Dokument & lagar (334 träffar)

Motion 1993/94:U511 av Gunhild Bolander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:U511 av Gunhild Bolander c EU-förhandlingarna och sockerproduktionen på Gotland Sockernäringen är av avgörande betydelse för näringslivet och sysselsättningen på Gotland. Ca 1.000 arbetstillfällen berörs av öns sockerproduktion. Nära 700 lantbruk bedriver sockerbetsodling. Roma sockerbruk


Utskottsberedning: --1993/94:JoU13 1993/94:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U503 av Holger Gustafsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:U503 av Holger Gustafsson kds Jordbrukspolitiken och EU Motionen delad mellan flera utskott Regeringens mål är att anpassa svenskt jordbruk så att Sverige vid integrationen med EU skall uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt. Hänsyn måste tas till både behovet


Utskottsberedning: --1993/94:JoU22 1993/94:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T223 av Jan Erik Ågren och Rose-Marie Frebran (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:T223 av Jan Erik Ågren och Rose-Marie Frebran kds Miljöanpassat transportsystem Inledning Vårt sätt att transportera oss och våra varor utgör ett av de mest påtagliga exemplen på hur vi tär på naturens kapital. Dels förbrukar vi varje år fossila bränslen som det tagit årtusenden för


Utskottsberedning: --------1993/94:JoU30 1993/94:SkU34 1993/94:TU16 1993/94:TU25 1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T216 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T216 av Gudrun Schyman m.fl. v Kommunikationspolitiken Sammanfattning Kommunikationssektorn måste ingå i vad som kallas ett bärkraftigt samhälle. Det innebär att den på sikt måste bli ekologiskt anpassad. Med andra ord får kommunikationssektorns belastning på miljön inte vara större


Utskottsberedning: -------------------1993/94:JoU30 1993/94:NU17 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So502 av Marianne Andersson och Gunhild Bolander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:So502 av Marianne Andersson och Gunhild Bolander c Amalgam Amalgamet är den största källan till tungmetallbelastning hos människor. Ändå har det hittills varit lättare att få förståelse för farorna med de utsläpp av kvicksilver som sker i den yttre miljön. Kvicksilvertermometrar är förbjudna


Utskottsberedning: -------1993/94:AU15 1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So500 av Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So500 av Bert Karlsson nyd Kvicksilver Den enda säkra förvaringsplatsen för kvicksilver tycks vara i munnen på människor Kvicksilver är ett gift som snart inte får användas någon annanstans i samhället än inom tandvården. Det får t ex inte användas inom industrin, inte i mätinstrument


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So493 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So493 av Birgitta Dahl m.fl. s Användningen av amalgam Den socialdemokratiska regeringen påbörjade avvecklingen av en rad miljöskadliga kemikalier. Bland dessa finns kvicksilver. Kvicksilver är farligt både för miljön och hälsan. Som ett led i detta arbete fick Socialstyrelsen i uppgift


Utskottsberedning: ----------1993/94:JoU23 1993/94:SfU10 1993/94:SoU21
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So486 av Bo Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So486 av Bo Nilsson m.fl. s Avveckling av amalgamet Socialdemokraterna påbörjade avvecklingen av en rad miljöstörande kemikalier. Bland dessa finns kvicksilver som är skadligt både för miljön och för människors hälsa. Som ett led i avvecklingsplanen fick Socialstyrelsen i uppdrag att


Utskottsberedning: -------1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So478 av Berith Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So478 av Berith Eriksson m.fl. v Amalgam m.m. Tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium är oförstörbara. Har de väl kommit ut i miljön så bryts de aldrig ner, utan finns kvar för all framtid. Försurningen leder till att allt större mängder tungmetaller fälls ut i marken, samtidigt


Utskottsberedning: -------1993/94:JoU23 1993/94:SfU10 1993/94:SoU21 1993/94:UbU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So469 av Siw Persson och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:So469 av Siw Persson och Kenth Skårvik fp Amalgamförbud Kvicksilver är sedan flera decennier väl känt som miljöförorening, och det står också i regeringens proposition 1993/94:110 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall, bl.a. på sidan 12 Kvicksilver i miljön. Regeringens förslag: För


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So463 av Gullan Lindblad och Birger Hagård (m)

Motion till riksdagen 1993/94:So463 av Gullan Lindblad och Birger Hagård m Amalgam Undertecknade har i flera år motionerat i amalgamfrågan, bl.a. om forskningsinsatser, produktkontrollregister och uppföljning av socialstyrelsens avvecklingsplan. Av budgetpropositionens bilaga 6 Socialdepartementet framgår att regeringen


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So460 av Carl Olov Persson och Liisa Rulander (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So460 av Carl Olov Persson och Liisa Rulander kds Amalgam som tandlagningsmaterial Amalgamdebatten har pågått i över hundra år. Många motioner har lämnats till riksdagen om ökad forskning om amalgamets kvicksilvrets eventuella farlighet. Många som tagit bort amalgam/annan metallkonstruktion


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So441 av Alwa Wennerlund och Pontus Wiklund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So441 av Alwa Wennerlund och Pontus Wiklund kds Amalgamanvändningen Amalgamets införande i tandvården var ett stort framsteg i slutet av 1800-talet. Men redan då varnades det för kvicksilvrets giftighet. Under senare årtionden har det framför allt i Sverige, men även i andra länder, blivit


Utskottsberedning: --1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N411 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N411 av Agne Hansson m.fl. c Sårbarhet vid elavbrott Kraftiga snöfall i kombination med vissa vädertyper och kraftig vind medför ofta att träd faller över kraftledningar och orsakar omfattande avbrott i elförsörjningen. Inte minst finns rikliga exempel på detta i Småland, Älvsborgs län


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU22 1993/94:JoU22 1993/94:NU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N306 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N306 av Leif Marklund m.fl. s Skogsnäring i skogslänen Det finns goda förutsättningar och möjligheter att bättre utnyttja skogsråvaror i skogslänen. Råvaran för träförädling är unik till sin kvalitet. Ett regionalt FoU-nätverk i samverkan med näringslivet bör inrättas i syfte att utveckla


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU13 1993/94:NU15 1993/94:NU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N298 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N298 av Arne Jansson nyd Domän AB och viltvården Utgångspunkten för svensk lagstiftning när det gäller jakt har varit att jakten ingått som en åtgärd i strävan för ett bevarande av ett artrikt och livskraftigt villebrådsbestånd. Detta har fått till följd en viss karaktär på jaktens utövande


Utskottsberedning: --1993/94:JoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N283 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N283 av Sten-Ove Sundström m.fl. s Norrbotten Inledning Den djupa, världsomspännande konjunktursvackan som nu föreligger har drabbat länet hårt. Vid årsskiftet var nästan 25 000 personer utan arbete, 15 448 öppet och drygt 9 400 i åtgärder. Trots denna negativa bild har länet möjligheter


Utskottsberedning: ------------------------1993/94:AU11 1993/94:AU13 1993/94:AU18 1993/94:BoU11 1993/94:JoU13 1993/94:JoU26 1993/94:JoU30 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:SfU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU17 1993/94:TU28 1993/94:TU30 1993/94:UbU12 1993/94:UbU13 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N281 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N281 av Gudrun Schyman m.fl. v Näringspolitiken En bra näringspolitik måste bidra till följande mål: Ekologiskt hållbar produktion Förnyelse och utveckling av olika näringar Utveckling i hela landet Arbete åt både män och kvinnor Arbete för både låg- och högutbildade. Vi kommer i anslutning


Utskottsberedning: ------------------1993/94:FiU10 1993/94:JoU30 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N247 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:N247 av Bengt Harding Olson m.fl. fp Skånes näringsliv Det skånska näringslivet fungerar som en nödvändig motor för den regionala utvecklingen men näringslivets framgång är i sin tur starkt beroende av andra övriga sektorer inom regionen. Därför ingår denna motion tillsammans med fem


Utskottsberedning: ----1993/94:JoU26 1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. s Utveckling av EES-avtalet EES-avtalet är nu i kraft i Sverige. Efterhand kommer det att visa sig hur avtalet påverkar oss rent konkret. EES- avtalet innebär en ständigt pågående process av förhandlingar om nya EU-regler som avses tas in i EES- avtalets bilagor.


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU10 1993/94:JoU32 1993/94:LU21 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation