Dokument & lagar (583 träffar)

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. S, MP, V Allmän miljö- och naturvård V420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ398 av Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ398 av Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson M Strandskyddet i glesbygden m1840 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet i glesbygden. Motivering Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ398 av Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ397 av Josef Fransson och Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ397 av Josef Fransson och Tony Wiklander SD Terrängkörningslagen sd110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera terrängkörningslagen för att underlätta för idrottsföreningar att få dispens undantag från


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ397 av Josef Fransson och Tony Wiklander (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ396 av Krister Hammarbergh och Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ396 av Krister Hammarbergh och Saila Quicklund M Förenkling av regelverk för slakteriers hantering av björnkött m1569 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för slakterier som tar emot björnkött


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ396 av Krister Hammarbergh och Saila Quicklund (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ395 av Krister Hammarbergh och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ395 av Krister Hammarbergh och Elisabeth Björnsdotter Rahm M Avskaffande av s.k. dubbelregistrering vid älgjakt m1571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett avskaffande av dubbelregistrering vid älgjakt. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ395 av Krister Hammarbergh och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ394 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ394 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg S Eldrimner s14019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Eldrimners fortsatta verksamhet. Motivering Den småskaliga livsmedelsförädlingen bidrar på många sätt till en hållbar


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ394 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. V Parakvat v226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt verkar för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ392 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ392 av Jens Holm m.fl. V Minskad köttkonsumtion V205 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Mål om minskad animaliekonsumtion 3 5 Handlingsplan för minskad köttkonsumtion 4 6 Avvecklade stöd till köttindustrin 4 7 Styrmedel för minskad köttkonsumtion 4


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:MJ392 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ391 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ391 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén S Fjälljakt s28053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkor för upplåtelse av småviltsjakt på statens marker i fjällområdet. Motivering I slutet av 1980-talet behandlades


Utskottsberedning: 2010/11:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ391 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ390 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ390 av Marie Nordén m.fl. S Åtgärder för dem som berörs av en vindkraftsutbyggnad s14024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för dem som berörs av en vindkraftsutbyggnad. Motivering Allmänhetens inställning


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ390 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ389 av Michael Svensson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ389 av Michael Svensson M Produktion och försäljning av gårdsproducerade livsmedel m1482 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om produktion och försäljning av gårdsproducerade livsmedel. Motivering Vi talar om matlandet


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ389 av Michael Svensson (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult (M, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult M, KD Havdagar M907 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komplettera dagens fiskekvotssystem med havdagar. Motivering Det är viktigt att vi reglerar de fångstupptag


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult (M, KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ387 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ387 av Lars-Arne Staxäng M Fartygsvrak på västkusten m1349 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att sanera miljöfarliga fartygsvrak på västkusten. Motivering Utefter de svenska kusterna finns många


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ387 av Lars-Arne Staxäng (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ386 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ386 av Lars-Arne Staxäng M Skyddsjakt på säl och skarv m1335 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyddsjakt på säl och skarv. Motivering Problemen med skador på fisket orsakade av säl och skarv är stora och minskar


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ386 av Lars-Arne Staxäng (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman S Användningen av parakvat s28085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekämpa användningen av parakvat. Motivering Det livsfarliga bekämpningsmedlet parakvat är förbjudet inom EU. Samtidigt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ384 av Anders Ygeman (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ384 av Anders Ygeman S Grundvatten s28086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundvatten. Motivering Ett av de svenska miljömålen är att det ska finnas grundvatten av god kvalitet i hela landet. För oss i Sverige


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ384 av Anders Ygeman (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ383 av Lars Gustafsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ383 av Lars Gustafsson KD Klimatforskning kd515 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett bredare underlag för beslut i klimatfrågor genom att inrätta ett center med uppgift att inhämta och sammanställa


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ383 av Lars Gustafsson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel V423 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ381 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ381 av Pia Nilsson m.fl. S Strategiplan för myggbekämpning s28067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en strategiplan för uthållig myggbekämpning i områden där myggorna utgör


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ381 av Pia Nilsson m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ380 av Kerstin Engle (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ380 av Kerstin Engle S Samlad strategi för vildsvinen i den svenska faunan s28080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett övergripande samarbete och en samlad strategi för vildsvin. Motivering Under 1700-talet


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ380 av Kerstin Engle (S) (doc, 47 kB)