Dokument & lagar (22 träffar)

Motion 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP1202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas med mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1 2010/11:MJU12 2010/11:MJU17 2010/11:MJU2 2010/11:NU12 2010/11:NU2 2010/11:SkU21 2010/11:SkU23 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2010/11:N369 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:N369 av Kent Persson m.fl. V Förnybar energi V203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mål för förnybar energi 4 4 Fler småskaliga elproducenter med nettomätning 4 5 Utred uttagsskatten för vindkooperativ 4 6 Avskaffa den kommunala vetorätten mot vindkraft 5 7 Kompletterande


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:MJU23 2010/11:NU12 2010/11:NU21 2010/11:NU3 2010/11:NU7 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:N369 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. MP EU:s klimatmål MP1006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska arbeta för en höjning av EU:s mål för minskning av utsläpp av växthusgaser till minst 30 till


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbart fiske MP1611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhandlingar bör driva linjen att det ska införas hållbarhetskriterier som ska gälla EU:s


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11 2010/11:SkU21 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. MP Levande skogar MP3102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa efterlevnaden av skogsvårdslagens regler för miljö- och kulturhänsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:MJ392 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ392 av Jens Holm m.fl. V Minskad köttkonsumtion V205 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Mål om minskad animaliekonsumtion 3 5 Handlingsplan för minskad köttkonsumtion 4 6 Avvecklade stöd till köttindustrin 4 7 Styrmedel för minskad köttkonsumtion 4


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:MJ392 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2401 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 5 Djurskyddslagen 6 Internationella djurskyddsfrågor 7 Djur som livsmedel 8 Grisar 8 Kor 8 Slaktkycklingar 9 Värphöns 10 Transporter 10


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU8 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. V Kemikalier V224 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Reach 3 5 Farliga ämnen i vår närhet 3 5.1 Livsmedel 4 5.2 Varor 4 5.2.1 Flamskyddsmedel 4 5.2.2 Bisfenol A 4 5.2.3 Produkter riktade till barn 5 5.3 Ökad forskning 5


Utskottsberedning: 2010/11:CU8 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU14 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:MJ295 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ295 av Jens Holm m.fl. V En god djurhållning V223 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en djuretisk ombudsman. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:MJ295 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ294 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ294 av Jens Holm m.fl. V Biologisk mångfald V221 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Biologisk mångfald livet på jorden i sin helhet 4 3.1 Konventionen om biologisk mångfald CBD 5 3.2 En rättvisefråga 5 3.3 Access and benefit-sharing ABS 5 3.4 Naturen har ett


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11 2010/11:MJU13 2010/11:MJU15 2010/11:MJU18 2010/11:MJU19 2010/11:MJU2 2010/11:MJU5 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:MJ294 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 128 kB)

Motion 2010/11:MJ237 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ237 av Jens Holm m.fl. V Köp av utsläppskrediter V201 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges köp av utsläppskrediter via CDM för att uppnå det nationella klimatmålet omedelbart ska upphöra. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ237 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:MJ236 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ236 av Jens Holm m.fl. V Exportbidrag V222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avge ett tydligt ställningstagande att den aldrig avser att stödja exportbidrag eller höjningar av befintliga exportbidrag.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ236 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ235 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ235 av Jens Holm m.fl. V Förbud mot GMO-grödor V220 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för ett EU-land att förbjuda GMO-grödor. Bakgrund Genmodifiering är en relativt ny teknik som vi ännu vet mycket


Utskottsberedning: 2010/11:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ235 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ217 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ217 av Helena Leander m.fl. MP Minkfarmning MP2404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa en ny paragraf, 4 a i djurskyddslagen 1988:534av följande lydelse: 4 a Minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att röra sig, klättra,


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ217 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:152 Införande av hållbarhetsbesked i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:MJU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor s12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphävande av och dispens från strandskyddet i statliga vattenskyddsområden.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor s45109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om områdesavgränsning vid Ångermanälvens mynningsvik. Motivering I propositionen avgränsas


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ3 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ3 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel MP012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag på ett teknikneutralt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ3 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2009/10:239 Älgförvaltningen s12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den s.k. dubbelregistreringen av jaktmark ovan odlingsgränsen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:MJU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppfyllelse av det svenska miljömålet Ingen övergödning.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2010/11:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 75 kB)
Paginering