Dokument & lagar (23 träffar)

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:KrU6 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 172 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. SD Sverigedemokraternas familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja nivån på föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU5 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvinno- och tjejjourer ska få sin långsiktiga finansiering säkerställd. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:JuU17 2014/15:JuU18 2014/15:SkU20 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 7 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör


Utskottsberedning: 2014/15:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU4 2014/15:AU5 2014/15:FiU1 2014/15:UbU10 2014/15:UbU2 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 7 avslag, 12 bifall,

Motion 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 77 kB) Motion 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 141 kB)

Motion 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU8 2014/15:AU9 2014/15:FiU25 2014/15:KrU8 2014/15:NU10 2014/15:UbU1 2014/15:UbU13 2014/15:UbU2 2014/15:UbU6
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 7 avslag, 12 bifall,

Motion 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 109 kB)

Motion 2014/15:1636 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1636 av Jan Björklund m.fl. FP Ändring av turordningsreglerna i LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa turordningsreglerna i LAS och ersätta dem med regler som baseras på den enskildes kompetens. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1636 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1636 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2007/08:A384 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2007/08:A384 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, mp, c, v Arbetsmarknadsfrågor rörande homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter fp1440 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om förbud mot diskriminering


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A384 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En trygg arbetslöshetsförsäkring underlättar en flexibel och dynamisk arbetsmarknad 2 Starka fackföreningar


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund m, kd Förenklat företagande Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:FiU28 1998/99:JuU21 1998/99:KU15 1998/99:KU24 1998/99:KU28 1998/99:LU14 1998/99:LU16 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SkU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10 1999/2000:AU2 1999/2000:KU3 1999/2000:MJU4 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): 1 avslag, , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A715 av Ola Karlsson m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:A715 av Ola Karlsson m.fl. m, kd, c, fp Rätten till blockad mot småföretagare Det finns flera exempel runt om i landet på när småföretagare hotats med eller drabbats av stridsåtgärder när de tackat nej till kollektivavtal. Den statliga Förlikningsmannaexpeditionen som har till uppgift


Utskottsberedning: -1998/99:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A714 av Inger Strömbom m.fl. (kd, fp, m)

Motion till riksdagen 1998/99:A714 av Inger Strömbom m.fl. kd, m, fp Ledigt för att starta företag Från den 1 januari 1998 gäller lagen 1997:1293 om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Den innebär sammanfattningsvis att den som har varit anställd hos en arbetsgivare antingen de senaste sex månaderna


Utskottsberedning: -1998/99:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub665 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub665 Karl-Erik Persson v Högskolan i Örebro Sverige har de senaste åren lidit av vad vi kallar kris. Arbetslösheten har stigit till för våra förhållanden oerhört höga siffror. Vår kris är en del av en världsomfattande lågkonjunktur. Bara i EG-länderna går ca 16 miljoner människor utan


Utskottsberedning: --1993/94:AU13 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A707 av Gustaf von Essen och Stig Rindborg (m)

Motion till riksdagen 1993/94:A707 av Gustaf von Essen och Stig Rindborg m Semesterlagen Den 1 juli 1993 slopades arbetsskadesjukpenningen. Samtidigt trädde en regel i 8 kap. 3 2 st. i lagen om arbetsskadeförsäkring i kraft som innebär att frågan om en försäkrad har ådragit sig en arbetsskada endast prövas i den mån


Utskottsberedning: -1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A704 av Karin Israelsson (c) och Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1993/94:A704 av Karin Israelsson och Gullan Lindblad c, m Semesterlön I stor utsträckning har anställda rätt till semesterlön även när de inte är närvarande i arbetet. Detta gäller vid sjukfrånvaro, föräldraledighet och ledigheter för närståendevård. I dessa fall erhåller den anställde sjukpenning,


Utskottsberedning: -1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A434 av Agne Hansson m.fl. (c, kds, fp, nyd, m, s)

Motion till riksdagen 1993/94:A434 av Agne Hansson m.fl. c, s, m, fp, kds, nyd Västervik som tillfälligt stödområde Västerviks kommun bör utses som tillfälligt stödområde Västerviks, Vimmerbys, Hultsfreds och Högsbys kommuner i norra Kalmar län utgör ett sammanhängande område med likartade mycket svåra strukturella


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A433 av Agne Hansson m.fl. (c, fp, s)

Motion till riksdagen 1993/94:A433 av Agne Hansson m.fl. c, fp, s Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Statsmakterna bör sträva efter att lokalisera verksamhet till olika delar av landet där så är möjligt och lämpligt. De beslut statsmakterna tar som berör lokalisering av verksamhet har oftast med service


Utskottsberedning: --1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A406 av Birger Andersson (c) och Hugo Bergdahl (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A406 av Birger Andersson och Hugo Bergdahl c, fp Stödområdesindelningen Sverige befinner sig i den djupaste lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Nedgången har varit både djupare och långvarigare än väntat. Allt fler tecken tyder nu på att den svenska konjunkturen har passerat botten


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering