Dokument & lagar (712 träffar)

Motion 1994/95:Ub905 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub905 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildningen Miljöpartiet de Gröna anser att skolan skall vara en skola för alla, där barn med olika förutsättningar, från olika miljöer och med olika religionsinriktningar fostras till att leva tillsammans och ha respekt för varandras egenart. Skolan


Utskottsberedning: -----------------------------------1994/95:JoU14 1994/95:SfU12 1994/95:SkU20 1994/95:UbU10 1994/95:UbU13 1994/95:UbU15 1994/95:UbU16 1994/95:UbU17 1994/95:UbU18 1995/96:JoU18 1995/96:UbU3 1995/96:UbU4 1995/96:UbU5
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U503 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:U503 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sverige i EU Inledning Folkpartiet liberalerna gjorde tidigt ett klart och otvetydigt ställningstagande för svenskt medlemskap i Europeiska unionen EUDet är grundat i vår liberala övertygelse att det mellan demokratier inte bör finnas gränser som skiljer


Utskottsberedning: -------------1994/95:FiU15 1994/95:JoU13 1994/95:JuU14 1994/95:KU43 1994/95:SkU28 1994/95:TU13 1994/95:UU16 1995/96:SoU5 1995/96:UU23 1997/98:UU13
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U502 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:U502 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Sveriges agerande i EU En grundläggande skillnad mellan ja- resp nej-sidorna inför folkomröstningen om EU var olika bedömningar av EU:s utveckling. Särskilt bland socialdemokratiska ja-sägare har man hävdat att EU är en samarbetsorganisation av sedvanlig


Utskottsberedning: -------------------1994/95:FiU10 1994/95:JoU13 1994/95:KU31 1994/95:KU43 1994/95:NU22 1994/95:SkU28 1995/96:AU9 1995/96:UU13 1995/96:UU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U23 av Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:U23 av Göte Jonsson m med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen I propositionen behandlas uppföljningen av EU-avtalet inom jordbrukets område. Bland annat fastslås utformningen av stödet till mindre gynnade områden i södra Sverige, det så kallade LFA-stödet,


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U22 av Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:U22 av Göthe Knutson m med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Konkurrens på lika villkor måste vara utgångspunkten för det svenska jordbruket vid ett EU-medlemskap. Sverige kan med satsningar i enlighet med EU:s politik rädda kvar jordbruket som en


Utskottsberedning: --1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U21 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:U21 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen I propositionen behandlas den svenska uppföljningen av EU-avtalet på jordbruks- och fiskeområdet inklusive de s.k. kompletterande åtgärderna, bl.a. den jordbruksanknutna regionalpolitiken.


Utskottsberedning: ------1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U20 av Göran Magnusson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U20 av Göran Magnusson m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Gränsen för stödområdet i Sverige, där alltså stöd lämnas till lantbrukarna på grund av att deras jordbruk bedrivs i områden som medför sämre klimatiska förhållanden än under vilka


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U19 av Maj-Inger Klingvall m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U19 av Maj-Inger Klingvall m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen EU:s jordbrukspolitik håller nu på att reformeras. Ett avgörande skäl till detta är att jordbruket tar i anspråk mer än hälften av EU:s budget och detta kan inte fortsätta med


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U18 av Marie Wilén (c)

Motion till riksdagen 1994/95:U18 av Marie Wilén c med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Kommunerna i norra Västmanland Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg har placerats i LFA-område C. Det är den lägsta klassen. De produktionsmässiga förutsättningarna för jordbruket i området


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U17 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:U17 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Ett medlemskap i EU kommer att innebära att svenskt jordbruk blir en del i EU:s jordbrukspolitik. Förhandlingsresultatet innebär att Sverige kommer att få behålla den inriktning


Utskottsberedning: ----1994/95:JoU7 1994/95:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U16 av Sven Hulterström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U16 av Sven Hulterström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater har valt att i denna motion huvudsakligen inrikta oss på de mer begränsade frågor där enighet inte uppnåddes mellan den förra regeringen


Utskottsberedning: -------------------1994/95:JoU7 1994/95:UU5
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U14 av Dan Ericsson och Holger Gustafsson (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:U14 av Dan Ericsson och Holger Gustafsson kds med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Jordbrukspolitiken Inledning Resultatet i avtalsförhandlingarna på jordbrukspolitikens område innnebär att Sveriges jordbruk i princip ska vara anpassat efter EU:s


Utskottsberedning: --------1994/95:JoU7 1994/95:UU5
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U11 av Patrik Norinder och Ulla Löfgren (m)

Motion till riksdagen 1994/95:U11 av Patrik Norinder och Ulla Löfgren m med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen I propositionen behandlas uppföljningen av EU-avtalet inom jordbruk, fiske, skogsbruk, rennäring samt livsmedels- och veterinära frågor. I det följande tas frågor upp som


Utskottsberedning: --1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U10 av Sigrid Bolkéus och Per Erik Granström (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U10 av Sigrid Bolkéus och Per Erik Granström s med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Jordbruk och fiske Möjligheterna till ersättning till produktionsmetoder inom jordbruket som skyddar miljön och bevarar landskapet förstärktes inom EU i samband med


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U9 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U9 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Enligt propositionen skall målsättningen för stödet till jordbruket i norra Sverige ligga fast vid ett EU- medlemskap. Regeringens förslag angående övergång till den gemensamma


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U8 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:U8 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Miljöpartiet de gröna vill beträffande jordbruksstödets utformning, om, vilket Gud förbjude, Sverige skulle bli medlem i Europeiska unionen, lämna följande synpunkter: 1. Vi anser,


Utskottsberedning: ----1994/95:JoU7 1994/95:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U7 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:U7 av Roland Larsson c med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Vid ett EU-medlemskap kommer betydande nya stöd att införas till södra Sveriges skogsbygdsjordbruk, dels i form av s k LFAstöd, dels i form av miljöstöd. Detta är mycket positivt och är en


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T617 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:T617 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Svavelhalt i fartygsbränslen Försurningen är ett av våra stora miljöproblem. Vi har i Sverige lyckats med att få ner svavelutsläppen till lands genom att vi tillämpar stränga lagar om maximalt tillåtna svavelhalter i oljor. När det gäller sjötrafiken har


Utskottsberedning: -----1994/95:JoU22 1994/95:TU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T605 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T605 av Wiggo Komstedt m.fl. m En konkurrenskraftig sjöfartsnäring Sjöfarten har stor betydelse för det svenska samhället. Av den svenska utrikeshandeln transporteras 95 procent sjöledes, och av inrikes transporter över 30 mil sker 49 procent på köl. Sjöfarten erbjuder säkra, miljövänliga


Utskottsberedning: ----------------1994/95:JoU22 1994/95:SkU21 1994/95:TU12 1995/96:AU3 1995/96:AU9 1995/96:UbU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T237 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T237 av Wiggo Komstedt m.fl. m Kommunikationspolitiken Innehållsförteckning 1. Inledning8 2. 1991-1994 års satsningar på bra kommunikationer8 3. Socialdemokratisk nedrustning av infrastrukturen9 4. Moderat trafik- och kommunikationspolitik9 4.1 Ökad marknadsstyrning ger en effektiv


Utskottsberedning: --------------1994/95:TU13 1994/95:TU18 1994/95:TU20 1994/95:TU25 1995/96:JoU13
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation