Dokument & lagar (1 618 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCF

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 UU Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands

1999-11-14

utskottsdokument 1998/99:CC9

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 MJU Miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i

1999-09-08

utskottsdokument 1998/99:CC8

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

1999-08-16

Motion 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Miljöpartiets motion disponeras i sina huvuddrag efter regeringens budgetproposition för 1999, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningUtgiftsområde 15 Studiestöd behandlas i anslutning till den utbildning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1998/99:SkU10 1998/99:UbU1 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU2 1998/99:UbU3 1998/99:UbU4 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 1999/2000:MJU4 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 80 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Djurförsök i undervisningen Motionen delad mellan flera utskott Det oerhört viktigt att utbildningssystemet inte slentrianmässigt använder djurexperiment i utbildningen eller mer eller mindre uttalat kräver att eleverna ska delta i experimenten.


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub275 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub275 av Inger Davidson kd Djurförsök i utbildningssammanhang Frågan om djurförsök i utbildningssammanhang har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen. Tyvärr har ingen positiv förändring skett. Redan 1978 beslutade regeringen om en begränsning av djurförsöken. Målet skulle nås bland


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. (kd, v, m, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. kd, m, v, c, fp, mp Självmord bland barn och unga Självmorden bland 13-17 åringar ökar. Barnombudsmannen presenterade i år ny självmordsstatistik i boken Upp till 18BO har jämfört åren 1993 och 1996 och inkluderat fall som rubriceras som oklart uppsåt. I denna


Utskottsberedning: --------1998/99:KU22 1998/99:SoU8 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U903 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U903 av Eva Flyborg fp Havsrättskonventionen I samband med sitt godkännande av FN:s havsrättskonvention beslutade riksdagen om vissa ändringar i svensk lag utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU17Bl.a. försvagades stödet för ingripanden till skydd för havs- miljön. Mest uppmärksammat


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU9 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U902 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U902 av Holger Gustafsson kd Djurskyddsorganisationernas internationella verksamhet Djurskyddsfrågorna har blivit allt mer internationaliserade. I många fall krävs engagemang i internationella fora för att man ska kunna åstadkomma förbättringar inom landet. Ett ökat internationellt engagemang


Utskottsberedning: --1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U901 av Sten Andersson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U901 av Sten Andersson m Köpenhamns kolkraftverk Regeringen bör snarast uppta förhandlingar med Danmarks regering och begära att danska kol- och oljekraftverk, främst de belägna i Köpenhamnsområdet, bör stängas. De nämnda kraftverkens utsläpp orsakar skador på människor och miljö, i Skåne


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Östersjön Inledning Problemen i Östersjön är långt ifrån lösta. Algblomning, miljögifter och övergödning visar att balansen är rubbad i detta innanhav. Stora delar av Östersjöns botten är döda eller döende. Algblomningen Varje vår och höst inträffar perioder


Utskottsberedning: --------1998/99:MJU6 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U809 av Lennart Klockare m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U809 av Lennart Klockare m.fl. s Ett Barentsinstitut Barentsregionen omfattar Nordkalotten och nordvästra Ryssland och är Europas nordligaste region. Regionen har 4,6 miljoner invånare, varav 1 miljon i de nordiska länderna och drygt en miljon i storstaden Murmansk på Kolahalvön. Regionen,


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U808 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U808 av Anne Ludvigsson m.fl. s Samarbete med Central- och Östeuropa inom jämställdhetsområdet Det svenska utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa skall leda till att genomföra handlingsplanen från FN:s kvinnnokonferens i Peking som innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter


Utskottsberedning: -1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U807 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U807 av Tommy Waidelich m.fl. s Östersjöregionen Östersjöregionen är den region som nu och för lång tid har den globalt sett snabbaste tillväxten i världen. Den ekonomiska aktiviteten, mätt i godsmängder i Östersjöregionen ökar i volym med 15-18 årligen medan värdeökningen årligen sägs


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. m Integrationen av Central- och Östeuropa Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa Att ena hela Europa är en historisk uppgift för vår generation européer. De nya demokratierna i Central- och Östeuropa strävar efter att integreras i Europa, d.v.s.


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU1 1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. v Det arktiska samarbetet Med de arktiska staterna avses de stater som har någon del av sitt territorium ovanför polcirkeln. I det arktiska rådssamarbetet deltar de fem nordiska länderna, Ryssland, USA och Kanada. Grönland räknas givetvis till det danska territoriet.


Utskottsberedning: ----1998/99:UU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U804 av Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U804 av Roy Hansson m Informationsteknikens infrastruktur i Östersjöområdet Informationstekniken är den sektor som har den snabbaste utvecklingen i världen. IT-sektorn erbjuder allmänhet och företagandet nya möjligheter att dra fördel av en mer och närmare sammanbunden marknad. Regeringen


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U803 av Per-Samuel Nisser (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U803 av Per-Samuel Nisser m Miljöproblemen Miljöfrågor berör alla människor, allt från de små nära problemen till de stora globala. Alltför ofta anser jag att man tappar helheten och gräver för djupt i de små lokala frågorna. Inte för att det kan vara viktiga och ibland mycket engagerande


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U802 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U802 av Sten Tolgfors m Östersjöpolitiken Perspektiv Historiens ljus är ibland obarmhärtigt. För den som intresserar sig för den svenska politikens utveckling är den debatt som pågick om våra grannländer kring Östersjön för bara 8-9 år sedan svårbegriplig. Vissa kanske tycker att diskussionen


Utskottsberedning: --1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U801 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U801 av Bertil Persson m Juridikhögskola i Riga Den svenska handelshögskolan i Riga har haft stor betydelse för den marknadsekonomiska utvecklingen i de baltiska länderna. Det blir emellertid alltmer uppenbart att även utbildning i internationell rätt, EU-rätt m.m. kommer att bli alltmer


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation