Dokument & lagar (392 träffar)

Motion 1995/96:Jo36 av Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo36 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Mänskliga aktiviteter påverkar fjällområdet liksom alla andra landområden. Rekreation och friluftsliv utövas i stor utsträckning i det svenska fjällområdet. Enorma ytor står till förfogande


Utskottsberedning: --------1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo35 av Ulf Björklund och Rolf Åbjörnsson (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo35 av Ulf Björklund och Rolf Åbjörnsson kds med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden I propositionen lämnar regeringen ett förslag till åtgärder i syfte att främja en hållbar utveckling i landets fjällområden. Det föreslås möjligheter för regeringen


Utskottsberedning: -------1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo34 av Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo34 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Det svenska fjällområdet har ur såväl internationella som nationella utgångspunkter mycket stora natur- och kulturvärden. Området har även stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen


Utskottsberedning: ---1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo33 av Lennart Fremling och Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo33 av Lennart Fremling och Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Dagens nyttjande av fjällnaturen är inte förenligt med en hållbar utveckling. Det fortsatta nyttjandet måste därför inriktas på att bevara fjällområdenas värden.


Utskottsberedning: --1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo32 av Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo32 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Inledning Jag var nu kommen på fjällen. Alltomkring mig lågo de snöiga berg, jag gick på snön såsom på starkaste vintern. Alla de rara örter jag förr sett och fägnat mig


Utskottsberedning: ------------------1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo31 av Ulf Kero (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo31 av Ulf Kero m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Regeringen har i proposition Hållbar utveckling i landets fjällområden lagt en rad, i stora delar, bra och positiva förslag. De övergripande miljömål som präglar förslaget är viktiga


Utskottsberedning: ---1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo30 av Carin Lundberg och Rinaldo Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo30 av Carin Lundberg och Rinaldo Karlsson s med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden I Västerbottens län finns 31 600 terrängskotrar, varav de flesta är snöskotrar. Från att från början helt ha varit ett nyttofordon, har skoterna alltmer kommit att


Utskottsberedning: -1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo29 av Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo29 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Vi delar uppfattningen att fjällområdena är särskilt känsliga och att de är utsatta för allvarligt slitage. Det är därför angeläget att minska såväl de skadeverkningar som beror på


Utskottsberedning: ----1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo28 av Lennart Gustavsson (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo28 av Lennart Gustavsson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Bakgrund Fjällvärlden utgör nära en femtedel av den svenska landytan. Under tusentals år har dessa landområden legat opåverkade av människan eller varit föremål för extensiv


Utskottsberedning: -------1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo27 av Leo Persson och Laila Bäck (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo27 av Leo Persson och Laila Bäck s med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Regeringens förslag i denna proposition innebär åtgärder i syfte att främja en hållbar utveckling i landets fjällområden. I motionen redovisas endast de regeringsförslag som


Utskottsberedning: ----1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo26 av Rune Berglund och Jörgen Persson (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo26 av Rune Berglund och Jörgen Persson s med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden I propositionen föreslås att en generell fartgräns på 50 km per timme skall införas för terrängskotrar avsnitt 6.9Den allmänna uppfattningen är att en hastighetsbegränsning


Utskottsberedning: --1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo25 av Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo25 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:202 Miljöklassning av alkylatbensin Regeringen föreslår i propositionen att alkylatbensin likställs med bensin i miljöklass två. Förändringen innebär en skattereduktion på sex öre för alkylatbensin. Att regeringen, efter över


Utskottsberedning: -1996/97:JoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo24 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo24 av Gudrun Lindvall mp med anledning av prop. 1995/96:202 Miljöklassning av alkylatbensin Alkylatbensinen är utifrån både hälso- och miljöaspekter den bästa petroleumprodukten på marknaden idag. Den innehåller betydligt mindre bly, svavel och olika kolväten, som aromater och alkylbensener,


Utskottsberedning: -1996/97:JoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo23 av Lennart Brunander och Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo23 av Lennart Brunander och Karin Starrin c med anledning av prop. 1995/96:202 Miljöklassning av alkylatbensin Centerpartiet har tidigare motionerat om en sänkt beskattning av alkylatbensin, då det skulle vara ur såväl miljö- som hälsosynpunkt en riktig åtgärd. I och med miljöklassningen


Utskottsberedning: --1996/97:JoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo22 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo22 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:174 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m. I propositionen föreslås att ett producentansvar för uttjänta bilar införs. Moderata samlingspartiet stöder förslaget om att införa ett producentansvar för bilar, liksom förslaget om


Utskottsberedning: -1995/96:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo21 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo21 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:174 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m. I propositionen föreslår regeringen riktlinjer för hur producentansvar för uttjänta bilar ska fungera i Sverige. Regeringen avser att reglera producentansvaret genom att med stöd


Utskottsberedning: ----1995/96:JoU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo20 av Dan Ericsson och Mats Odell (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo20 av Dan Ericsson och Mats Odell kds med anledning av prop. 1995/96:174 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m. Regeringen föreslår i rubricerad proposition riktlinjer för hur ett producentansvar för uttjänta bilar skall fungera i Sverige. Producenterna skall ta hand om dessa bilar på


Utskottsberedning: -1995/96:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo19 av Birgitta Wistrand m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo19 av Birgitta Wistrand m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:175 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m. I propositionen föreslås bl.a. att det nuvarande miljöklassningssystemet för lastbilsmotorer ändras, i vissa delar skärps och anpassas till EU. I samband med detta kommer också


Utskottsberedning: --1995/96:JoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo18 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo18 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1995/76:175 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m. Denna proposition visar på ett tydligt sätt vilken roll riksdagen kan komma att spela i framtiden i och med medlemskapet i den europeiska unionen. Innehållet är till stora delar


Utskottsberedning: -------1995/96:JoU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Jo17 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo17 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:175 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m. I propositionen föreslår regeringen att lagen om försäljningsskatt på motorfordon ändras så att försäljningsskatten på tunga fordon i miljöklass 2 sänks till noll kronor och försäljningsskatten


Utskottsberedning: --1995/96:JoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation