Dokument & lagar (684 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC4

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall

1999-09-14

Motion 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. fp Den högre utbildningen Sammanfattning Kvaliteten ska stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Ackrediteringsinstitut Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier Avskaffa


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU6 1998/99:BoU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub483 av Helena Höij m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub483 av Helena Höij m.fl. kd Universitet och högskolor Innehåll 1 Inledning Högskolans kvalitet och effektivitet kan mätas ur två olika perspektiv, nämligen studentens och samhällets. För den studerande är en bra högskoleutbildning en god investering som inte bara erbjuder goda förutsättningar


Utskottsberedning: --------------------1998/99:BoU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU4 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. c Högre utbildning det kvalitativa språnget 1 Inledning Högskolepolitiken måste ta sin grund i studenternas rätt till en god utbildning och deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenten måste stå i centrum för utbildningspolitiken. Det moderna


Utskottsberedning: ------------------------------1998/99:AU7 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU9 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 2000/01:SfU1
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub246 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub246 av Alf Svensson m.fl. kd Skolan kan bli bättre Innehåll 1 Inledning Skolan är en framtidsinvestering både för de enskilda medborgarna och för samhället i stort. Det är samhällets skyldighet att ge alla en likvärdig möjlighet att utvecklas efter sina anlag, intressen och önskemål.


Utskottsberedning: ------------------1998/99:BoU8 1998/99:UbU1 1998/99:UbU11 1998/99:UbU6 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:T803 av Gudrun Schyman m.fl. v Informationsteknik Sammanfattning Vänsterpartiet arbetar för att informationstekniken IT skall vara tillgänglig för alla. Ett prioriterat område vad gäller IT-utvecklingen är att utjämna klyftor i tillgången till och användning av IT mellan olika samhällsgrupper.


Utskottsberedning: ----------------1998/99:AU1 1998/99:BoU4 1998/99:BoU8 1998/99:KU15 1998/99:SoU11 1998/99:TU4 1998/99:UbU7 1999/2000:KU3 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So465 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So465 av Lars Leijonborg m.fl. fp Stöd till funktionshindrade Sammanfattning Återställ handikappreformen. Socialdemokraterna och Centern har försämrat stödet i form av personlig assistent. Dessa försämringar av LSS och LASS skall tas tillbaka. RFV:s allmänna råd om personlig assistans


Utskottsberedning: --------------------------1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:KU21 1998/99:SfU2 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU11 1998/99:SoU9 1998/99:TU13 1998/99:UbU1 1998/99:UbU7 1999/2000:AU1
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So455 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So455 av Kenneth Johansson m.fl. c Ett samhälle tillgängligt för alla Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor med funktionshinder skall kunna verka i samhället som aktiva medborgare. Det vill säga


Utskottsberedning: --------------1998/99:BoU8 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU11 1998/99:UbU1 1998/99:UbU7 1999/2000:AU1 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So379 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So379 av Lars Gustafsson m.fl. kd Folkhälsan Inledning Insikten om vikten och vinsterna av ett förebyggande folkhälsoarbete har allt mer vuxit till. I hälso- och sjukvårdslagen finns ett övergripande mål hela befolkningen ska ha en god hälsa. Folkhälsoarbetet måste ha en långsiktig


Utskottsberedning: -----------1998/99:BoU8 1998/99:SoU10 1998/99:SoU4 1998/99:SoU6 1998/99:SoU8 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So376 av Chatrine Pålsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So376 av Chatrine Pålsson m.fl. kd Handikappolitiken Inledning De senaste årens utveckling har brutit trenden för de funktionshindrade. De omfattande förbättringar som följde efter handikappreformen har inte följts upp eller vidareutvecklats. Stimulansbidragen till kommuner och landsting


Utskottsberedning: -------------------1998/99:AU1 1998/99:AU4 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:TU13 1998/99:UbU1 1999/2000:KU13 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. mp Allergier Motionen delad mellan flera utskott Allergiökningen en väckarklocka för en bättre miljö Allergier är ett växande folkhälsoproblem i hela den industrialiserade delen av världen. De senaste decenniernas ökningstakt är mer än oroväckande. Framförallt


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU8 1998/99:SoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So374 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So374 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd Allergianpassad miljö Bakgrund Sammantaget finns cirka tre miljoner människor som någon gång drabbats av allergi i Sverige. Med detta avses både de som lider av allergier, eksem och astma. Kurvan för alla dessa tre besvärssymptom ökar tämligen brant.


Utskottsberedning: ----------1998/99:BoU8 1998/99:MJU6 1998/99:SoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So373 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So373 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Ungdomar Inledning Sverige är idag ett samhälle som i allt högre grad stänger ute unga människor från arbete, utbildning sociala förmåner och bostad långt upp i vuxenåren. Förr var man vuxen när man fyllde 18 år. Idag har inte ens trettiofemåringarna


Utskottsberedning: -------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:SfU1 1998/99:SoU9 1998/99:UbU2 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So212 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So212 av Barbro Westerholm fp Hörselskador I Sverige räknar man med att antalet hörselskadade personer uppgår till 833 000. Av dessa är ca 21 000 under 16 år och 405 000 äldre över 65 år. Hörselskadorna ökar men inte som man skulle tro bland de äldre utan främst bland 40-talisterna. Varför


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU8 1998/99:KrU3 1998/99:SoU3 1998/99:SoU8 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf634 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf634 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal integrationspolitik Inledning Sverige har under de senaste decennierna förändrats enormt, från att ha uppfattats som en till stora delar homogen nation till ett land med många nationaliteter, språk, religioner och sedvänjor. Bortåt var femte


Utskottsberedning: ---------------1998/99:AU1 1998/99:AU2 1998/99:AU4 1998/99:BoU3 1998/99:NU6 1998/99:SfU2 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:SfU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf608 av Lennart Daléus (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf608 av Lennart Daléus m.fl. c Integrationspolitik mångfald och lika möjligheter Inledning och sammanfattning Sverige har under kort tid förvandlats från ett relativt homogent land, till ett land med mångfald av olika kulturer, religioner och etnicitet. Det mångkulturella samhället


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:BoU3 1998/99:JuU26 1998/99:NU6 1998/99:SfU2 1998/99:SfU3 1998/99:SoU7 1998/99:TU9 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:SfU10
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N333 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N333 av Eva Flyborg m.fl. fp Konkurrenspolitik m.m. Inledning Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det de vill ha Adam Smith 1776Det har gått över två hundra år


Utskottsberedning: ----------1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:FiU17 1998/99:FiU25 1998/99:FöU1 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N332 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N332 av Lars Leijonborg m.fl. fp Fler företagare Inledning I Socialdemokraternas Sverige blir antalet företagare allt färre. Den senaste arbetskraftsundersökningen från AMS visar att nedgången i antalet företagare pågått oavbrutet sedan 1995, då den socialdemokratiska politiken slog


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU4 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:SkU9 1999/2000:SfU1
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N329 av Gunnar Hökmark (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N329 av Gunnar Hökmark m Social segregation m.m. Bristen på kontroll över den egna vardagen bidrar till otrygghet och social segregation. Det är möjligheterna för den enskilde som öppnar samhället för var och en. Det är bristen på utrymme att kontrollera den egna vardagen och förverkliga


Utskottsberedning: -------1998/99:AU2 1998/99:BoU1 1998/99:JuU19 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund m, kd Förenklat företagande Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:FiU28 1998/99:JuU21 1998/99:KU15 1998/99:KU24 1998/99:KU28 1998/99:LU14 1998/99:LU16 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SkU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10 1999/2000:AU2 1999/2000:KU3 1999/2000:MJU4 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): 1 avslag, , 65 saknar beslutsinformation