Dokument & lagar (59 träffar)

Motion 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Miljöpartiets motion disponeras i sina huvuddrag efter regeringens budgetproposition för 1999, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningUtgiftsområde 15 Studiestöd behandlas i anslutning till den utbildning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1998/99:SkU10 1998/99:UbU1 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU2 1998/99:UbU3 1998/99:UbU4 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 1999/2000:MJU4 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 80 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Östersjön Inledning Problemen i Östersjön är långt ifrån lösta. Algblomning, miljögifter och övergödning visar att balansen är rubbad i detta innanhav. Stora delar av Östersjöns botten är döda eller döende. Algblomningen Varje vår och höst inträffar perioder


Utskottsberedning: --------1998/99:MJU6 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. mp Sveriges ordförandeskap i EU, m.m. Inledning Första halvåret 2001 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionen för ett halvår. Detta innebär att Sverige får möjlighet att sätta dagordningen för vilka frågor som EU skall prioritera och därigenom


Utskottsberedning: -------------------------------1998/99:FiU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:UFöU1 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. mp Allergier Motionen delad mellan flera utskott Allergiökningen en väckarklocka för en bättre miljö Allergier är ett växande folkhälsoproblem i hela den industrialiserade delen av världen. De senaste decenniernas ökningstakt är mer än oroväckande. Framförallt


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU8 1998/99:SoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ914 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ914 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Skyddsjakt Inledning Det är tillåtet att jaga under häckningstid och att förstöra fåglars bon och ägg. Det gäller för en rad arter som kråka, skata, björktrast, gråsparv och pilfink med flera. Om det kallas skyddsjakt. Det är också tillåtet att skjuta


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ913 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ913 av Gudrun Lindvall mp Jakt av sjöfågel under våren Inledning Frågan om jakt på hanfågel av ejder och andra arter under vårsträcket har diskuterats vid flera tillfällen. Från jägarhåll har man föreslagit att sådan jakt skall vara tillåten för fast boende i skärgården under ett par


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ910 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ910 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Småviltsjakten Inledning Under förra mandatperioden lade vi en motion Jo920 Jaktfalken och ripan. Motionen väckte uppmärksamhet och jordbruksutskottet uppvaktades med anledning av motionen av företrädare för Kungliga Vetenskapsakademiens miljökommitté.


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ909 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ909 av Gudrun Lindvall mp Jakt på dykänder ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen Inledning Såväl jakten som sådan på dykänder ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen som tiden för densamma har diskuterats i olika sammanhang. De änder det handlar om är alfågel, svärta, sjöorre,


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ904 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ904 av Gudrun Lindvall mp Ersättning för rovdjursrivna tamdjur De fyra stora blir fler Populationerna av de fyra stora rovdjuren i Sverige, björn, varg, järv och lo, tycks öka om än långsamt. De allra flesta är positiva till denna ökning medan andra ser rovdjuren som en konkurrent om


Utskottsberedning: --1998/99:MJU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ903 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ903 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Jakttid för morkulla Bakgrund Jakttiden för morkulla har ändrats flera gånger under förra mandatperioden, något som torde sakna motstycke vad beträffar jakttid på en enda art. Det handlar om morkulla. 1995 togs sommarjakten bort Under våren 1995 ändrades


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ902 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ902 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Jakttiden på enkelbeckasin Inledning Vart tredje år brukar jakttiderna ses över. Senast var i juni 1996, så under våren 1999 är det dags igen. Utgångspunkten för jakt måste naturligtvis vara om arten ifråga ökar eller minskar. All jakt måste ju vara


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ802 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ802 av Gudrun Lindvall mp Vatten Inledning Sverige är, med sina 104 876 sjöar och ca 120 000 km vattendrag, ett land rikt på vatten. För oss är tillgången till vatten en självklarhet, både som dricksvatten och för rekreation. Många vatten hotas dock av övergödning, försurning eller


Utskottsberedning: -------1998/99:BoU6 1998/99:BoU8 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ800 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ800 av Gudrun Lindvall mp Soptippar och gifter Inledning Runt om i Sverige finns flera tusen soptippar, en del nedlagda sedan årtionden, andra fortfarande i drift. På de flesta finns hushållsavfall blandat med industriavfall. Vad som kemiskt sker i upplagen vet man mycket lite om,


Utskottsberedning: --1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ791 av Barbro Johansson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ791 av Barbro Johansson mp Läder Läder naturligt eller miljöskadligt Läder använder vi varje dag. Tanken på att någonting så naturligt som läder skulle kunna innehålla ämnen som kan göra oss sjuka ligger inte nära till hands, men med den moderna framställningen av läder används en del


Utskottsberedning: ---1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ785 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ785 av Birger Schlaug m.fl. mp Kemikaliepolitiken 1 Inledning Spridningen av naturfrämmande ämnen har mångdubblats under de senaste decennierna. Spridningen är global och naturfrämmande ämnen återfinns i alla organismer. Även ofödda barn utsätts för giftiga ämnen redan i livmodern.


Utskottsberedning: --------------1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ778 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ778 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Klimatfrågorna Växthuseffekten hotar vår överlevnad Växthuseffekten och tillhörande klimatförändring är nu ett faktum. Temperaturen stiger på jorden och extrema vädersituationer uppkommer alltmer frekvent. Man har observerat en global ökning av


Utskottsberedning: ----------1998/99:MJU6 1998/99:SkU13 1998/99:TU8 1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ772 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ772 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Hotade groddjur Inledning Den totala artutrotningen under de senaste två decennierna är globalt sett troligen den högsta i jordens historia. Bevarandet av den biologiska mångfalden har, vid FN:s Riokonferens 1992, definierats som en av de viktigaste


Utskottsberedning: ------1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ771 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ771 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Äng och hage Anders Zorn frågade mig en gång om jag visste något vackrare än en svensk blommande sommaräng. Jag grubblar ännu på svaret.1 Nationellt mål om rikt odlingslandskap 2 Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska Miljömål. Miljö för ett hållbart


Utskottsberedning: ---------1998/99:MJU6 1998/99:MJU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ764 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ764 av Barbro Johansson m.fl. mp Bromerade flamskyddsmedel Vad är bromerade flamskyddsmedel Bromerade flamskyddsmedel är ett samlingsnamn för olika bromerade ämnen som har flamskyddande egenskaper. Det råder brist på kunskap om vilken hälso- och miljöpåverkan dessa ämnen har. Ett tiotal


Utskottsberedning: --1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ763 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ763 av Per Lager m.fl. mp Radioaktiva hot i västerhavet Sellafield en smygande katastrof Enligt uppgifter från Greenpeace har området runt den brittiska upparbetningsanläggningen i Sellafield i Storbritannien idag högre, eller minst lika höga, värden av radioaktivitet som de som samtidigt


Utskottsberedning: -1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering