Dokument & lagar (712 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC7

Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 KrU Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder

1999-06-18

Motion 1998/99:U504 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:U504 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson c Informationen om EU till svenska folket Folkbildningen har under detta sekel stått för en stor del av informationen till den svenska allmänheten i olika aktuella frågor. Breda satsningar har t ex genomförts om införandet av momsen och


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU1 1998/99:KrU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T808 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T808 av Sven Bergström m.fl. c En digital allemansrätt Tekniken i människans tjänst En digital allemansrätt Teknik i sig är aldrig ond eller god. Värdet av teknik avgörs helt av hur människor hanterar den. Informationstekniken är inget undantag, utan kan bidra såväl till en kraftfull


Utskottsberedning: --------------1998/99:FiU17 1998/99:KrU1 1998/99:KU15 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T325 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T325 av Birgitta Carlsson m.fl. c Västra Götaland Inledning Den första januari 1999 bildas regionen Västra Götaland. Genom denna nya region och dess försöksverksamhet förverkligas ett centerkrav som vi länge har drivit. Det handlar om att beslut flyttas från statliga organ och statliga


Utskottsberedning: -----1998/99:AU1 1998/99:KrU1 1998/99:TU5 1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. m Trafikpolitik inför 2000-talet Våra utgångspunkter Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KU23 1998/99:MJU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU3 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 2 avslag, , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So457 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So457 av Barbro Johansson m.fl. mp Spelberoende och begränsning av höga vinster Enligt en stor undersökning, utförd på uppdrag av Socialdepartementet, lider ca 150 000 svenskar av någon form av spelberoende. Värst drabbade är invandrare och ungdomar och så många som 7 av ungdomarna i åldern


Utskottsberedning: ---1998/99:KrU11 1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So212 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So212 av Barbro Westerholm fp Hörselskador I Sverige räknar man med att antalet hörselskadade personer uppgår till 833 000. Av dessa är ca 21 000 under 16 år och 405 000 äldre över 65 år. Hörselskadorna ökar men inte som man skulle tro bland de äldre utan främst bland 40-talisterna. Varför


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU8 1998/99:KrU3 1998/99:SoU3 1998/99:SoU8 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So211 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So211 av Barbro Westerholm fp Spelberoende Spelberoende är ett hälsoproblem som rönt ökande uppmärksamhet under senare år. Spelberoende inrymmer två typer av problem: problemspelande och patologiskt spelande. Med problemspelande menas ett spelbeteende som stör och skadar den enskilde


Utskottsberedning: -----1998/99:KrU11 1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk628 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk628 av Ewa Larsson m.fl. mp Momsen på böcker, m.m. I en demokrati utgör yttrandefriheten en grundpelare. För att man skall kunna yttra sig krävs ett språk. Genom läsning växer människans förmåga att använda sitt språk. I början av 1990-talet minskade läsandet bland de yngsta barnen.


Utskottsberedning: ----1998/99:KrU8 1998/99:SkU12 1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N338 av Camilla Dahlin-Andersson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N338 av Camilla Dahlin-Andersson m.fl. fp Storstockholm Inledning Sveriges huvudstad kallas ofta för Nordens Venedig. Nära på var tionde svensk bor i Stockholms stad och var femte svensk bor i dess storstadsregion. Här möts människor med olika bakgrunder och olika kulturer. Bakom stadens


Utskottsberedning: ---------1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:NU7 1998/99:TU5 1998/99:UbU11 1998/99:UbU4 1999/2000:KU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N337 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N337 av Lennart Daléus m.fl. c En ny politik för regioner i utveckling och tillväxt 1 Inledning 1.1 Den regionala utvecklingen Sverige har idag stora obalanser i befolkningsutvecklingen. Detta är negativt i dubbel bemärkelse. Avfolkningen förstärker glesheten samtidigt som inflyttningen


Utskottsberedning: --------------------------1998/99:AU1 1998/99:KrU1 1998/99:NU2 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:SkU10 1998/99:TU1 1998/99:TU11 1998/99:TU4 1998/99:TU8 1998/99:UbU2 1998/99:UbU5
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): 6 avslag, , 26 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N331 av Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N331 av Margareta Andersson c Lokala servicecentrum En god tillgång till service av olika slag är avgörande för utvecklingen i våra småorter och glesbygdsområden. Om målsättningen Hela Sverige ska leva ska kunna få ett reellt innehåll måste folk stanna kvar och nya människor flytta in.


