Dokument & lagar (821 träffar)

utskottsdokument 2005/06:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2005/06 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Miljö- och jordbruksutskottet Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet,

2006-09-05

Motion 2005/06:Ub385 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en ordentlig miljöundersökning bör genomföras för att säkerställa framtida vattenförsörjning i kommunerna runt Vättern. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub385 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ub373 av Maria Larsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en forskargrupp som långsiktigt kan följa och dokumentera vad som följer i stormen Gudruns spår. Motivering Den storm som drabbade södra Sverige 89 januari saknar motstycke i modern tid. Skogsstyrelsen


Utskottsberedning: 2005/06:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub373 av Maria Larsson (kd) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:U339 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Sammanfattning I den här motionen presenterar Vänsterpartiet sin syn på Europeiska unionens utveckling och utvecklar det alternativ till ett alleuropeiskt samarbete som partiet verkar för. 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Innehållsförteckning 2 3 Inledning 4 4 En union med stora demokratiska brister 5


Utskottsberedning: 2005/06:FiU23 2005/06:KU23 2005/06:MJU13 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:U339 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 108 kB)

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa. Utöver en stabil fred mellan tidigare fiender har vi européer EU och dess föregångare att


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU21 2005/06:KU23 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 195 kB)

Motion 2005/06:U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Tsunamin i Sydostasien, svältkatastrofen i Niger, eller folkmordet i Sudan är bara några exempel på att förtrycket, det mänskliga lidandet och fattigdomen fortsatte att prägla världen även under år 2005. Tvärtom är ofriheten fortfarande vardag för alltför många världsmedborgare. Totalt lever i dag mer


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:MJU13 2005/06:MJU3 2005/06:SkU16 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2 2005/06:UU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 189 kB)

EU

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Den övergripande utvecklingen i Europeiska unionen 5 4 Ett starkt och avgränsat EU 6 5 Bättre förutsättningar för företagande och nya jobb 9 5.1 Främja tillväxten och dynamiken i den europeiska ekonomin 9 5.1.1 Ökade insatser för företagande


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3 2005/06:FöU1 2005/06:JuU14 2005/06:MJU12 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU4 2005/06:NU11 2005/06:NU14 2005/06:NU16 2005/06:NU7 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5 2005/06:UbU6 2005/06:UU10 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:U267 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Hoten mot säkerheten i världen har förändrats. Gamla hot har ersatts av nya och världen förefaller alltmer komplex. Den traditionella, militära och nationsbundna säkerhetspolitiken har i mångt och mycket kommit att spela ut sin roll. Vi går mot en utveckling där nationella gränser får en allt mindre betydelse.


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14 2005/06:UU10 2005/06:UU17 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:U267 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 91 kB)

IT

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

1 Sammanfattning En liberal politik för information och kommunikation för förändring handlar inte om teknik utan om: Tillväxt Tillgänglighet Integritet Säkerhet Användbarhet 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3 4 IT för förändring 5 5 Liberal IT-politik 6


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:FöU9 2005/06:KU26 2005/06:KU28 2005/06:KU37 2005/06:LU13 2005/06:LU33 2005/06:MJU3 2005/06:SoU17 2005/06:TU4 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Infrastruktur och tillväxt 4 4 Den offentliga sektorns roll 5 4.1 Vad bör staten göra 5 4.2 Renodla myndighetsrollen 5 4.3 Regional trafik 6 4.4 Kollektivtrafiken 6 4.5 Gotlandstrafiken 7 5 Vägtrafiken 7 6 Järnvägstrafiken 8 7 Luftfarten 9


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:LU14 2005/06:MJU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU12 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:So554 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hälsokonsekvensbeskrivningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en fördjupad studie av utrikesföddas hälsa samt eventuella förslag på åtgärder för en ökad hälsa inom denna


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:MJU12 2005/06:SoU1 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2005/06:So251 av Anita Brodén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillförsäkra patienter med amalgamfyllningsproblem lika behandling i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om amalgamets miljöpåverkan.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3 2005/06:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:So251 av Anita Brodén (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:So12 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att utveckla nya antibiotika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta mål och åtgärder för kunskapsuppbyggnad. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:MJU18 2005/06:SoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So12 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:N482 av Maud Olofsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till investeringar i anläggningar för etanolproduktion.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om LBU-stödets betydelse i det nya miljö- och landsbygdsprogrammet.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:MJU13 2005/06:MJU3 2005/06:NU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:N482 av Maud Olofsson (c) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:N481 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Inledning Nästan varje svensk har en relation till landsbygden. För de flesta går tankarna till öppna landskap, skogar och sjöar. I stort sett var och en av oss kan spåra släkten tillbaka till landsbygden efter bara ett par, tre generationer. Intresset för att tillbringa tid i stugor, på fjällvandring eller i den tätortsnära


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:KrU22 2005/06:MJU13 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU6 2005/06:SoU17 2005/06:TU4 2005/06:TU5 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:N481 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 155 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N445 av Lars Lindén m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Fördubbla de turistfrämjande åtgärderna Sveriges turistnäring omsätter i dag hälften av EU-snittet fördelat per capita. Vi behöver alltså fördubbla turismen för att nå medelnivå i EU. Sverige behöver inte vara sämst i Norden på turism och nästan sämst i hela EU. Sverige har mycket goda förutsättningar,


Utskottsberedning: 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:N445 av Lars Lindén m.fl. (kd) (doc, 141 kB)

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Sammanfattning För att Stockholmsregionen ska fungera som Sveriges tillväxtmotor krävs en förändring av den nationella politiken. Folkpartiet vill ha en modern storstadspolitik som präglas av ökad företagsamhet, tätare internationella kontakter och öppenhet för människor, investeringar, idéer och kulturella impulser. Stockholmsregionens


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU17 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SkU21 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 59 avslag

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 209 kB)

Motion 2005/06:N440 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare medel till Sveriges Rese- och Turistråd. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda konsekvenserna av att likställa turismindustrin i olika avseenden med övrig


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU10 2005/06:NU1 2005/06:NU13 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:N440 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 69 kB)

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktning av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Glesbygdsverket.


Utskottsberedning: 2005/06:KU25 2005/06:LU18 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU20 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 70 kB)