Dokument & lagar (670 träffar)

utskottsdokument 2008/09:2349A7

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2008/09 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2009-10-07

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för global utveckling mp901 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Mänskliga rättigheter 6 Rätten till mat och vatten 7 Rätten till hälsa 9 Ansvarsutkrävande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 9


Utskottsberedning: 2008/09:MJU22 2008/09:MJU28 2008/09:NU18 2008/09:SfU8 2008/09:UU10 2008/09:UU13 2008/09:UU14 2008/09:UU16 2008/09:UU2 2008/09:UU6 2009/10:UU13 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 169 kB)

Motion 2008/09:T483 av Lena Olsson och Kent Persson (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T483 av Lena Olsson och Kent Persson v Drivmedelsstationer på landsbygden v654 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att underlätta ett vidgat lokalt ägande och inflytande över drivmedelslösningarna


Utskottsberedning: 2008/09:TU13 2009/10:MJU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:T483 av Lena Olsson och Kent Persson (v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s96019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram för transportinfrastruktur för perioden 20102021. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:SkU26 2008/09:TU2 2008/09:TU8
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 127 kB)

Motion 2008/09:So533 av Lars Lilja och Britta Rådström (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So533 av Lars Lilja och Britta Rådström s Dopning s13045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslaget för antidopningsarbetet bör ses över för att arbetet mot dopning ska kunna intensifieras samt för att klara


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8 2008/09:MJU14 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:So533 av Lars Lilja och Britta Rådström (s) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:So497 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So497 av Jan Lindholm m.fl. mp Tobak mp838 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett tobaksfritt samhälle är ett prioriterat mål inom folkhälsoarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2008/09:FiU25 2008/09:MJU18 2008/09:SkU26 2008/09:SoU17 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:So497 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2008/09:So385 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So385 av Jan Lindholm m.fl. mp Åtgärder med anledning av ökad antibiotikaresistens mp832 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av snabba åtgärder mot utbredningen av antibiotikaresistens. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:MJU13 2008/09:SoU1 2008/09:UbU4 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:So385 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:So316 av Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:So316 av Anita Brodén fp Amalgamets negativa påverkan fp1306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillförsäkra patienter med amalgamfyllningsproblem lika behandling i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:MJU16 2008/09:SoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:So316 av Anita Brodén (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:So289 av Jan Ericson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:So289 av Jan Ericson m Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverket kring gårdsförsäljning av livsmedel bör förenklas.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:MJU14 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So289 av Jan Ericson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Sk490 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk490 av Birgitta Sellén och Sven Bergström c Skatte- och ersättningsprinciper vid markavsättning för naturvård c472 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över de regler som gäller beträffande kapitalvinstbeskattning


Utskottsberedning: 2008/09:SkU23 2009/10:MJU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sk490 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Sk400 av Krister Hammarbergh (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk400 av Krister Hammarbergh m Naturgrusskatt Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om naturgrusskatten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sk400 av Krister Hammarbergh (m) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Sk352 av Magdalena Streijffert och Maryam Yazdanfar (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk352 av Magdalena Streijffert och Maryam Yazdanfar s Framtiden är möjlig ett stopp för fossila bränslen s28121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för ett stopp för nybilsförsäljning av bilar som drivs


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:SkU26 2008/09:TU13 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:Sk352 av Magdalena Streijffert och Maryam Yazdanfar (s) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. mp Mera biogas mp503 Sammanfattning Att använda biogas som drivmedel har många stora fördelar. Biogas kan ersätta stora mängder bensin och diesel, ge bättre ekonomi åt jordbruket, särskilt för mjölkgårdar, ge arbetstillfällen över hela landet, minska jordbrukets


Utskottsberedning: 2008/09:FiU29 2008/09:MJU18 2008/09:MJU28 2008/09:NU25 2008/09:NU3 2008/09:TU13 2009/10:MJU5 2009/10:MJU6
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 79 kB)

Motion 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. s Besöksnäringen s81004 Sammanfattning Besöksnäringen utgör en betydande del av tjänstesektorn och exportvärdet är numera större än Sveriges export av personbilar. Momsintäkterna är betydande. Antalet nya företag ökar och jobben blir alltfler. Den utländska


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8 2008/09:MJU12 2008/09:NU16 2008/09:SkU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 261 kB)

Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall ska ha en ledande roll i energiomställningen i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:MJU28 2008/09:NU25 2008/09:NU26 2008/09:NU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 81 kB)

Motion 2008/09:N378 av Otto von Arnold m.fl. (kd, c, m)

Motion till riksdagen 2008/09:N378 av Otto von Arnold m.fl. kd, c, m Stabila villkor för biodrivmedel kd404 Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stabila villkor för produktion och utveckling av biodrivmedel. Motivering Vi kan med glädje


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N378 av Otto von Arnold m.fl. (kd, c, m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:N350 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:N350 av Rosita Runegrund kd Skärgårdens utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad politik för utveckling av de svenska skärgårdsområdena. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:CU33 2008/09:MJU18 2008/09:NU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:N350 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:N316 av Hans Hoff m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N316 av Hans Hoff m.fl. s Fjärrvärmenäten i Halland s25018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fjärrvärmenämnden ska pröva fjärrvärmeprisets skälighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:MJU1 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:N316 av Hans Hoff m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:MJ508 av Göran Thingwall (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ508 av Göran Thingwall m Förbud för transfetter i matvaror m90004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud för transfetter i matvaror. Motivering Cirka 50 000 EU-medborgare dör troligen varje år en för tidig


Utskottsberedning: 2008/09:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ508 av Göran Thingwall (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:MJ507 av Jessica Polfjärd (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ507 av Jessica Polfjärd m Förändring av terrängkörningslagen m.m. m1806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att vid prospektering kunna färdas med fyrhjulsdrivna fordon, borrmaskiner, motorcyklar m.m.


Utskottsberedning: 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:MJ507 av Jessica Polfjärd (m) (doc, 38 kB)