Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 1993/94:Jo805 av John Andersson (-) och Lars Werner (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo805 av John Andersson och Lars Werner v Jakträttsupplåtelser Utgångspunkten för svensk lagstiftning när det gäller jakt har varit att jakten ingått som en åtgärd i strävan för ett bevarande av ett artrikt och livskraftigt villebrådstillstånd. Detta har fått till följd en viss karaktär


Utskottsberedning: -1993/94:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo650 av Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo650 av Lennart Fremling fp Strandskyddet Gällande regler om strandskydd grundas på att samhället vill värna om det rörliga friluftslivet där det annars skulle kunna hindras av markägarintressen. Det är bra att vi har sådana regler. Stränderna är dock även av stor betydelse för växt-


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. (m, fp, v, s, c, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd, v Forskning om älgsjukan Under 1985 upptäcktes i södra delen av Älvsborgs län ett antal älgar som dött av ditintills okänd sjukdom. Djuren hade dött en kvalfull död med svåra infektioner över hela kroppen, hårlöshet, blindhet och diarréer.


Utskottsberedning: --1993/94:JoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo626 av Göthe Knutson (m) och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo626 av Göthe Knutson och Kjell Ericsson m, c Allemansrätten och turismen Den svenska naturen är en enorm tillgång, bl.a. för turismen. Detta leder bl.a. till att utländska aktörer på turismmarknaden marknadsför vildmarksresor till SverigeFlertalet av dessa researrangemang i den svenska


Utskottsberedning: -1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo527 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo527 av Stefan Attefall m.fl. kds, m, fp, c Byggande av skogsbilvägar Från och med 1 juli 1992 avskaffades skogsvårdsavgiften. Den har bland annat finansierat bidrag att bygga skogsbilvägar. Skogsbilvägar är nödvändiga för att utföra avverkning och skogsvård till rimliga kostnader, om


Utskottsberedning: --1993/94:JoU13 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo412 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo412 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, kds Skydd för lax i Norrlandsälvarna Ett hårt laxfiske i södra Östersjön har givit som resultat en överfiskning under de senaste 30 åren. De senaste åren har detta förlopp accentuerats. Många förslag har väckts för att komma tillrätta med problemet


Utskottsberedning: -1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo225 av Marianne Jönsson m.fl. (c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo225 av Marianne Jönsson m.fl. c, fp Jordbruk och miljö på Öland Öland är ett unikt och omistligt naturområde i Europa. Landskapet har utformats genom flera tusen års bete och slåtter. Öland är ett av de artrikaste landskapen i Sverige och samtidigt ett landskap som hyser flest hotade


Utskottsberedning: --1993/94:JoU15 1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo210 av Ingbritt Irhammar och Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo210 av Ingbritt Irhammar och Lennart Brunander c Den yrkesmässiga trädgårdsodlingen Om Sverige kommer med i EU kommer detta att utgöra en väsentlig påfrestning på den yrkesmässiga trädgårdsodlingens situation. Under en följd av år under slutet av 80-talet och in på 90-talet har lönsamhetsutvecklingen


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU22 1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo202 av Birger Andersson m.fl. (c, fp, m, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo202 av Birger Andersson m.fl. c, m, fp, kds Västmanlands Bergslagsdel som stödområde Den nuvarande stödområdesindelningen i jordbruket omfattar stödområdena 1, 2, 3 och 4. Stödområde 4 omfattar sydligaste delarna av Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län. Dessutom ingår norra delarna


Utskottsberedning: -1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo55 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo55 av Lennart Rohdin fp med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällvärlden och skärgårdar m.m. I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse över de åtgärder man avser att vidta för att bekämpa buller i främst fjällvärlden och i skärgården. Detta görs med anledning av


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1993/94:157 att utbildning i hippologi skall ges på högskolenivå och att SLU bör vara huvudman för den nya utbildningen.


Utskottsberedning: -1993/94:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation