Dokument & lagar (583 träffar)

Motion 2010/11:MJ339 av Gustav Nilsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ339 av Gustav Nilsson M EU:s regelverk och svenska hagar M1928 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s regelverk och svenska hagar. Motivering EU:s regelverk för jordbruket kan innebära att svenska hagar riskerar


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ339 av Gustav Nilsson (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ338 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ338 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg M Växtskyddsmedel och lika villkor m1919 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om problem med tidig utfasning av vissa växtskyddsmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ338 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (M) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ337 av Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ337 av Anders Andersson KD Förbud mot oljeborrning kd606 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att oljeborrning i Östersjön ska förbjudas och att all olja som transporteras till havs ska dna-märkas. Motivering En


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ337 av Anders Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ336 av Hans Hoff m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ336 av Hans Hoff m.fl. S Förbud mot fällfångst på lokatter s28035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot fällfångst av lokatter. Motivering Det är idag inte förbjudet att fånga lokatter i fällor. Lokatterna


Utskottsberedning: 2010/11:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ336 av Hans Hoff m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ335 av Hans Hoff m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ335 av Hans Hoff m.fl. S Gemensamt pantsystem EU s28005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett gemensamt pantsystem för aluminiumburkar i hela EU. Motivering Idag transporteras stora mängder aluminiumburkar


Utskottsberedning: 2010/11:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ335 av Hans Hoff m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ334 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ334 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein S Storskarv s28075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att storskarven bör strykas från EU:s lista över hotade fågelarter. Motivering Storskarven har återkommit i Sverige


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ334 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ333 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ333 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson S Skogsvård s28074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kraftfulla åtgärder för skogsvårdande insatser. Motivering Skötseln i en del av landets skogar har tyvärr stora brister.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ333 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ332 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ332 av Roland Utbult KD Forskning om fiske kd809 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för den nya myndighetsstrukturen skapa ett nära samarbete mellan fisket och havsforskningen. Motivering Fiskeriverket


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ332 av Roland Utbult (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ331 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ331 av Roland Utbult KD Regelförenkling för fiske kd777 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förenklat regelverk för fiskenäringen. Motivering Alliansregeringen har under sina år vid makten bedrivit


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ331 av Roland Utbult (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ330 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ330 av Roland Utbult KD Fiskedagar i Kattegatt kd810 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mängden Kw-dagar som tilldelas varje land ska justeras då stängda områden inrättas. Motivering Regeringen träffade år


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ330 av Roland Utbult (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ329 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ329 av Roland Utbult KD Fiskets administrativa sanktioner kd787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen om administrativa sanktioner inom fiskerinäringen bör ses över. Motivering I början av 2008


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ329 av Roland Utbult (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ328 av Désirée Pethrus Engström och Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ328 av Désirée Pethrus Engström och Robert Halef KD Internationellt klimatsamarbete Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering av investeringar i klimatneutral energiproduktion


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ328 av Désirée Pethrus Engström och Robert Halef (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MJ327 av Christina Zedell (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ327 av Christina Zedell S Enhetlig märkning inom EU s14077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatt satsa på Svanen som miljömärke i Sverige och Norden. Motivering Den nordiska miljömärkningen Svanen firar


Utskottsberedning: 2010/11:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ327 av Christina Zedell (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ326 av Louise Malmström och Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ326 av Louise Malmström och Thomas Strand S En särskild djurskyddsbalk s28069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ompröva möjligheterna att inrätta en särskild djurskyddsbalk. Motivering Djurskyddsmyndigheten


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ326 av Louise Malmström och Thomas Strand (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ325 av Louise Malmström och Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ325 av Louise Malmström och Thomas Strand S Små biogasanläggningar s28070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta etableringen av mindre gårdsbiogasanläggningar. Motivering Sedan början av 1990-talet


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ325 av Louise Malmström och Thomas Strand (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ324 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ324 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Förnya strandskyddet s28009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett förnyat strandskydd som stärker skyddet i områden med högt exploateringstryck. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ324 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ323 av Jörgen Hellman och Christina Zedell (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ323 av Jörgen Hellman och Christina Zedell S Transfetter och palmolja i matvaror s28000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tar initiativ till en lagstiftning som reglerar användningen av transfetter


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ323 av Jörgen Hellman och Christina Zedell (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ322 av Bo Bernhardsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ322 av Bo Bernhardsson S Välinformerade konsumenter s28095 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en obligatorisk ursprungsmärkning. Motivering För oss är det viktigt att välinformerade konsumenter kan göra medvetna


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ322 av Bo Bernhardsson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ321 av Åsa Ågren Wikström (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ321 av Åsa Ågren Wikström M Differentierad tillämpning av strandskyddsdispenser m1453 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av tillämpningarna av strandskyddsreglerna bör utföras. Motivering Strandskyddet


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ321 av Åsa Ågren Wikström (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ320 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ320 av Jan Ericson M Obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett system med obligatorisk ursprungsmärkning


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ320 av Jan Ericson (M) (doc, 46 kB)