Dokument & lagar (2 359 träffar)

utskottsdokument 2016/17:verk

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om skatteförfarandet, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution hör också till

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Konstitutionsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Konstitutionsutskottets beredningsområde Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens

2017-01-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2017-10-01

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. M Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka extremistiska


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. C Högre utbildning till jobb Sammanfattning Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU16 2017/18:UbU11 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. V Bibliotek och läsande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att skolelevernas rätt till skolbibliotek stärks, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2016/17:SkU25 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen båda SD Trafikteori och CSN-lån för körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa trafikteori i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25 2016/17:UbU15 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. SD Politik för friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny friskola avser att ge, exempelvis en viss pedagogisk profil eller språkprofil,


Utskottsberedning: 2016/17:KU15 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2454 av Markus Wiechel SD Långsiktigt arbete för stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers möjlighet att i större utsträckning tillbringa tid med djur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:MJU12 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:1783 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1783 av Said Abdu L Stöd till Ung Företagsamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja Ung Företagsamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rikta löneökningarna i skolan


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:SkU26 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1783 av Said Abdu (L) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1783 av Said Abdu (L) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:1480 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1480 av Sten Bergheden M Underlättande för ungdomar att få jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:SfU12 2016/17:SkU22 2016/17:UbU15 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:1480 av Sten Bergheden (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1480 av Sten Bergheden (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. M EU:s roll som global aktör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska utrikestjänsten och


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. L Tillsammans i Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftfullare rättighetsmekanism och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för en gemensam


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20 2016/17:FiU22 2016/17:JuU18 2016/17:MJU24 2016/17:NU13 2016/17:NU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 89 kB)

Motion 2016/17:982 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2016/17:982 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med kraft fortsätta arbetet för västsahariernas rätt till en egen stat och deras rätt att själva besluta om sin framtid, inte minst inom ramen för FN, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:982 av Åsa Westlund (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:982 av Åsa Westlund (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:812 av Hans Linde m.fl. V Internationella hbtq-frågor 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Hbtq-frågor i FN 5Hbtq-frågor i EU 6Hbtq-frågorna inom det nordiska samarbetet och i Europarådet 7Sidas verksamhet och svenskt utvecklingssamarbete 2  Förslag till


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:CU10 2016/17:UU10 2016/17:UU13 2016/17:UU15 2016/17:UU3 2016/17:UU5 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Sverigedemokraternas förslag för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU11 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 19 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3507 av Anders Åkesson C med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska underhållsskulden för både


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2016/17:TU14 2016/17:TU14,2016/17:TU4 2016/17:TU16 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 19 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (docx, 91 kB) Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (pdf, 132 kB)

Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera arbetet med


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:KU17 2016/17:NU1 2016/17:TU1 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 37 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 160 kB)

Motion 2016/17:3373 av Nina Lundström (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3373 av Nina Lundström L Cykling och hållbara samhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cykling som klimatåtgärd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av infrastruktur


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22 2016/17:SkU24 2016/17:TU1 2016/17:TU16 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2016/17:3373 av Nina Lundström (L) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3373 av Nina Lundström (L) (pdf, 84 kB)