Dokument & lagar (663 träffar)

utskottsdokument 2016/17:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2017-10-01

Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2454 av Markus Wiechel SD Långsiktigt arbete för stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers möjlighet att i större utsträckning tillbringa tid med djur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:MJU12 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. M EU:s roll som global aktör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska utrikestjänsten och


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. L Tillsammans i Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftfullare rättighetsmekanism och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för en gemensam


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20 2016/17:FiU22 2016/17:JuU18 2016/17:MJU24 2016/17:NU13 2016/17:NU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 89 kB)

Motion 2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Klimatet kräver en omställning av våra transporter och resor Åtgärder för en miljöanpassad vägtrafik Det behövs en tydlig definition av målet för vår fordonstrafik till 2030 samt en handlingsplan


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24 2016/17:SkU22 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Motion 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Transportsnål samhällsplanering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund Styrmedel krävs för ett mer transportsnålt samhälle Nationell målsättning för stadsmiljöavtalen Framtagande av transportplaner Moratorium för externa köpcentrum Avståndsbaserat


Utskottsberedning: 2016/17:CU15 2016/17:MJU22 2016/17:SkU22 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 98 kB)

Motion 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. C Klimat och förnybar energi Sammanfattning Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som förenar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi har en vision om att till 2050 ska vårt samhälle inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och globalt


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:MJU1 2016/17:MJU24 2016/17:NU14 2016/17:NU19 2016/17:SkU22 2016/17:SkU24 2016/17:TU10,2016/17:TU12 2016/17:TU12 2016/17:TU14,2016/17:TU4 2016/17:TU4 2016/17:TU6 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 54 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 139 kB)

Motion 2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2634 av Jan Lindholm MP Antibiotikaresistens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av snabba åtgärder mot den ökande utbredningen av antibiotikaresistens och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23 2016/17:MJU8 2016/17:SoU7 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Mat för människor i behov av hjälp och stöd i alla åldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mat för människor i behov av hjälp och stöd i alla åldrar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:MJU23 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2551 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2551 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Skogen det gröna guldet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogskonto och skogsskadekonto ska finnas kvar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13 2016/17:MJU2 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:2551 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2551 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1346 av Hanna Wigh SD Hästar för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över momssatserna för hästnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera aktiviteter


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4 2016/17:MJU23 2016/17:SkU22 2016/17:SkU25 2016/17:SoU7 2016/17:TU11 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2016/17:1334 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1334 av Stefan Nilsson m.fl. MP Klimatskatt på livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en skatt på livsmedels klimatpåverkan ska införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:1334 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1334 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska arbeta för att uppnå


Utskottsberedning: FiU 2016/17:MJU15 2016/17:MJU24 2016/17:NU14 2016/17:NU19 2016/17:NU3 2016/17:NU9 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2017/18:CU31 2017/18:KU37 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 85 kB) Motion 2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 147 kB)

Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners och individers möjligheter för entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning. En tillväxtinriktad regionalpolitik skapar


Utskottsberedning: 2016/17:CU15 2016/17:KU30 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:NU16 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Levande landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av de finansieringsmöjligheter som i dag finns beträffande privatpersoners, företags och andra aktörers möjligheter att investera i lokal företagsutveckling


Utskottsberedning: 2016/17:CU14 2016/17:KU1 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:NU2 2016/17:SkU23 2016/17:SkU25 2016/17:TU6 2016/17:UbU19 2017/18:KU33 2017/18:KU37 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13 2016/17:MJU14 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:TU6 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. V En hållbar energipolitik 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Ett förnybart energisystem 4Forskning 5Energieffektivisering 6Vindkraft 6.1Stimulera havsbaserad vindkraft 6.2Gynnsamma skatteregler för den förnybara energin 6.3Avskaffa möjligheten


Utskottsberedning: 2016/17:FöU13 2016/17:MJU22 2016/17:NU14 2016/17:NU16 2016/17:NU19 2016/17:NU20 2016/17:NU3 2016/17:NU4 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 142 kB)

Motion 2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En hållbar energipolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Energipolitikens inriktning Den svenska energipolitiken 2 Energitillförsel 2.1 Vattenkraft 2.1.1 Utökad magasineringskapacitet 2.1.2 Fastighetsskatt


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:MJU15 2016/17:MJU22 2016/17:MJU23 2016/17:MJU24 2016/17:NU14 2016/17:NU16 2016/17:NU19 2016/17:NU20 2016/17:NU3 2016/17:NU9 2016/17:SkU23 2016/17:UbU12 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 134 kB)

Motion 2016/17:1556 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1556 av Betty Malmberg M Gold-plating i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utvärdera huruvida Tillväxtverkets utbildning om gold-plating har haft effekt på verksamheten och


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:MJU23 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:1556 av Betty Malmberg (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1556 av Betty Malmberg (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. L På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka systemet med utsläppsrätter inom EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:MJU24 2016/17:NU14 2016/17:NU19 2016/17:NU3 2016/17:NU9 2016/17:SkU24 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 90 kB)