Dokument & lagar (602 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC254

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2007/08 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredningsområde. Ärenden

2008-10-01

EU

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. s EU s64013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU-samarbetets innehåll och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka


Utskottsberedning: 2007/08:CU18 2007/08:JuU10 2007/08:MJU15 2007/08:MJU7 2007/08:NU9 2007/08:SfU6 2007/08:SkU21 2007/08:SkU25 2007/08:SoU17 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. s Östersjön s64021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Östersjöområdets roll i det nya Europa och vad som anförs om vikten av ett ökat samarbete i Östersjöregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2008/09:MJU3 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2007/08:T525 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T525 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Chipstrimning s45196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till att efterkonvertera den äldre bilparken till etanoldrift. Motivering Frågan om hållbar utveckling eller


Utskottsberedning: 2007/08:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T525 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. v Flyget och miljön v205 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Flygets miljöpåverkan 3 4.1 Sverige måste agera internationellt 4 4.2 Inför klimatskatt 5 4.2.1 Skatt på flygbränsle 5 4.2.2 Inrikesflyg 5 4.3 Ökat stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2008/09:MJU28 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 85 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:So426 av Lars Lilja och Britta Rådström (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So426 av Lars Lilja och Britta Rådström s Kampen mot dopning s26052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att idrottsrörelsen ska erhålla höjt anslag för att ytterligare kunna intensifiera sitt arbete mot dopning inom


Utskottsberedning: 2007/08:KrU1 2007/08:MJU12 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:So426 av Lars Lilja och Britta Rådström (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. mp Tobaksfrågan mp818 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett tobaksfritt samhälle är ett prioriterat mål inom folkhälsoarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:MJU7 2007/08:SkU25 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. v Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväxt v968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att ytterligare en kärnkraftsreaktor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4 2007/08:MJU15 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2008/09:NU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 19 Regional utveckling s81006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nytt mål för politikområdet Regional tillväxtpolitik och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:MJU7 2007/08:NU2 2007/08:NU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:N342 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:N342 av Rosita Runegrund kd Skärgårdens utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad politik för utveckling av de svenska skärgårdsområdena. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:CU19 2007/08:MJU7 2007/08:NU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:N342 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee (m, c)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee m, c Rening av övergödda sjöar i Södermanland m922 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om metodutveckling och pilotprojekt för att rena övergödda sjöar i Södermanland.


Utskottsberedning: 2007/08:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee (m, c) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:MJ467 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ467 av Per Bolund m.fl. mp Årlig uppföljning av klimatmål mp510 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen den 1 december varje år, från 2008, ska redovisa sammantagen måluppfyllelse för minskning av växthusgasutsläpp


Utskottsberedning: 2007/08:SkU21 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ467 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:MJ466 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ466 av Ulf Holm mp Fiskerikontrollen mp521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättrad statistik över andelen överträdelser mot fiskeribestämmelser som resulterar i påföljd och förbättrade uppgifter


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ466 av Ulf Holm (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:MJ465 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ465 av Per Bolund m.fl. mp Biogas mp525 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Gödsel från problem till resurs 4 Biogasanvändning ger dubbel klimateffekt 6 Biogas gör störst nytta som drivmedel 6 Biogas Generation 2 7 Tre källor för biogas 8 Fordonen 8


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:MJU15 2007/08:MJU2 2007/08:MJU7 2007/08:MJU9 2007/08:NU10 2007/08:NU3 2007/08:SkU18 2007/08:SkU21 2007/08:TU10
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2007/08:MJ465 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 82 kB)

Motion 2007/08:MJ464 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ464 av Tina Ehn m.fl. mp Torskfisket mp529 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fiskestopp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kunskap om industrifiskets konsekvenser.


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:MJ464 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:MJ463 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ463 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Global klimatpolitik mp532 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att det globala målet för klimatpolitiken ska vara en minskning av växthusgasutsläppen med minst 60


Utskottsberedning: 2007/08:NU10 2007/08:NU3 2007/08:SkU21 2008/09:MJU28 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:MJ463 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:MJ462 av Bengt-Anders Johansson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ462 av Bengt-Anders Johansson m Strandskyddet m1734 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för strandskyddet och möjliggöra strandnära bebyggelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:MJU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:MJ461 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ461 av Johan Pehrson fp Pantningsställen fp1524 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler pantningsautomater för aluminiumburkar och PET-flaskor. Motivering Sverige är bäst i världen på att panta burkar och PET-flaskor,


Utskottsberedning: 2007/08:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ461 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:MJ460 av Eliza Roszkowska Öberg (m)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ460 av Eliza Roszkowska Öberg m Privatisera de statliga veterinärerna m1632 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de statliga veterinärerna. Motivering Statlig näringsverksamhet förekommer tyvärr på alltför många


Utskottsberedning: 2009/10:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ460 av Eliza Roszkowska Öberg (m) (doc, 39 kB)