Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund m, kd Förenklat företagande Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:FiU28 1998/99:JuU21 1998/99:KU15 1998/99:KU24 1998/99:KU28 1998/99:LU14 1998/99:LU16 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SkU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10 1999/2000:AU2 1999/2000:KU3 1999/2000:MJU4 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): 1 avslag, , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ908 av Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ908 av Maggi Mikaelsson v Ekonomisk ersättning vid skada orsakad av björn Sverige har en växande björnstam. Ett exempel på detta är att årets björnjakt avlystes efter endast en kort jaktperiod. Efter att ha varit starkt hotad har björnstammen ökat och i vissa områden i Sverige har många


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ798 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ798 av Birgitta Carlsson m.fl. c Vättern Vättern är i vår förorenade värld en alldeles unik tillgång. Trots den yttre påverkan som idag alla vatten utsätts för har Vättern hittills lyckats bibehålla sin förstklassiga vattenkvalitet och intressanta fauna och utgör en omistligt värdefull


Utskottsberedning: -1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ609 av Rune Berglund och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ609 av Rune Berglund och Berit Andnor s Kälarne Fiskeriförsöksstation I Kälarneområdet har under många decennier bedrivits forskning inriktad mot svenska sötvatten och fiskpopulationer. Mycket av dagens kunskap bygger på professor Gunnar Alms studier av tjärnar och sjösystem i Östjämtland.


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ608 av Sven Bergström m.fl. (c, mp, m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ608 av Sven Bergström m.fl. c, mp, m Forskning och utbildning i ekologisk odling Jordbruket är en av de viktigaste resurserna för svensk miljövård och inte minst landskapsvård. Det gör arbetet för att minimera jordbruksdriftens negativa miljöeffekter särskilt betydelsefullt. Två av


Utskottsberedning: ---1998/99:MJU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ517 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp, v)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ517 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Aktionsplan för avveckling av hönsburar Inledning Riksdagen beslöt i mars 1997 om nya regler för värphönshållning. Beslutet innebar bl a att Jordbruksverket fick i uppdrag att utarbeta en aktionsplan för hur utbyte av traditionella burar mot alternativa


Utskottsberedning: -1998/99:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation