Dokument & lagar (2 049 träffar)

utskottsdokument 2014/15:verk

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om skatteförfarandet, skattebetalning, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och

2015-10-01

utskottsdokument 2014/15:verk

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Beredningsområde Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbets-marknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i

2015-10-01

Motion 2014/15:1727 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1727 av Désirée Pethrus KD Stöd till invandrares företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om information om företagande till nyanlända under deras introduktionstid. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:AU9 2014/15:UbU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1727 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1727 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1229 av Sten Bergheden M En arbetsmarknad anpassad för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:AU5 2014/15:FiU1 2014/15:SkU16 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:416 av Robert Hannah och Maria Weimer (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:416 av Robert Hannah och Maria Weimer FP Kunskapslyft för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kan göras till


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:416 av Robert Hannah och Maria Weimer (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:416 av Robert Hannah och Maria Weimer (FP) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:378 av Hanif Bali (M)

Motion till riksdagen 2014/15:378 av Hanif Bali M Ung företagsamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att alla elever bör få möjlighet att läsa Ung företagsamhet i gymnasiet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:378 av Hanif Bali (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:378 av Hanif Bali (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2818 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren C En hållbar värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fullfölja stödet till Ukraina och av det östliga partnerskapet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20 2014/15:SoU12 2014/15:UU10 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2015/16:UU15 2015/16:UU8 2015/16:UU9 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Nordens


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:NU13 2014/15:SfU11 2014/15:UU10 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2014/15:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. M Hållbara och pålitliga kommunikationer i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckling och vidmakthållande av statens infrastruktur bör utgå från beslut om åtgärdsplanering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU13 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU8 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 10 avslag, 11 bifall,

Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Alliansen vill genom Sverigebygget göra historiskt stora och långsiktiga satsningar på infrastrukturen och bostadsbyggande. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter genom


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 10 avslag, 9 bifall,

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2127 av Markus Wiechel SD Främjande av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1295 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1295 av Sten Bergheden M Alkobommar och kontroll i alla gränshamnar för att stoppa olaglig trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa alkobommar och kontroller i landets alla gränshamnar


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1295 av Sten Bergheden (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1295 av Sten Bergheden (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:1253 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1253 av Sten Bergheden M Gör E20 till landets första elmotorväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vid utbyggnaden av E20 planera så att den blir Sveriges första elmotorväg. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:AU5 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1253 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1253 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motion till riksdagen 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd M Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik bör planeras gemensamt för att främja jobb och tillväxt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU7 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Bakgrund 4Gynna hållbara drivmedel 4.1Ett livcykelperspektiv på drivmedel 4.2Certifiera bränslen utifrån social och ekologisk hänsyn 4.3Stärk dagens kriterier


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:SkU18 2014/15:TU10 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson C Hållbarhet och stärkt konkurrenskraft inom sjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för att sänka flampunkten för marin diesel från 60


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström FP Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att överföra godstrafik från väg till båt. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2991 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2991 av Annika Eclund KD LSS en lag att vårda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna LSS som en rättighetslag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bristande tillgänglighet


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:AU5 2014/15:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:KrU6 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 172 kB)