Dokument & lagar (24 träffar)

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. L Transport och it Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om infrastruktur för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tillgängligt transportsystem


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU9 2017/18:SkU10 2017/18:SkU8 2017/18:TU10 2017/18:TU11 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU16 2017/18:TU18 2017/18:TU4 2017/18:TU6 2017/18:TU6,2018/19:TU5 2017/18:TU9 2017/18:UbU17 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 81 kB) Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 139 kB)

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Alliansens näringslivsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla en garanti så att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20 2017/18:FiU26 2017/18:MJU19 2017/18:NU10 2017/18:NU12 2017/18:NU14 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 9 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatpolitiken ska sträva efter att uppnå minskade utsläpp med bibehållen god ekonomisk tillväxt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att en målinriktad ramlag leder till en ändamålsenlig djurskyddsnivå med minskad


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, KD, L Klimat och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatpolitiken ska bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15 2017/18:MJU22 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, KD Det svenska lantbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsatt verka för att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU24 2017/18:MJU8 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 11 avslag, 7 bifall,

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2016/17:217 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet ILUC Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med en heltäckande analys av propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:MJU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2017/18:192 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:192 av Markus Wiechel och Jeff Ahl båda SD Minskad användning av palmolja Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för minskad användning av palmolja och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:192 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:192 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:185 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:185 av Markus Wiechel och Jeff Ahl båda SD Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det finns behov av en hårdare reglering för vissa avelsdjur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:185 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:185 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:179 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:179 av Markus Wiechel och Jeff Ahl båda SD Förbud mot delfinarier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda delfinarier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Delfinarier är utformade utifrån besökarnas och ägarnas behov


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:179 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:179 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. SD, Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13 2017/18:MJU10 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) (pdf, 93 kB)

Motion 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, FP, KD Matlandet Skaraborg jordbruks- och livsmedelsproduktion C439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. S, MP, V Allmän miljö- och naturvård V420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult (M, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult M, KD Havdagar M907 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komplettera dagens fiskekvotssystem med havdagar. Motivering Det är viktigt att vi reglerar de fångstupptag


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult (M, KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel V423 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ364 av Anna Wallén m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ364 av Anna Wallén m.fl. S, V, MP Fossilfritt Västmanland S28058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta Västmanland också vara pilotlän för att bli fossilfritt 2015 samt att regeringen återkommer till riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ364 av Anna Wallén m.fl. (S, V, MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor s12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphävande av och dispens från strandskyddet i statliga vattenskyddsområden.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP) (doc, 55 kB)

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund m, kd Förenklat företagande Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:FiU28 1998/99:JuU21 1998/99:KU15 1998/99:KU24 1998/99:KU28 1998/99:LU14 1998/99:LU16 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SkU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10 1999/2000:AU2 1999/2000:KU3 1999/2000:MJU4 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): 1 avslag, , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ908 av Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ908 av Maggi Mikaelsson v Ekonomisk ersättning vid skada orsakad av björn Sverige har en växande björnstam. Ett exempel på detta är att årets björnjakt avlystes efter endast en kort jaktperiod. Efter att ha varit starkt hotad har björnstammen ökat och i vissa områden i Sverige har många


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering