Dokument & lagar (583 träffar)

utskottsdokument 2010/11:2A17A5

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2010/11 if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även

2011-12-14

Motion 2010/11:U269 av Lars Gustafsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U269 av Lars Gustafsson KD Jordbrukspolitik i en globaliserad värld kd566 1 Sammanfattning Världen står inför en situation med hotande klimatförändringar, ökat energibehov och en världsbefolkning på väg mot nio miljarder. Det är dessa grundläggande omständigheter som jordbrukspolitiken


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14 2010/11:MJU15 2010/11:MJU16 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU5 2010/11:NU13 2010/11:UU13 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:U269 av Lars Gustafsson (KD) (doc, 96 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T409 av Penilla Gunther KD Renare transporter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att satsa på klimatsmart samhällsplanering med minskade avstånd mellan bostad, arbete och offentlig


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12 2010/11:SkU21 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. MP Sverige fritt från tobaksbruk MP2610 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett tobaksfritt samhälle ska vara ett prioriterat mål inom folkhälsoarbetet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU16 2010/11:SkU21 2010/11:SoU8 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 103 kB)

Motion 2010/11:Sk398 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk398 av Krister Hammarbergh M Naturgrusskatt m1679 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uttag av naturgrus förbjuds i de områden där de har betydelse för dricksvattenförsörjningen.1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sk398 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Sk218 av Anders Sellström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk218 av Anders Sellström KD Skogens skatter kd524 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler för kommersiell bärplockning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU19 2010/11:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sk218 av Anders Sellström (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:N402 av Camilla Waltersson Grönvall och Henrik Ripa (M)

Motion till riksdagen 2010/11:N402 av Camilla Waltersson Grönvall och Henrik Ripa M Gröna tillståndsprövningar m1665 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelförenklingar och företräde i hanteringen för tillståndsprövningar som gäller miljöförbättrande


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N402 av Camilla Waltersson Grönvall och Henrik Ripa (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP1202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas med mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1 2010/11:MJU12 2010/11:MJU17 2010/11:MJU2 2010/11:NU12 2010/11:NU2 2010/11:SkU21 2010/11:SkU23 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2010/11:N369 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:N369 av Kent Persson m.fl. V Förnybar energi V203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mål för förnybar energi 4 4 Fler småskaliga elproducenter med nettomätning 4 5 Utred uttagsskatten för vindkooperativ 4 6 Avskaffa den kommunala vetorätten mot vindkraft 5 7 Kompletterande


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:MJU23 2010/11:NU12 2010/11:NU21 2010/11:NU3 2010/11:NU7 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:N369 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP Ansvarsfull kemikaliepolitik MP1002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringen nonchalerar problemen 7 En ansvarsfull kemikaliepolitik 7 Begränsa användningen av farliga ämnen 8 Nationell begränsning av bisfenol A 8 Nationell begränsning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU10 2010/11:MJU15 2010/11:NU20 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 126 kB)

Motion 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. MP EU:s klimatmål MP1006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska arbeta för en höjning av EU:s mål för minskning av utsläpp av växthusgaser till minst 30 till


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. MP Traditionell kunskap för en hållbar utveckling MP1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ytterligare möjligheter att dra nytta av s.k. traditionell kunskap i samhällsbyggande


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbart fiske MP1611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhandlingar bör driva linjen att det ska införas hållbarhetskriterier som ska gälla EU:s


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11 2010/11:SkU21 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:MJ445 av Åsa Romson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ445 av Åsa Romson MP Bättre möjligheter för hushåll att lämna sopor för materialåtervinning MP3105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydliggörande av avfallshierarkin i kommunala renhållningsordningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ445 av Åsa Romson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. MP Levande skogar MP3102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa efterlevnaden av skogsvårdslagens regler för miljö- och kulturhänsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson C Ansökningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik c476 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat stöd för uppgiftslämnandet i ansökningarna om ersättningar kopplade till EU:s


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ442 av Ola Johansson och Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ442 av Ola Johansson och Karin Nilsson C Metanreduceringsstöd för stallgödsel och möjlighet att i större utsträckning även nyttja vall till biogasproduktion c437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ442 av Ola Johansson och Karin Nilsson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ441 av Ola Johansson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ441 av Ola Johansson och Ulrika Carlsson i Skövde C Djurskydd för djurets välbefinnande med särskilt fokus på hästhållning c465 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilt uppmärksamma hästhållningen i den


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ441 av Ola Johansson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, FP, KD Matlandet Skaraborg jordbruks- och livsmedelsproduktion C439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD) (doc, 56 kB)