Dokument & lagar (281 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC252

Försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret.

2008-10-03

Motion 2007/08:U218 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U218 av Gunilla Wahlén m.fl. v Kvinnors säkerhet v355 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska behålla och fullfölja Sveriges handlingsplan för implementeringen av FN:s resolution 1325. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U218 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U204 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U204 av Eva Flyborg m.fl. fp Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor fp1390 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer antar och uppfyller resolution


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7 2007/08:SfU6 2007/08:UFöU4 2007/08:UU9 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U204 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. v HBT-personers rättigheter och livsvillkor Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet 6 3.2 Lesbisk feminism 6 4 Internationellt arbete 7 5 Asylsökande HBT-personer 7 6 Rättstrygghet för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:FöU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2007/08:JuU12 2007/08:KrU5 2007/08:KU11 2007/08:KU17 2007/08:SfU6 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:AU9 2008/09:KU13 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2007/08:So254 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c)

Motion till riksdagen 2007/08:So254 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius c Kritisk forskning m.m. gällande elöverkänslighet c424 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en specialutrustad klinik för att ta bort den skadliga belastningen av tungmetaller,


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FöU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:So254 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:N384 av Karla López m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N384 av Karla López m.fl. mp Strategi för hantering av oljekulm Peak Oil mp456 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att genomföra de åtgärder som Kommissionen mot oljeberoende tog fram 2006. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:NU3 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:N384 av Karla López m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. v Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväxt v968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att ytterligare en kärnkraftsreaktor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4 2007/08:MJU15 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2008/09:NU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. mp Övervakningssamhället Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att av rättssäkerhetsskäl avvisa kommande förslag från regeringen om preventiva tvångsmedel och


Utskottsberedning: 2007/08:FöU15 2007/08:JuU3 2007/08:KU11 2009/10:JuU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2007/08:Ju400 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju400 av Lars U Granberg s Insatser mot barnsexturism s32007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anmälningsmöjligheter om att s.k. hotlines inrättas vid samtliga svenska ambassader i världen i samarbete med svensk


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7 2007/08:JuU1 2007/08:KU1 2007/08:UbU8 2007/08:UU9 2008/09:JuU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:Ju400 av Lars U Granberg (s) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:Ju210 av Jan Lindholm och Bodil Ceballos (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju210 av Jan Lindholm och Bodil Ceballos mp Insatser mot sexualbrott mot barn utomlands mp807 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att anmälningsmöjligheter, t.ex. hotlines, inrättas vid samtliga svenska


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7 2007/08:JuU1 2007/08:KU1 2007/08:UbU8 2007/08:UU9 2008/09:JuU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:Ju210 av Jan Lindholm och Bodil Ceballos (mp) (doc, 58 kB)

Motion 2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. mp Ett försvar som vi behöver mp451 1 Sammanfattning Utgångspunkten för Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att det svenska försvaret ska omvandlas från ett invasionsförsvar till ett fredsfrämjande insatsförsvar, i enlighet med vad riksdagen tidigare


Utskottsberedning: 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 298 kB)

Motion 2007/08:Fö264 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö264 av Tina Ehn m.fl. mp Rätt till rättslig prövning enligt strålskyddslagen mp528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av strålskyddslagen 1988:220 för att öka allmänhetens möjligheter till rättslig prövning. Motivering Statens


Utskottsberedning: 2007/08:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö264 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö263 av Tina Ehn och Gunvor G Ericson (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö263 av Tina Ehn och Gunvor G Ericson mp Upparbetningsanläggningen Sellafield mp531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter se över lagstiftningen avseende kärnteknisk verksamhet så att utförsel av utbränt kärnbränsle för upparbetning förbjuds. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö263 av Tina Ehn och Gunvor G Ericson (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö262 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö262 av Anders Karlsson m.fl. s Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet s64023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Socialdemokraternas


Utskottsberedning: 2007/08:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö262 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. s Försvar samt beredskap mot sårbarhet s64024 Sammanfattning Försvarsmakten är en del av det svenska försvaret, men försvaret av vårt land och av oss som lever här är så mycket mer än de uppgifter Försvarsmakten utför. Ett brett säkerhetsarbete måste omfatta


Utskottsberedning: 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU13 2007/08:FöU15 2007/08:FöU3 2007/08:FöU7 2007/08:UFöU3 2007/08:UFöU4 2008/09:FöU10 2008/09:FöU2 2008/09:FöU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 139 kB)

Motion 2007/08:Fö260 av Maria Stenberg och Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö260 av Maria Stenberg och Lars U Granberg s Civilt test- och övningscentrum i Arvidsjaur s45051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett civilt test- och övningscentrum i Arvidsjaur. Motivering I samband med försvarsbeslutet


Utskottsberedning: 2007/08:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö260 av Maria Stenberg och Lars U Granberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö259 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö259 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Strålning kd611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en rekommenderad maxgräns för strålning där särskilt barnperspektivet beaktas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö259 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:Fö258 av Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö258 av Eva Johnsson kd Allmän värnplikt kd538 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett avskaffande av den allmänna värnplikten Motivering Allt fler länder har eller är på väg att överge den allmänna värnplikten.


Utskottsberedning: 2007/08:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö258 av Eva Johnsson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö257 av Krister Hammarbergh (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö257 av Krister Hammarbergh m Testverksamhet m1698 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att riksdagens beslut om test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö verkställs. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö257 av Krister Hammarbergh (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fö256 av Kerstin Haglö och Jan Björkman (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö256 av Kerstin Haglö och Jan Björkman s Ubåt s49027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingen av nästa generations ubåt NGUMotivering Det svenska ubåtsvapnet har en viktig uppgift för försvaret av vårt


Utskottsberedning: 2007/08:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö256 av Kerstin Haglö och Jan Björkman (s) (doc, 37 kB)