Dokument & lagar (612 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2B0A4C

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även

2012-11-23

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S48006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2503 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2011/12:MJU11 2011/12:MJU25 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU15 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 88 kB)

Motion 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V Trafiksnål samhällsplanering V245 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med lagförslag som stärker den regionala samordningen så att miljöbelastande transporter kan minska.1


Utskottsberedning: 2011/12:CU14 2011/12:MJU11 2011/12:TU16
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Motion 2011/12:So217 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:So217 av Anita Brodén FP Sambandet mellan amalgam och ohälsa FP1062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillförsäkra patienter med amalgamfyllningsproblem lika behandling i hela landet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18 2011/12:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:So217 av Anita Brodén (FP) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Sk402 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk402 av Krister Hammarbergh M Naturgrusskatt M0381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uttag av naturgrus bör förbjudas i de områden där de har betydelse för dricksvattenförsörjningen.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:MJU11 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk402 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. V Landsbygden V246 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Lokala krafter tillvaratas men statens ansvar är stort 4 5 Infrastrukturen är en nyckelfaktor 5 6 Offentlig och privat service på landsbygden 6 6.1 Servicekontor 6 6.2 Landsbygden


Utskottsberedning: 2011/12:CU1 2011/12:JuU15 2011/12:KrU10 2011/12:MJU1 2011/12:MJU17 2011/12:NU10 2011/12:NU2 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 92 kB)

Motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP2908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas inklusive mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2011/12:MJU1 2011/12:MJU16 2011/12:MJU25 2011/12:NU19 2011/12:NU3 2011/12:SkU16 2011/12:TU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2011/12:N250 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N250 av Jan R Andersson M Förenklat nationellt regelverk för svenskt yrkesfiske M0436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förenkla det nationella regelverket för yrkesfiske. Motivering Den regelmassa


Utskottsberedning: 2011/12:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N250 av Jan R Andersson (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:MJ476 av Fredrick Federley (C)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ476 av Fredrick Federley C Beteskrav för mjölkkor C343 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mjölkkor i lösdrift med rejäla rasthagar inte ska omfattas av krav på sommarbete. Motivering Svensk livsmedelsproduktion


Utskottsberedning: 2011/12:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ476 av Fredrick Federley (C) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:MJ475 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ475 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård SD270 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 360 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 5 385 000 000 kr enligt


Utskottsberedning: 2011/12:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ475 av Josef Fransson m.fl. (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:MJ474 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ474 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel SD273 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 495 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således


Utskottsberedning: 2011/12:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ474 av Josef Fransson m.fl. (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:MJ473 av Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ473 av Helena Leander MP Miljöbalken och miljöambitioner MP2415 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av miljöbalkens genomslag och uppfyllelsen av miljöambitionerna. Inledning Miljöbalken


Utskottsberedning: 2011/12:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ473 av Helena Leander (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:MJ472 av Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ472 av Helena Leander MP Import av levande hummer MP2414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att import av levande hummer från andra havsområden bör förbjudas. Motivering Enligt uppgifter i radion har amerikanska


Utskottsberedning: 2011/12:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ472 av Helena Leander (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ471 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ471 av Ulf Holm m.fl. MP Reformering av EU:s gemensamma fiskepolitik MP2201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav som Sverige bör driva i samband med reformeringen av EU:s fiskepolitik. Motivering Efter trettio


Utskottsberedning: 2011/12:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ471 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:MJ470 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ470 av Maria Ferm m.fl. MP En långsiktigt livskraftig vargstam MP2107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte tillåta licensjakt på varg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:MJ470 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbar landsbygdsutveckling MP1601 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Småföretag på landsbygd 5 5 Utbildning för ökad kunskap, utveckling och framtid 6 6 Kvalificerad arbetskraft till företag 6 7 Folkbildning 7 8 Bredband


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU14 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU7 2011/12:MJU17 2011/12:MJU25 2011/12:NU2 2011/12:SfU9 2011/12:SkU13 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU16 2011/12:UbU16 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:MJ468 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ468 av Stina Bergström m.fl. MP En skog för framtiden MP1205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av den svenska modellen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:MJU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:MJ468 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2011/12:MJ467 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ467 av Helena Leander m.fl. MP Utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MP1032 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna tar ansvar för vår miljö och för framtiden. Tyvärr tycks den borgerliga regeringens känsla för ansvar begränsa sig


Utskottsberedning: 2011/12:MJU1 2011/12:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ467 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 144 kB)

Motion 2011/12:MJ466 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ466 av Jan Lindholm m.fl. MP Strandskyddet MP2616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de förslag som motionen lyfter fram för att stärka strandskyddet. Bakgrund Sedan 1950-talet har Sverige haft en strandskyddslagstiftning


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ466 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 51 kB)