Dokument & lagar (1 523 träffar)

utskottsdokument 2013/14:verk

Skatteutskottets verksamhet vid riksmötet 2013/14 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2014-10-01

utskottsdokument 2013/14:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2013/14 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2014-10-01

Motion 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden M Unga på arbetsmarknaden M1432 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:SfU5 2013/14:SkU16 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP En grön politik för global utveckling MP1005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 En grön politik för global utveckling 10 Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter 12 Alla människors lika rättigheter 13 Ekonomiska, sociala


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:FiU6 2013/14:JuU14 2013/14:KU1 2013/14:KU12 2013/14:KU18 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:NU3 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (91 yrkanden): 91 avslag

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 237 kB)

Motion 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. MP Västsahara MP1402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att AP-fonderna inte bör genomföra sådana investeringar som kan sägas bidra till att upprätthålla ockupationen av Västsahara och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU6 2013/14:MJU9 2013/14:UU10 2013/14:UU15 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Mellanöstern och Nordafrika V300 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Mänskliga rättigheter 4 4.1 Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 5 4.2 Fackliga rättigheter 6 4.3 Etniska och religiösa minoriteter 7 5 EU:s relationer


Utskottsberedning: 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 133 kB)

Motion 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. MP Klimatet och bilen politik för bilism i ett hållbart samhälle MP1201 1 Sammanfattning Transportsektorn är långt ifrån att nå både svenska och EU-beslutade klimatmål. 1 Det finns en stor klyfta mellan uppsatta klimatmål och den utveckling som väntas av


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:CU9 2013/14:FiU1 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:MJU1 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU10 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU1 2013/14:TU10 2013/14:TU11 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 349 kB)

Motion 2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. MP Utgiftsområde 22 Kommunikationer MP1042 1 Sammanfattning Hur vi investerar i infrastruktur påverkar våra möjligheter att nå klimatmålen nu och i framtiden. Det svenska transportsystemet är starkt beroende av fossila bränslen, och inrikes transporter svarar


Utskottsberedning: 2013/14:NU10 2013/14:SkU18 2013/14:SkU19 2013/14:TU1 2013/14:TU19 2013/14:TU20 2013/14:TU6 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 164 kB)

Motion 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikationer S9003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 5 Inledning 5 Järnväg 8 Kollektivtrafik 10 Väg och fordon 11 Sjöfart 20 Cykel 22 Flyg 22 It 24 Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2013/14:CU36 2013/14:FiU1 2013/14:MJU1 2013/14:MJU16 2013/14:MJU2 2013/14:SkU17 2013/14:SkU19 2013/14:TU1 2013/14:TU10 2013/14:TU11 2013/14:TU13 2013/14:TU14 2013/14:TU17 2013/14:TU18 2013/14:TU19 2013/14:TU20 2013/14:TU6 2013/14:TU7 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 48 avslag, 6 bifall,

Motion 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 156 kB)

Motion 2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. S Hållbara lastbilstransporter S9001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Socialt hållbara lastbilstransporter och främjande av den seriösa åkerinäringen 4 Värna svenska kollektivavtal för goda arbetsvillkor och en sund konkurrenssituation 4


Utskottsberedning: 2013/14:SkU19 2013/14:TU13 2013/14:TU14 2013/14:TU20 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 11 avslag, 11 bifall,

Motion 2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 102 kB)

Motion 2013/14:T476 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T476 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson S Konkurrenskraftig sjöfart S4251 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nationella strategin för sjöfarten ska innehålla fyra prioriterade områden


Utskottsberedning: 2013/14:SkU17 2013/14:TU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:T476 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (S) (doc, 71 kB)

Motion 2013/14:T423 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T423 av Isak From m.fl. S Ökad omställning till en ny bilpark S25037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett pantsystem.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T423 av Isak From m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:T421 av Peter Persson och Anders Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T421 av Peter Persson och Anders Karlsson S Stärkt svensk åkerinäring S4223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samordnade insatser mellan myndigheter ska ske för att stärka den svenska åkerinäringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SkU19 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:T421 av Peter Persson och Anders Karlsson (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:T364 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T364 av Pia Nilsson m.fl. S Vägslitageavgift och olaglig cabotagetrafik S4212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser mot olaglig cabotagetrafik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:SkU19 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:T364 av Pia Nilsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:T352 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:T352 av Anita Brodén m.fl. FP Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse FP816 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att överföra godstrafik från vägar till båtar. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SkU17 2013/14:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:T352 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:T341 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T341 av Désirée Pethrus KD Ökad cykeltrafik kräver ett ansvar KD741 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att användandet av cykel som färdmedel bör öka i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16 2013/14:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:T341 av Désirée Pethrus (KD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:T339 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T339 av Siv Holma m.fl. V Hållbar sjöfart V553 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Förutsättningar för svensk sjöfart 3 5 Tonnageskatt 4 6 Inför krav på kväverening i Östersjön 4 7 Minska utsläppen och öka andelen förnybart inom sjöfarten 5 8 Förenkla


Utskottsberedning: 2013/14:SkU17 2013/14:TU1 2013/14:TU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2013/14:T339 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 84 kB)

Motion 2013/14:T338 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T338 av Siv Holma m.fl. V Kollektivtrafik V552 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut2 3Bakgrund3 4Mer demokrati färre avregleringar4 5Riv upp beslut om ny kollektivtrafiklag4 6Fördubbla andelen resande med kollektivtrafik5 7Statligt stöd för den lokala och regionala kollektivtrafiken5


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16 2013/14:SkU19 2013/14:TU1 2013/14:TU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:T338 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 88 kB)

Motion 2013/14:T268 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T268 av Markus Wiechel SD Främjande av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elbilar tills vidare ska få tillgång till bussfiler. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:SkU19 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:T268 av Markus Wiechel (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. V Trafiksnål samhällsplanering V554 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 4 4 Förbättrad regional samordning 4 5 Krav på kommunala transportplaner 5 6 Minska etablering av externhandel för dagligvaror 5 7 Använd it-sektorn för minskad


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:FiU25 2013/14:KrU1 2013/14:SkU16 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 95 kB)