Dokument & lagar (626 träffar)

utskottsdokument 2009/10:24710A

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2009/10 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2010-10-12

Motion 2009/10:Ub261 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub261 av Rossana Dinamarca m.fl. v Maten i skolan v363 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även gymnasieskolan ska omfattas av skollagen vad gäller kostnadsfria luncher. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU22 2009/10:MJU10 2009/10:UbU8 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Ub261 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. mp Internationell klimatpolitik mp519 Sammanfattning Det svenska klimatarbetet har varit framgångsrikt. Det senaste decenniet har utsläppen minskat med 8 procent, trots att Sveriges beting tillåter högre utsläpp. Sverige är ett av ett mycket litet antal länder


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 217 kB)

Motion 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat, kollektivtrafik och konjunktur mp863 1 Sammanfattning I denna motion beskrivs hur strategiska och snabba satsningar på den svenska kollektivtrafiken både kan skapa ett klimatsmartare Sverige och nya arbetstillfällen på kort sikt, och samtidigt


Utskottsberedning: -2009/10:MJU1 2009/10:NU1 2009/10:SkU29 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 256 kB)

Motion 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och sjöfart mp854 1 Sammanfattning Klimathotet är vår generations största utmaning. I Sverige är det transportsektorn som står för det i särklass största oljeberoendet. Energin till inrikes och utrikes transporter kommer till 95 procent från


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:SkU29 2009/10:TU13 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 844 kB)

Motion 2009/10:T511 av Aleksander Gabelic (s)

Motion till riksdagen 2009/10:T511 av Aleksander Gabelic s Gas i transportsektorn s32119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biogas som fordonsbränsle.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU15 2009/10:NU3 2009/10:TU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:T511 av Aleksander Gabelic (s) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v Trafik och miljö v241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 13 3.1 Denna motion är en av tre motioner 13 4 Utgångspunkter 14 4.1 Kommunikationer i allmänhet 14 4.2 Vår syn på investeringar 14 4.2.1 Infrastruktur i allmänhet 14


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU22 2009/10:FiU25 2009/10:FöU2 2009/10:KrU1 2009/10:KU19 2009/10:MJU1 2009/10:MJU11 2009/10:MJU15 2009/10:MJU16 2009/10:NU13 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU26 2009/10:SkU28 2009/10:SkU29 2009/10:TU1 2009/10:TU12 2009/10:TU13 2009/10:TU14 2009/10:TU15 2009/10:TU18 2009/10:TU21 2009/10:TU24 2009/10:TU7 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (136 yrkanden): 136 avslag

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 483 kB)

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So554 av Lars Lilja s Dopning s78017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta en ny och från idrottsrörelsen självständig och oberoende antidopningsorganisation.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:MJU10 2009/10:SoU12 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:So475 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So475 av Jan Lindholm m.fl. mp Ett rökfritt Sverige mp828 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett tobaksfritt samhälle ska vara ett prioriterat mål inom folkhälsoarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU25 2009/10:MJU19 2009/10:SkU29 2009/10:SoU1 2009/10:SoU17 2009/10:SoU23 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2009/10:So475 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 82 kB)

Motion 2009/10:Sk409 av Krister Hammarbergh (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk409 av Krister Hammarbergh m Naturgrusskatt m1939 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uttag av naturgrus bör förbjudas i de områden där det har betydelse för dricksvattensförsörjningen.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:MJU14 2009/10:SkU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk409 av Krister Hammarbergh (m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. mp Landsbygdspolitik mp312 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 4 3.1 Gröna utgångspunkter 4 3.2 Definition, bakgrund och nuläge 5 3.3 Administrativ hemvist, inflytande och beskattningsfrågor 7 3.3.1 Beskattningsfrågor 8 3.4 Kultur,


Utskottsberedning: 2009/10:CU10 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU22 2009/10:FöU4 2009/10:MJU19 2009/10:NU1 2009/10:NU14 2009/10:NU2 2009/10:NU25 2009/10:NU3 2009/10:SkU27 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 113 kB)

Motion 2009/10:MJ482 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ482 av Per Bolund m.fl. mp Anpassad markanvändning för minskad klimatpåverkan mp514 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och öka kolupptaget vid markanvändning


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:MJ482 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:MJ481 av Hans Rothenberg (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ481 av Hans Rothenberg m Tuggummitillverkares producentansvar m1936 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tuggummitillverkarnas producentansvar för sina produkters miljöpåverkan. Motivering Nedskräpning


Utskottsberedning: 2009/10:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ481 av Hans Rothenberg (m) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:MJ480 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ480 av Ulf Holm m.fl. mp Grön fiskeripolitik i EU mp511 Sammanfattning Fisket är det område, vid sidan av jordbruket, där EU förmodligen styr mest. Det finns goda argument för att EU ska ha stort inflytande. Haven och fisken är en gemensam, gränsöverskridande ekonomisk resurs, men också


Utskottsberedning: 2009/10:MJU10 2009/10:MJU18 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ480 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 67 kB)

Motion 2009/10:MJ479 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ479 av Tina Ehn m.fl. mp Ekologisk livsmedelsproduktion mp510 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Bakgrund 4 4.1.1 Något om jordbrukets historia i Sverige 4 4.1.2 Ängen åkerns moder 4 4.1.3 Jordbruksföretag och landsbygden i går och i dag och i


Utskottsberedning: 2009/10:MJU18 2009/10:MJU19 2009/10:MJU2 2009/10:SfU16 2009/10:SkU29
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2009/10:MJ479 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 117 kB)

Motion 2009/10:MJ478 av Jan Emanuel Johansson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ478 av Jan Emanuel Johansson s Djurskyddskraven i pälsdjursnäringen s28101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att djurskyddslagen bör kompletteras och skärpas med bestämmelse om att minkar och andra djur som föds


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ478 av Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:MJ477 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ477 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. s En ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor s78058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad syn på förvaltningen av våra vattenresurser inkluderat


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:MJ477 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:MJ476 av Jan Emanuel Johansson och Tommy Waidelich (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ476 av Jan Emanuel Johansson och Tommy Waidelich s Havsmiljömyndighet s28060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad myndighet för havsresurserna. Motivering Det har kommit ett förslag från regeringen att


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ476 av Jan Emanuel Johansson och Tommy Waidelich (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:MJ475 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ475 av Per Bolund mp Personliga utsläppskvoter mp515 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utformning av ett system för personliga utsläppskvoter i Sverige bör utredas. Motivering För att klimatmålet att världens


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ475 av Per Bolund (mp) (doc, 46 kB)