Utskottsberedning: ---1998/99:KrU1 1998/99:NU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N274 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N274 av Göran Hägglund m.fl. kd Tillväxt och regional utveckling Inledning Att skapa förutsättningar för en livskraftig landsbygd med människor i alla åldrar och med arbetsmöjligheter, god service, bra miljö och rik kultur är ett centralt mål för den kristdemokratiska regionalpolitiken.


Utskottsberedning: ------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU5 1998/99:FiU1 1998/99:KrU1 1998/99:MJU6 1998/99:NU2 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:SkU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): 5 avslag, , 30 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ777 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ777 av Göte Jonsson m.fl. m Ägandet inom areella näringarna Inledning Det enskilda privata ägandet är en hörnsten i demokratin. Det är inom ramen för detta enskilda ägande som det demokratiska, västerländska samhället har utvecklats såväl rättsligt som ekonomiskt och socialt. En demokrati


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU5 1998/99:MJU6 1998/99:NU10 1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ257 av Ulf Björklund och Ulla-Britt Hagström (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ257 av Ulf Björklund och Ulla-Britt Hagström kd Samerna i Sverige Inledning Det samiska folket har en egen historia, egna näringar och ett eget språk som sammanhållande kulturelement. Samerna har i alla tider levt på en kombination av olika näringar. Renskötsel tillsammans med jakt,


Utskottsberedning: ---------1998/99:KrU8 1998/99:UU3 1999/2000:KU6 1999/2000:MJU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ240 av Caroline Hagström (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ240 av Caroline Hagström kd Svensk hästavel och ridsport Inledning Hästen har sedan urminnes tider haft en framträdande roll i samhället. Hästen har haft en betydelsefull uppgift inom försvarsmakten, transportväsendet och skogs- och lantbruket. Sedan mitten av 1900-talet har hästens


Utskottsberedning: ------1998/99:MJU7 1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr602 av Lars U Granberg och Monica Öhman (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr602 av Lars U Granberg och Monica Öhman s Musikutbildningar på folkhögskolor Sedan lång tid har ett antal folkhögskolor haft extra stöd för att klara merkostnader för genomförande av kvalificerad musikutbildning. Stödet har minskat betydligt genom åren, men en del har ändå funnits kvar.


Utskottsberedning: -1998/99:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr601 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr601 av Dan Kihlström m.fl. kd Folkbildning Folkbildning och lokal demokrati Folkbildningens viktigaste uppgift är att främja den allmänna medborgerliga bildningen och demokratin. Syftet är att göra det möjligt för alla människor att kunna påverka sin livssituation och att skapa ett


Utskottsberedning: ---1998/99:KrU1 1998/99:KrU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr522 av Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr522 av Charlotta L Bjälkebring v Spel om pengar Inledning Det är få områden där man har så stora möjligheter att förlora pengar på som i spel. Trots det finns ett stort intresse för spel. Uppskattningsvis har 8 av 10 boende i Sverige spelat någon gång under det senaste året. Av hela


Utskottsberedning: ---1998/99:KrU11 1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr521 av Peter Pedersen (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr521 av Peter Pedersen m.fl. v Folkrörelse och idrottsfrågor Inledning Sverige har en mycket föreningsaktiv befolkning. Vi har sedan länge en stor och levande idrottsverksamhet, som fostrat många idrottsmän och idrottskvinnor där många senare gjort framgångsrika internationella karriärer.


Utskottsberedning: ---------------1998/99:KrU11 1998/99:UbU11 1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation