärsverken går snabbt. Det går så snabbt att regeringen


Utskottsberedning: --1993/94:FöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö2 av Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö2 av Kenneth Lantz kds med anledning av skriv. 1992/93:258 Farligt gods m.m. Inledning Det är synnerligen viktigt att arbetet fortskrider till förmån för säkrare transporter av farligt gods. Vi har i vårt högteknologiska samhälle en allt mer växande volym av produkter som skall transporteras,


Utskottsberedning: ----1993/94:FöU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö1 av Sture Ericson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö1 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av skriv. 1992/93:258 Farligt gods m.m. Regeringens skrivelse om farligt gods m.m. 1992/93:258 tar upp frågan om beredskap för kemikalieolyckor och transport av farligt gods. Vi instämmer i stort med regeringens redogörelse över problemen och


Utskottsberedning: -1993/94:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------1993/94:AU13 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FöU9 1993/94:JoU22 1993/94:JoU30 1993/94:JuU20 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KU22 1993/94:KU28 1993/94:KU45 1993/94:LU22 1993/94:NU15 1993/94:NU17 1993/94:SfU12 1993/94:SfU14 1993/94:SfU24 1993/94:SfU25 1993/94:SoU20 1993/94:SoU25 1993/94:SoU31 1993/94:SoU32 1993/94:UbU17 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 56 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A469 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A469 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skåne Skåne har som det sydligaste landskapet i Sverige en viktig roll i ytkommunikationerna med Europa inte enbart i ett svenskt utan även skandinaviskt perspektiv. Skåne är granne med den Europeiska unionen. Kommunismens fall i länderna i Östeuropa medför


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU13 1993/94:FöU9 1993/94:JoU30 1993/94:NU15 1993/94:TU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU5 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:FöU14


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:FöU13


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:FöU12


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:FöU11


Justering: 1994-04-19